Znajdź studia I stopnia na WSB w Gdyni - kierunki studiów i specjalności

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo militarne
Kryminalistyka
Obrona cywilna i ochrona ludności
Służby specjalne i policyjne
Kierunek: Filologia  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Angielski w biznesie
Tłumaczenia - język angielski
Kierunek: Informatyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administrator baz danych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Cloud Computing
Inżynieria sieci komputerowych
Inżynieria testów oprogramowania
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Social media
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów logistycznych
Logistyka i gospodarka morska
Logistyka i spedycja
Logistyka międzynarodowa
Logistyka międzynarodowa z certyfikatem Northampton University
Logistyka portów morskich
Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych
Kierunek: Pedagogika  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Dydaktyka języka angielskiego
Pedagogika i psychologia człowieka
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Kierunek: Prawo w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Prawo w gospodarce morskiej
Prawo w usługach IT
Kierunek: Psychologia w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i mentoring
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia zachowań konsumenckich
Kierunek: Turystyka i rekreacja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gastronomia i dietetyka
Hotelarstwo
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Marketing i nowe media
Menedżer BHP
Psychologia w biznesie
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi