Zobacz inny kierunek

WSB Gdynia - Studia I stopnia

Prawo w biznesie

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni?

 • Na kierunku prawo w biznesie kształcimy osoby, które będą posiadały jednocześnie wiedzę z dziedziny zarządzania i finansów oraz prawa.
 • Rozwiniemy w Tobie kompetencje menedżerskie i umiejętności ekonomicznej analizy prawa, co pozwoli Ci na praktyczne zastosowanie wiedzy prawniczej w realnym otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa.
 • To innowacyjny kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi.
 • Kształcimy specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.
 • Zapewniamy szereg zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z zakresu obrotu gospodarczego, w tym doświadczonych radców prawnych i adwokatów.
 • Będziesz mógł wziąć udział w spotkaniach z coachem, warsztatach z negocjacji oraz zarządzania konfliktem.
 • Będziesz mieć możliwość odbycia praktyki w działach prawnych i organizacyjnych liczących się na rynku.

foto_233x134_19.jpg„Na rynku pracy obserwujemy duże zainteresowanie absolwentami, którzy, posiadając odpowiednią wiedzę prawniczą i ekonomiczną, dobrze odnajdują się w sferze biznesu. Wyższa Szkoła Bankowa, wychodząc naprzeciw takim potrzebom, utworzyła kierunek prawo w biznesie, którego ukończenie z jednej strony daje nieograniczone
możliwości znalezienia w przyszłości ciekawej i dobrze płatnej pracy, np. z zakresu doradztwa, a z drugiej strony może być wstępem do dalszych studiów prawniczych i klasycznej kariery prawnika. Dzięki wzbogaceniu wiedzy prawniczej o wiedzę z zakresu zarządzania, finansów czy też marketingu absolwent tego kierunku będzie wszechstronny, a tym samym bardziej pożądany przez przyszłego pracodawcę”.

dr Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska
wykładowca WSB

Dlaczego warto studiować Prawo w biznesie w WSB w Gdyni?

 • To studia interdyscyplinarne – dlatego będziesz mógł łączyć kompetencje menedżerskie z wiedzą prawniczą i podstawami ekonomii.
 • Dowiesz się, jakie są prawne aspekty działalności przedsiębiorstw, dzięki temu łatwo się odnajdziesz
  w różnych branżach, a w związku z tym – szybciej znajdziesz ciekawą pracę.
 • Przyszłym absolwentom prawa w biznesie zapewniamy zdobycie przekrojowych kompetencji z zakresu obsługi małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych w różnych sferach ich działalności.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada w swojej ofercie studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo.

Jako absolwent Prawa w biznesie w WSB w Gdyni możesz kontynuować studiowanie m.in. na:

infografiki600-7.jpg

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów na kierunku Prawo w biznesie w WSB w Gdyni

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Etyka prawnicza i biznesowa
 • Podstawy ekonomii
 • Tradycje prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo administracyjne
 • Socjologia prawa
 • Wychowanie fizyczne
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Teorie gier w prawie i biznesie
 • Podstawy zarządzania
 • Zachowania organizacyjne
 • Prawoznawstwo
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo administracyjne
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kierunkowe

 • Język obcy
 • Rachunkowość
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Marketing usług prawniczych
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe
 • Informatyka
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Przedmiot do wyboru
 • Seminarium dyplomowe
 • Biznesplan
 • Prawo karne skarbowe
 • Język obcy fachowy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Kredyty i gwarancje bankowe
 • Prawo rynku finansowego
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektami
 • Postępowanie cywilne
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Finanse międzynarodowe
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Przedmioty specjalnościowe

 • Biznesplan
 • Prawo karne gospodarcze
 • Psychologia biznesu
 • Prawo inwestycji budowlanych
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo karne skarbowe
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw
 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Finanse międzynarodowe
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

 

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Menedżerem kierunku Prafoto_233x134_15.jpgwo w biznesie jest mgr Aleksandra Koska-Legieć akoska@wsb.gda.pl-  prawnik, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa transportu morskiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem morskim i międzynarodowym transportem morskim.  Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.  Menedżer kierunku Prawo i Prawo w biznesie.

 

foto_233x134_20.jpgDr Piotr Bielski - redaktor, koordynator w Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Wydał liczne opinie i ekspertyzy z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym między innymi dla: Komisji Gospodarki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowego Centrum Legislacyjnego, Urzędu Kontroli Skarbowej. Posiada doświadczenie dydaktyczne z zakresu : prawa cywilnego, handlowego, wspólnotowego, europejskiego prawa gospodarczego, papierów wartościowych.

 

 

 

foto_233x134_15.jpgDr Beata Rischka-Słowik – absolwentka prawa Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Dyplomacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, w którym pełniła funkcję Menadżera Kierunku Prawo. Głównym przedmiotem Jej zainteresowań i publikacji są zagadnienia z zakresu prawa sportowego i prawa Unii Europejskiej, którym poświęciła obszerną monografię pt. Konstytucja Sportu w Unii Europejskiej.

 

Ceny studiów na kierunku Prawo w biznesie w WSB w Gdyni
Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-online-button.png

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
325 zł375 zł1875 zł3750 złI rok
390 zł455 zł2275 zł4550 złII rok
545 zł2725 zł5450 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł445 zł2225 zł4450 złI rok
385 zł445 zł2225 zł4450 złII rok
445 zł2225 zł4450 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
325 zł375 zł1875 zł3750 złI rok
390 zł455 zł2275 zł4550 złII rok
545 zł2725 zł5450 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł445 zł2225 zł4450 złI rok
385 zł445 zł2225 zł4450 złII rok
445 zł2225 zł4450 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

Javascript is required to view this map.
54.51434718.533957