Zobacz inny kierunek

Wycena nieruchomości


WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Wycena nieruchomości - studia w WSB w Gdańsku

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zrzesza aktywnie działających zawodowo rzeczoznawców majątkowych. Stowarzyszenie zajmuje się udoskonaleniem pracy, analizuje działania i dzieli się wynikami tych analiz.

foto233x134_64.jpg

„Studia podyplomowe w WSB to zajęcia prowadzone w formie warsztatowej przez wykwalifikowanych trenerów i praktyków, którzy przejrzyście porządkują naszą wiedzę i w ciekawy sposób przedstawiają nowe zagadnienia”.
Katarzyna Kamińska
słuchaczka WSB

 

Cel
Program studiów podyplomowych uwzględnia minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Korzyści
Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania tego atrakcyjnego zawodu, gdyż zgodnie z wymaganiami ustawy o gospodarce nieruchomościami uzyskanie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego uwarunkowane jest między innymi ukończeniem podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości, odbyciem praktyki zawodowej oraz zdaniem egzaminu państwowego. Program Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości zgodny jest z wymaganiami określonymi w ustawie..

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć zawód rzeczoznawcy majątkowego. Do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego.

Praktyczny charakter studiów
Ukończenie studiów otwiera przed słuchaczami drogę do zdobycia zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Stwarza ponadto szansę zapoznania się z wieloma problemami i zagadnieniami związanymi pośrednio z wyceną nieruchomości, bez znajomości których nie można sobie wyobrazić profesjonalnego funkcjonowania na rynku nieruchomości. Atutem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego i zdobycia licencji rzeczoznawcy majątkowego. Ponadto partnerem kierunku jest Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Propozycja szkoleń dodatkowych

 • Prowadzenie prezentacji biznesowych
 • Komunikacja w biznesie

Partner kierunku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zawarła porozumienie z Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych.

Program kierunku: 

9 miesięcy nauki
298 godzin
14 zjazdów


Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)

 • Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.)
 • Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.)
 • Podstawy prawa zobowiązań (8 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4 godz.)
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)
 • Źródła informacji o nieruchomościach (10 godz.)
 • Gospodarka przestrzenna (6 godz.)
 • Gospodarka nieruchomościami (12 godz.)
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (10 godz.)
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna (4 godz.)
 • Ochrona danych osobowych (2 godz.)
 • Zamówienia publiczne (4 godz.)

Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.)

 • Podstawy ekonomii (6 godz.)
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (8 godz.)
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (8 godz.)
 • Elementy finansów i bankowości (6 godz.)
 • Podstawy matematyki finansowej (6 godz.)
 • Podstawy statystyki i ekonometrii (10 godz.)
 • Elementy rachunkowości (4 godz.)

Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)

 • Podstawy budownictwa (10 godz.)
 • Przegląd technologii w budownictwie (6 godz.)
 • Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.)
 • Eksploatacja nieruchomości (6 godz.)
 • Podstawy kosztorysowania (4 godz.)

Rzeczoznawstwo majątkowe (114 godz.)

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego (4 godz.)
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych (2 godz.)
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego (2 godz.)
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości (4 godz.)
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny (6 godz.)
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce (26 godz.)
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych (10 godz.)
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych (10 godz.)
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami (8 godz.)
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (6 godz.)
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych (22 godz.)
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (4 godz.)
 • Wycena masowa (2 godz.)
 • Dokumentacja procesu wyceny (4 godz.)
 • Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)

Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.)

 • Testy semetralne sprawdzające wiedzę teoretyczną i egzamin końcowy polegający na przygotowaniu operatu szacunkowego.

Proponowane szkolenia dodatkowe (12 godz.)

 • Prowadzenie prezentacji biznesowych (6 godz.)
 • Kierowanie zespołem sprzedażowym (6 godz.)
Wykładowcy: 

Grzegorz Dobrowolski
Pośrednik w obrocie nieruchomościami, właściciel Agencji Obrotu Nieruchomościami

Anna Irczyc
Ekspert rynku nieruchomości, pełnomocnik Polskiej Federacji  Rynku Nieruchomości

Opiekun merytoryczny
Hanna Jaskulska

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Szacowania Nieruchomości przy Ministerstwie Transportu

Studia to inwestycja, która się zwraca
Wyższe Szkoły Bankowe to najlepszy wybór dla osób, które chcą zdobyć dobrze płatną pracę. Potwierdzają to pracodawcy i aż 73,5% badanych pracodawców współpracujących z WSB uważa, że absolwenci WSB są przygotowani do pracy zawodowej dobrze lub bardzo dobrze („Badanie Atrybutów Marki”, TEB Akademia 2012)

 • Większość spraw możesz załatwić kiedy chcesz za pośrednictwem Extranetu nie wychodząc z domu. To udogodnienie i duża oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Wykładają u nas praktycy, a słuchacze pracują na różnych stanowiskach w różnych branżach. Masz szansę poznać ciekawe osoby. Sieć kontaktów to ważny argument w biznesie.

Zniżki dla absolwentów
Każdy absolwent WSB, który postanowił ponownie rozwijać się właśnie z WSB zostaje uhonorowany zniżką.
Więcej informacji w sekcji Zniżki dla absolwentów.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Ceny studiów podyplomowych w WSB w Gdańsku

10 RAT2 RATY1 RATA
410 zł350 zł20250 zł1700 zł4100 zł3350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Pierwsze piętro - pokój nr 115

  • ul. Grunwaldzka 238 A
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB - NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 19:00
  • 09:00 - 14:30
  • tel. (58) 522 75 59, (58) 522 75 58
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271