Zobacz inny kierunek

Wycena nieruchomości


WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Wycena nieruchomości - studia w WSB w Gdańsku

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zrzesza aktywnie działających zawodowo rzeczoznawców majątkowych. Stowarzyszenie zajmuje się udoskonaleniem pracy, analizuje działania i dzieli się wynikami tych analiz.

foto233x134_64.jpg„Studia podyplomowe w WSB to bardzo dobry wybór. Dzięki ciekawemu programowi studiów oraz kadrze posiadającej ogromną wiedzę i kompetencje to szansa na zdobycie nowych umiejętności oraz udoskonalenie samego siebie. Serdecznie polecam
wszystkim zainteresowanym”.
Emilia Kożuchowska
słuchaczka WSB

Cel
Program studiów podyplomowych uwzględnia minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Korzyści
Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania tego atrakcyjnego zawodu, gdyż zgodnie z wymaganiami ustawy o gospodarce nieruchomościami uzyskanie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego uwarunkowane jest między innymi ukończeniem podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości, odbyciem praktyki zawodowej oraz zdaniem egzaminu państwowego. Program Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości zgodny jest z wymaganiami określonymi w ustawie..

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć zawód rzeczoznawcy majątkowego. Do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Praktyczny charakter studiów
Ukończenie studiów otwiera przed słuchaczami drogę do zdobycia zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Stwarza ponadto szansę zapoznania się z wieloma problemami i zagadnieniami związanymi pośrednio z wyceną nieruchomości, bez znajomości których nie można sobie wyobrazić profesjonalnego funkcjonowania na rynku nieruchomości. Atutem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego i zdobycia licencji rzeczoznawcy majątkowego. Ponadto partnerem kierunku jest Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Program kierunku: 

9 miesięcy nauki
286 godzin
14 zjazdów


Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)

 • Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.)
 • Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.)
 • Podstawy prawa zobowiązań (8 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4 godz.)
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)
 • Źródła informacji o nieruchomościach (10 godz.)
 • Gospodarka przestrzenna (6 godz.)
 • Gospodarka nieruchomościami (12 godz.)
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (10 godz.)
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna (4 godz.)
 • Ochrona danych osobowych (2 godz.)
 • Zamówienia publiczne (4 godz.)

Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.)

 • Podstawy ekonomii (6 godz.)
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (8 godz.)
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (8 godz.)
 • Elementy finansów i bankowości (6 godz.)
 • Podstawy matematyki finansowej (6 godz.)
 • Podstawy statystyki i ekonometrii (10 godz.)
 • Elementy rachunkowości (4 godz.)

Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)

 • Podstawy budownictwa (10 godz.)
 • Przegląd technologii w budownictwie (6 godz.)
 • Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.)
 • Eksploatacja nieruchomości (6 godz.)
 • Podstawy kosztorysowania (4 godz.)

Rzeczoznawstwo majątkowe (114 godz.)

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego (4 godz.)
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych (2 godz.)
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego (2 godz.)
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości (4 godz.)
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny (6 godz.)
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce (26 godz.)
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych (10 godz.)
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych (10 godz.)
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami (8 godz.)
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (6 godz.)
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych (22 godz.)
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (4 godz.)
 • Wycena masowa (2 godz.)
 • Dokumentacja procesu wyceny (4 godz.)
 • Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)

Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.)

 • Testy semetralne sprawdzające wiedzę teoretyczną i egzamin końcowy polegający na przygotowaniu operatu szacunkowego.
Wykładowcy: 

Kamila Werner - rzeczoznawca majątkowy i specjalista od spraw budownictwa. W  2000 r. ukończyła Politechnikę Szczecińską, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek Technologia i Organizacja Budownictwa, a w 2001 r. studia podyplomowe z zakresu Wyceny Nieruchomości na Politechnice Szczecińskiej. W 2007 r. nabyła uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościami, upr. nr 4586. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości. Prowadzi Kancelarię Nieruchomości TAURUS.  Specjalizuje się w wycenach sporządzanych dla potrzeb banków, sądów i organów administracji państwowej i samorządowej. Członek Komisji Rewizyjnej  Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku.

Opiekun merytoryczny

dr Tomasz Luterek - prawnik, rzeczoznawca majątkowy, politolog, który łączy praktykę zawodową z działalnością naukową. Ekspert w dziedzinie reprywatyzacji. W 2013 r. w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie obronił pracę doktorską dotyczącą reprywatyzacji. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości. Prowadzi Kancelarię Prawną Nieruchomości Ardea. Prezes Fundacji Idea Nova. W opracowaniach naukowych wypowiada się za gruntownym zreformowaniem prawa użytkowania wieczystego i wykorzystania go jako źródła majątku dla zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych. W ramach aktywnego zaangażowania w obszarze  problematyki związanej z rozwojem i kształtowaniem procesów obejmujących rynek nieruchomości uczestniczy w pracach Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Aktualnie przygotowuje konferencję „Reprywatyzacja jako problem gospodarki nieruchomościami”. Interesuje się polityką, historią, architekturą. W sposób szczególny zajmuję się sprawami związanymi ze społecznościami lokalnymi, różnymi grupami etnicznymi i zależnościami narodowościowymi w Europie.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz 1000 zł:

 •     600 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 •     400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.
Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.
(Uwaga w tabeli mówimy o płatności w 10 ratach, ale kwoty są podane dla 8 rat.  Jest to problem edycyjny strony, który aktualnie rozwiązujemy. W WSB płatność można rozłożyć na 8, a nie 10 rat)

10 RAT2 RATY1 RATA
530 zł455 zł2120 zł1820 zł4240 zł3640 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, I piętro- pokój 103
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271