Oferta edukacyjna dla firm

Wyższa Szkoła Bankowa oferuje następujące formy kształcenia dla firm:

Doradca edukacyjny
Osoby, które chciałyby wybrać studia precyzyjnie pod kątem swojej kariery,
potrzeb i oczekiwań rynku pracy, zachęcamy do spotkania z doradcą edukacyjnym.
Rozmowa z doradcą to również świetny sposób na dobranie oferty dla firm i grup.

Programy studiów
Programy studiów podyplomowych przygotowane są przez koordynatorów merytorycznych, którzy posiadają praktyczne doświadczenia związane z tematem studiów. Programy podlegają cyklicznym przeglądom i modyfikacjom w oparciu o monitoring potrzeb pracodawców oraz konsultacje z praktykami biznesu.

Wykładowcy-praktycy
Od lat bardzo restrykcyjnie podchodzimy do rekrutacji i selekcji wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych. Wykładowcy studiów podyplomowego posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie wykładanych przedmiotów. Doświadczenia te opierają się na zaangażowaniu w liczne projekty konsultingowe, pełnione aktualnie lub w przeszłości stanowiska menadżerskie. Ich wysokie kompetencje dydaktyczne potwierdzają stopnie naukowe, aktualne zaangażowanie w proces kształcenia w szkołach wyższych jak również wieloletnie doświadczenie trenerskie.

Organizacja studiów
W zależności od studiów program nauczania realizowany jest w trakcie 8-15 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy  w miesiącu, w przedziale godzinowym: piątki 16.00 - 21.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 16.00. Dzięki temu pracownik może podnosić kompetencje zawodowe. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Studia i szkolenia na zamówienie
Firmy zainteresowane szkoleniem lub studiami dla większej ilości osób mają możliwość utworzenie studiów lub szkoleń na zamówienie. Program zajęć przygotowywany jest zgodnie z potrzebami słuchaczy.  Zajęcia, w zależności od decyzji firmy, odbywają się na terenie uczelni lub w siedzibie firmy.

W ramach szkoleń i studiów na zamówienie pracodawca może liczyć na:

  • preferencyjną cenę
  • program studiów odpowiadający konkretnym potrzebom firmy