Edukacja dofinansowana z UE

WSB w Gdyni przez lata swojej działalności zdobyła praktyczne doświadczenie w pisaniu projektów oraz zdobywaniu unijnych grantów, czego dowodem jest ponad 45 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów. Są to zarówno projekty realizowane dla konkretnych przedsiębiorstw, szyte na miarę, jak też - otwarte, adresowane do pracowników firm zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Dzięki współfinansowaniu ze środków UE studia i szkolenia są tańsze do 80 %.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni znalazła się jako jedyna spośród uczelni niepublicznych w województwie pomorskim wybrana przez MNiSW do dziennikarskiego Study tour. Ministerstwo wyróżniło projekt "Praktycznie najlepsi" jako przykład dobrych praktyk.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni oferuje przedsiębiorstwom planującym inwestowanie w kwalifikacje pracowników i kadry zarządzającej opracowanie kompleksowego projektu dotyczącego cyklu szkoleń lub studiów podyplomowych.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni realizuje następujący projekt:

Więcej informacji na temat projektów edukacyjnych dofinansowanych z EFS na stronie www.efs.pl
oraz w Biurze Projektów
tel. 58 323 89 42,
fax 58 323 89 25
e-mail: projekty@wsb.gda.pl