Znajdź studia I stopnia na WSB w Gdyni - kierunki studiów i specjalności

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Kryminalistyka
Służby specjalne i policyjne
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo militarne
Obrona cywilna i ochrona ludności
Kierunek: Filologia  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Angielski w biznesie
Tłumaczenia - język angielski
Kierunek: Informatyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Administrator baz danych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Cloud Computing
Inżynieria sieci komputerowych
Inżynieria testów oprogramowania
Social media
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria produkcji
Logistyka i spedycja
Inżynieria systemów logistycznych
Logistyka i gospodarka morska
Logistyka międzynarodowa
Logistyka międzynarodowa z certyfikatem Northampton University
Logistyka portów morskich
Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych
Kierunek: Pedagogika  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Dydaktyka języka angielskiego
Pedagogika i psychologia człowieka
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Kierunek: Prawo w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Prawo w gospodarce morskiej
Prawo w usługach IT
Kierunek: Psychologia w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i mentoring
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia zachowań konsumenckich
Kierunek: Turystyka i rekreacja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gastronomia i dietetyka
Hotelarstwo
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Marketing i nowe media
Menedżer BHP
Psychologia w biznesie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi