Znajdź studia I stopnia na WSB - kierunki i specjalności

Kierunki i specjalności studiów we wszystkich miastach

Bydgoszcz | Kierunek: Administracja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja gospodarcza
Administracja publiczna
Administracja skarbowa
Bydgoszcz | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo lokalne i studia miejskie
Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
Bezpieczeństwo militarne i siły zbrojne RP
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Kryminologia i kryminalistyka
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby specjalne i policyjne
Bydgoszcz | Kierunek: Design w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Design opakowań
Design produktów i usług
Projektowanie marki i wizerunku firmy
Projektowanie przestrzeni użytkowej
Bydgoszcz | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i innowacje finansowe
Doradca finansowy klienta
Finanse i doradztwo podatkowe
International business
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość mikro- i małych przedsiębiorstw
Rachunkowowść międzynarodowa
Bydgoszcz | Kierunek: Informatyka w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk i projektant konfiguracji zintegrowanych systemów informatycznych
Architekt informacji
Multimedia i grafika komputerowa
Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
Specjalista ds. projektowania i wdrażania aplikacji mobilnych
Specjalista ds. zarządzania projektami informatycznymi
Bydgoszcz | Kierunek: Informatyka w biznesie - studia inżynierskie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynier projektowania i wdrażania aplikacji mobilnych
Inżynier systemów bazodanowych w sieciach rozległych
Inżynier wdrażania systemów informatycznych w biznesie
Bydgoszcz | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi
Inżynier druku 3D
Inżynier zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Inżynier zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi
Bydgoszcz | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Eksploatacja transportu kolejowego
International business
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
Projektowanie i eksploatacja systemów logistycznych
Systemy logistyczne w portach lotniczych
Transport, spedycja, magazynowanie
Bydgoszcz | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami języka angielskiego
Bydgoszcz | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo i ochrona danych
International business
Kadry i płace
Prawo nowych technologii
Windykacja należności w obrocie gospodarczym
Bydgoszcz | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i mentoring
International business
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia menedżera
Psychologia zachowań konsumenckich
Bydgoszcz | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International business
Marketing, sprzedaż i PR
Negocjacje i mediacje w biznesie
Prawo i zarządzanie w praktyce
Zarządzanie BHP
Zarządzanie firmą
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Chorzów | Kierunek: Administracja publiczna

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja podatkowa
Administracja samorządowa
E-administracja
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
PR w administracji publicznej
Zarządzanie w administracji publicznej
Chorzów | Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Ochrona osób i mienia
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby policyjne
Wywiad i kontrwywiad biznesowy
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Chorzów | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i usługi finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
International business
Outsourcing usług finansowych
Podatki i finanse publiczne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Chorzów | Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznych
Bazy danych
Cloud developer
E-commerce
Inżynieria testów oprogramowania
Inżynieria urządzeń inteligentnych i mobile developer
Menedżer projektów IT
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Chorzów | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezji
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania środowiskiem
Inżynieria zarządzania transportem drogowym
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Chorzów | Kierunek: Język angielski w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business English with French/German/Spanish – angielski z francuskim/niemieckim/hiszpańskim
Business English – język angielski biznesu
Business translation - tłumaczenia biznesowe
International business – biznes międzynarodowy
Legal and financial English – angielski w prawie i finansach
Chorzów | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Informatyka w logistyce
Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Logistyka w organizacji
Zarządzanie usługami logistycznymi
Chorzów | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Opieka nad osobami starszymi z elementami rehabilitacji
Pedagogika i psychologia człowieka
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Chorzów | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Mediacja i arbitraż
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Zabezpieczenia i windykacja w działalności gospodarczej
Chorzów | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Psychologia menedżera
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia pozytywna
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Psychologia w Public Relations
Psychologia zarządzania sprzedażą
Chorzów | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Hotelarstwo
Menedżer sportu
Obsługa ruchu turystycznego
Pilotaż i przewodnictwo wycieczek
Turystyka międzynarodowa
Turystyka regionalna
Turystyka śródziemnomorska
Turystyka uzdrowiskowa, SPA i wellness
Zarządzanie gastronomią i dietetyka
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Chorzów | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Biznes międzynarodowy
Ekonomia menedżerska
Gospodarowanie nieruchomościami
International business
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Nowe media w biznesie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Gdańsk | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Kryminalistyka
Obrona cywilna i ochrona ludności
Służby specjalne i policyjne
Gdańsk | Kierunek: Filologia

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Angielski w biznesie
Hiszpański w biznesie
Niemiecki w biznesie
Norweski w biznesie
Tłumaczenia – Angielski
Tłumaczenia - Hiszpański
Tłumaczenia - Niemiecki
Gdańsk | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk rynku finansowego
Bankowość i innowacje finansowe
International financial services
Obsługa funduszy inwestycyjnych
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Gdańsk | Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administrator baz danych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Cloud Computing
Inżynieria sieci komputerowych
Inżynieria testów oprogramowania
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Social media
Software Development
Gdańsk | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynieria zarządzania produkcją
Gdańsk | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów logistycznych
Logistyka i gospodarka morska
Logistyka i spedycja
Logistyka międzynarodowa
Logistyka międzynarodowa z certyfikatem University of Northampton
Logistyka portów morskich
Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych
Spedycja morska i lotnicza
Gdańsk | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Dydaktyka języka angielskiego
Pedagogika i psychologia człowieka
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Gdańsk | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Prawo w usługach IT
Gdańsk | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i mentoring
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia zachowań konsumenckich
Gdańsk | Kierunek: Stosunki międzynarodowe

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Biznes międzynarodowy
Dyplomacja
Media i komunikacja międzykulturowa
Gdańsk | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gastronomia i dietetyka
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Trener personalny z dietetyką
Turystyka Medyczna
Turystyka Skandynawska
Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness
Gdańsk | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gospodarowanie nieruchomościami
International business and finance
Marketing i nowe media
Menadżer BHP
Tourism and hotel managment (studia anglojęzyczne)
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Gdynia | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo militarne
Kryminalistyka
Obrona cywilna i ochrona ludności
Służby specjalne i policyjne
Gdynia | Kierunek: Filologia

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Angielski w biznesie
Tłumaczenia - język angielski
Gdynia | Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administrator baz danych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Cloud Computing
Inżynieria sieci komputerowych
Inżynieria testów oprogramowania
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Social media
Gdynia | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów logistycznych
Logistyka i gospodarka morska
Logistyka i spedycja
Logistyka międzynarodowa
Logistyka międzynarodowa z certyfikatem Northampton University
Logistyka portów morskich
Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych
Gdynia | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Dydaktyka języka angielskiego
Pedagogika i psychologia człowieka
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Gdynia | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Prawo w gospodarce morskiej
Prawo w usługach IT
Gdynia | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i mentoring
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia zachowań konsumenckich
Gdynia | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gastronomia i dietetyka
Hotelarstwo
Gdynia | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Marketing i nowe media
Menedżer BHP
Psychologia w biznesie
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Opole | Kierunek: Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja i finanse samorządowe
Administrowanie i finansowanie organizacji pozarządowych
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych
Kryminologia i kryminalistyka
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Opole | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Prawo w finansach
Rachunkowość
Zarządzanie podatkami
Opole | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria jakości w produkcji i usługach
Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi
Opole | Kierunek: Logistyka inżynierska

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria procesów transportowych
Inżynieria systemów logistycznych
Inżynier lean manufacturing
Opole | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika opiekuńcza i asystent edukacyjny osób starszych
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z wczesnym nauczaniem języka angielskiego
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna
Opole | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Mediacje i arbitraż
Prawo w finansach
Prawo w zarządzaniu firmą
Zamówienia publiczne
Opole | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International business
Menedżer marketingu i sprzedaży
Prawo w zarządzaniu firmą
Psychologia i komunikacja w biznesie
Specjalista BHP
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Poznań | Kierunek: Administracja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja gospodarcza
Administracja i finanse samorządowe
Administracja podatkowa
Administracja publiczna
Administracja w ochronie zdrowia
Administracja w wymiarze sprawiedliwości
Poznań | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Kryminalistyka
Służby mundurowe i porządek publiczny
Wywiad gospodarczy
Zarządzanie kryzysowe
Poznań | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
International business
Menedżer finansowy
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość
Poznań | Kierunek: Handel międzynarodowy

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Biznes międzynarodowy
Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw
International business
Poznań | Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
E-commerce
Multimedia i grafika komputerowa
SAP - wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach
Poznań | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria gospodarki przestrzennej
Inżynieria zarządzania jakością
Inżynieria zarządzania procesami produkcji
Poznań | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Global logistics
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Procesy i projekty logistyczne
Poznań | Kierunek: Management

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Specialization in Entrepreneurship
Specialization in International Business
Poznań | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Poznań | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Psychologia marketingu i nowych mediów
Psychologia menedżera i organizacji
Psychologia negocjacji i mediacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Poznań | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gastronomia z dietetyką
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek
Promocja zdrowia, SPA i wellness
Poznań | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Enterpreneurship
Gospodarowanie nieruchomościami
International business
Menedżer sportu
Menedżer sprzedaży
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Szczecin | Kierunek: Bezpieczeństwo w biznesie i administracji

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja i finanse samorządowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
Detektywistyka
Kryminologia i kryminalistyka
Służby specjalne i policyjne
Szczecin | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i usługi finansowe
Controlling i audyt wewnętrzny
Finanse i Organizacja Administracji Publicznej
Finanse i Zarządzanie w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Szczecin | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Logistyka i handel morski
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w przedsiębiorstwie
Transport i usługi logistyczne
Szczecin | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Asystent rodziny
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym z elementami języka angielskiego
Szczecin | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching
Psychologia marketingu i reklamy
Psychologia mediacji i negocjacji
Psychologia menedżerska
Szczecin | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Hotelarstwo
Turystyka międzynarodowa
Turystyka prozdrowotna i dietetyka
Turystyka uzdrowiskowa SPA & Wellness
Szczecin | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja i obrót nieruchomościami
Menedżer BHP
Menedżer marketingu i sprzedaży
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Toruń | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo lokalne i studia miejskie
Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
Bezpieczeństwo militarne i siły zbrojne RP
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Kryminologia i kryminalistyka
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby specjalne i policyjne
Toruń | Kierunek: Design w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Design opakowań
Design produktów i usług
Projektowanie marki i wizerunku firmy
Projektowanie przestrzeni użytkowej
Toruń | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i innowacje finansowe
Doradca finansowy klienta
Finanse i doradztwo podatkowe
International business
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość międzynarodowa
Rachunkowość mikro- i małych przedsiębiorstw
Toruń | Kierunek: Informatyka w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk i projektant konfiguracji zintegrowanych systemów informatycznych
Architekt informacji
Multimedia i grafika komputerowa
Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
Specjalista ds. projektowania i wdrażania aplikacji mobilnych
Specjalista ds. zarządzania projektami informatycznymi
Toruń | Kierunek: Informatyka w biznesie - studia inżynierskie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynier projektowania i wdrażania aplikacji mobilnych
Inżynier systemów bazodanowych w sieciach rozległych
Inżynier wdrażania systemów informatycznych w biznesie
Toruń | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
Inżynier druku 3D
Inżynier zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynier zarządzania procesami logistycznymi
Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi
Toruń | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim
Toruń | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo i ochrona danych
International business
Kadry i płace
Prawo i zarządzanie w praktyce
Prawo nowych technologii
Windykacja należności w obrocie gospodarczym
Toruń | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i mentoring
International business
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia menedżera
Psychologia zachowań konsumenckich
Toruń | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
Dietetyka w turystyce i rekreacji
Hotelarstwo, gastronomia i dietetyka
International tourism and hospitality (studia anglojęzyczne)
Menedżer sportu
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Turystyka międzynarodowa i biura podróży
Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness
Toruń | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International business
Logistyka w biznesie
Marketing, sprzedaż i PR
Negocjacje i mediacje w biznesie
Prawo i zarządzanie w praktyce
Zarządzanie BHP
Zarządzanie firmą
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wrocław | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Detektywistyczno-dochodzeniowa
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Specjalista BHP
Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych
Wrocław | Kierunek: Filologia (specjalność: filologia angielska)

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Język angielski w biznesie
Język angielski z językiem hiszpańskim
Translatoryka
Wrocław | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość
Doradca finansowy klienta
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Rachunkowość
Zarządzanie podatkami
Wrocław | Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Biznesowe aplikacje internetowe i social media
Programista aplikacji w chmurze
SAP – Zintegrowane systemy informatyczne
Sieci, systemy i bezpieczeństwo IT
Tester oprogramowania
Wrocław | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria jakości w produkcji i usługach
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania projektami informatycznymi
Wrocław | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
E-commerce w logistyce
Logistyka transportu
Logistyka w przedsiębiorstwie
Wrocław | Kierunek: Logistyka - studia inżynierskie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria procesów transportowych
Inżynieria systemów logistycznych
Menedżer inżynierii procesów logistycznych
Projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu
Wrocław | Kierunek: Mikrobiznes

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Mikrobiznes
Wrocław | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Mediacje i arbitraż
Prawo w finansach
Prawo w zarządzaniu
Zamówienia publiczne
Wrocław | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Animator rekreacji
Dietetyka i turystyka zdrowotna
E-biznes w turystyce
Hotelarstwo i gastronomia
Turystyka międzynarodowa
Wrocław | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business Administration
Grafika komputerowa w reklamie
Marketing i social media
Psychologia w zarządzaniu
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Zarządzanie małą i średnią firmą
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie zasobami ludzkimi