Zobacz inny kierunek

Wycena nieruchomości


WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

rekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Wycena nieruchomości - studia w WSB w Gdańsku

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zrzesza aktywnie działających zawodowo rzeczoznawców majątkowych. Stowarzyszenie zajmuje się udoskonaleniem pracy, analizuje działania i dzieli się wynikami tych analiz.

foto233x134_64.jpg

„Studia podyplomowe w WSB Gdańsk to zajęcia prowadzone w formie warsztatowej przez wykwalifikowanych trenerów i praktyków, którzy przejrzyście porządkują naszą wiedzę i w ciekawy sposób przedstawiają nowe zagadnienia”.

Katarzyna Kamińska
słuchaczka WSB Gdańsk

Cel
Program studiów podyplomowych uwzględnia minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Korzyści
Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania tego atrakcyjnego zawodu, gdyż zgodnie z wymaganiami ustawy o gospodarce nieruchomościami uzyskanie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego uwarunkowane jest między innymi ukończeniem podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości, odbyciem praktyki zawodowej oraz zdaniem egzaminu państwowego. Program Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości zgodny jest z wymaganiami określonymi w ustawie..

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć zawód rzeczoznawcy majątkowego. Do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Praktyczny charakter studiów
Ukończenie studiów otwiera przed słuchaczami drogę do zdobycia zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Stwarza ponadto szansę zapoznania się z wieloma problemami i zagadnieniami związanymi pośrednio z wyceną nieruchomości, bez znajomości których nie można sobie wyobrazić profesjonalnego funkcjonowania na rynku nieruchomości. Atutem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego i zdobycia licencji rzeczoznawcy majątkowego. Ponadto partnerem kierunku jest Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Propozycja szkoleń dodatkowych

 • Prowadzenie prezentacji biznesowych
 • Komunikacja w biznesie

Partner kierunku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zawarła porozumienie z Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych.

Program kierunku: 

9 miesięcy nauki
298 godzin
14 zjazdów


Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)

 • Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.)
 • Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.)
 • Podstawy prawa zobowiązań (8 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4 godz.)
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)
 • Źródła informacji o nieruchomościach (10 godz.)
 • Gospodarka przestrzenna (6 godz.)
 • Gospodarka nieruchomościami (12 godz.)
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (10 godz.)
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna (4 godz.)
 • Ochrona danych osobowych (2 godz.)
 • Zamówienia publiczne (4 godz.)

Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.)

 • Podstawy ekonomii (6 godz.)
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (8 godz.)
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (8 godz.)
 • Elementy finansów i bankowości (6 godz.)
 • Podstawy matematyki finansowej (6 godz.)
 • Podstawy statystyki i ekonometrii (10 godz.)
 • Elementy rachunkowości (4 godz.)

Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)

 • Podstawy budownictwa (10 godz.)
 • Przegląd technologii w budownictwie (6 godz.)
 • Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.)
 • Eksploatacja nieruchomości (6 godz.)
 • Podstawy kosztorysowania (4 godz.)

Rzeczoznawstwo majątkowe (114 godz.)

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego (4 godz.)
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych (2 godz.)
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego (2 godz.)
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości (4 godz.)
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny (6 godz.)
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce (26 godz.)
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych (10 godz.)
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych (10 godz.)
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami (8 godz.)
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (6 godz.)
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych (22 godz.)
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (4 godz.)
 • Wycena masowa (2 godz.)
 • Dokumentacja procesu wyceny (4 godz.)
 • Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)

Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.)

 • Testy semetralne sprawdzające wiedzę teoretyczną i egzamin końcowy polegający na przygotowaniu operatu szacunkowego.

Proponowane szkolenia dodatkowe (12 godz.)

 • Prowadzenie prezentacji biznesowych (6 godz.)
 • Kierowanie zespołem sprzedażowym (6 godz.)
Wykładowcy: 

 Honorata Adamejtis-Antos -  rzeczoznawca majątkowy., ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej kierunek: Gospodarka Przestrzenna, specjalność: Zarządzanie Nieruchomościami. Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Gospodarka Przestrzenna i Szacowanie Nieruchomości. Prowadzi własną działalność gospodarczą, wykonuje wyceny dla firm, urzędów, banków i osób fizycznych. Jest specjalistą w wycenach sporządzanych dla potrzeb określania wartości mienia pozostawionego poza granicami Polski. Członek Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku oraz Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Kamila Werner - rzeczoznawca majątkowy i specjalista od spraw budownictwa. W  2000 r. ukończyła Politechnikę Szczecińską, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek Technologia i Organizacja Budownictwa, a w 2001 r. studia podyplomowe z zakresu Wyceny Nieruchomości na Politechnice Szczecińskiej. W 2007 r. nabyła uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościami, upr. nr 4586. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości. Prowadzi Kancelarię Nieruchomości TAURUS.  Specjalizuje się w wycenach sporządzanych dla potrzeb banków, sądów i organów administracji państwowej i samorządowej. Członek Komisji Rewizyjnej  Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku.

Opiekun merytoryczny

dr Tomasz Luterek - prawnik, rzeczoznawca majątkowy, politolog, który łączy praktykę zawodową z działalnością naukową. Ekspert w dziedzinie reprywatyzacji. W 2013 r. w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie obronił pracę doktorską dotyczącą reprywatyzacji. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości. Prowadzi Kancelarię Prawną Nieruchomości Ardea. Prezes Fundacji Idea Nova. W opracowaniach naukowych wypowiada się za gruntownym zreformowaniem prawa użytkowania wieczystego i wykorzystania go jako źródła majątku dla zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych. W ramach aktywnego zaangażowania w obszarze  problematyki związanej z rozwojem i kształtowaniem procesów obejmujących rynek nieruchomości uczestniczy w pracach Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Aktualnie przygotowuje konferencję „Reprywatyzacja jako problem gospodarki nieruchomościami”. Interesuje się polityką, historią, architekturą. W sposób szczególny zajmuję się sprawami związanymi ze społecznościami lokalnymi, różnymi grupami etnicznymi i zależnościami narodowościowymi w Europie.

Studia to inwestycja, która się zwraca
Wyższe Szkoły Bankowe to najlepszy wybór dla osób, które chcą zdobyć dobrze płatną pracę. Potwierdzają to pracodawcy i aż 73,5% badanych pracodawców współpracujących z WSB uważa, że absolwenci WSB są przygotowani do pracy zawodowej dobrze lub bardzo dobrze („Badanie Atrybutów Marki”, TEB Akademia 2012)

 • Większość spraw możesz załatwić kiedy chcesz za pośrednictwem Extranetu nie wychodząc z domu. To udogodnienie i duża oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Wykładają u nas praktycy, a słuchacze pracują na różnych stanowiskach w różnych branżach. Masz szansę poznać ciekawe osoby. Sieć kontaktów to ważny argument w biznesie.

Zniżki dla absolwentów
Każdy absolwent WSB, który postanowił ponownie rozwijać się właśnie z WSB zostaje uhonorowany zniżką.
Więcej informacji w sekcji Zniżki dla absolwentów.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Ceny studiów podyplomowych w WSB w Gdańsku

10 RAT2 RATY1 RATA
410 zł2000 zł3950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

I piętro- 103

  • Aleja Grunwaldzka 238 A
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. (58) 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271