Zobacz inny kierunek

Podatki i doradztwo podatkowe


WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Podatki i Doradztwo Podatkowe - studia w WSB w Gdańsku 

W obliczu zniesienia licencji na czynności doradztwa podatkowego oraz obsługę finansowo-księgową, znajomość podatków i prawa podatkowego daje nowe możliwości zawodowe. To także bezpieczeństwo własnego biznesu.

Cel

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na odpowiedzialne pełnienie funkcji wykwalifikowanych specjalistów służb finansowo-księgowych (ekspertów podatkowych). Przekażemy wiedzę o doradztwie podatkowym oraz pokażemy warsztat doradcy podatkowego. Chcemy również wskazać Państwu podatki widziane oczyma zarówno teoretyków, doradców podatkowych, pracowników aparatu skarbowego, jak i samych podatników, bo tylko tak zdobyta wiedza będzie użyteczna w praktycznym jej stosowaniu. Celem STUDIUM jest również propagowanie zawodu doradcy podatkowego poprzez wskazanie, jak istotna jest pomoc specjalisty w tej dziedzinie dla utrzymania bezpieczeństwa podatników, a  zwłaszcza przedsiębiorców.

Korzyści
Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dla wykonywania nowej profesji.
Obok przedmiotów zawodowych z dziedziny podatków, prawa i ekonomii, słuchacz zdobędzie również wiedzę z zakresu samego doradztwa podatkowego. Słuchacze zapoznają się z warsztatem doradcy, w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej oraz obrony podatników w sporach z organami administracji skarbowej.
Kierowanie przedsiębiorstwem wymaga od osób nim zarządzających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej oraz umiejętności podejmowania strategicznych decyzji, w tym również z zakresu zobowiązań podatkowych. Zwiększenie przez przedsiębiorcę bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez wykorzystanie otrzymanej wiedzy w celu uniknięcia problemów podatkowych. Zwiększenie zysków z działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie metod optymalizacji podatkowej, a także poznanie zasad i metod obrony podatników w sporach z organami administracji skarbowej.

Uczestnicy
STUDIUM skierowane jest do wszystkich, którzy w dobie kryzysu szukają nowych obszarów aktywności, a także do średniej i wyższej kadry kierowniczej, gdzie podejmowanie trafnych decyzji z zakresu zobowiązań podatkowych może mieć wpływ na prawidłowy rozwój przedsiębiorstwa, na jego sukcesy i porażki.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych zajęć pozwalających na zapoznanie się z sytuacjami  z którymi na co dzień spotykają się specjaliści podatkowi oraz służby finansowo księgowe. Słuchacz poznaje min. przepisy z zakresu prawa podatkowego oraz z zasadami wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Partnerzy kierunku

Program kierunku: 

9 miesięcy nauki
180 godzin
10 zjazdów


Prowadzenie działalności gospodarczej i odpowiedzialność z tym związana (10 godz.)

 • Prawne podstawy działalności gospodarczej  (10  godz.)

Źródła prawa i wykładnia prawa(12 godz.)

 • Źródła prawa i wykładnia prawa (4 godz.)
 • Rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w sprawach podatkowych (4 godz.)
 • Ewidencje i analiza podatkowa (4 godz.)

Podstawy unijnego prawa podatkowego (8 godz.)

 • Prawo podatkowe w UE (8 godz.)

Materialne prawo podatkowe (70 godz.)

 • Podatek od towarów i usług (20 godz.)
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (18 godz.)
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (16 godz.)
 • Podatek akcyzowy (6 godz.)
 • Pozostałe podatki i inne obciążenia publicznoprawne: podatki i opłaty lokalne (6 godz.)
 • Niepodatkowe należności budżetu państwa (4 godz.)

Postępowanie przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi (28 godz.)

 • Ordynacja podatkowa – część prawnomaterialna (5 godz.)
 • Procedury z zakresu zobowiązań podatkowych (ordynacja podatkowa, ustawa o kontroli skarbowej) (15 godz.)
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych (4 godz.)
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji (4 godz.)

Prawo celne i dewizowe (8 godz.)

 • Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne – zarys (2 godz.)
 • Prawo celne i dewizowe (6 godz.)

Prawo karne skarbowe (8 godz.)

System polskiej administracji skarbowej (4 godz. )

Zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (14 godz.)

 • Zasady rachunkowości (6 godz.)
 • Sprawozdawczość finansowa ( 8 godz.)

Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego (4 godz.)

 • Warsztat doradcy podatkowego (4 godz.)

Instrumenty finansowe (6 godz.)

Seminarium projektowe i egzamin (8 godz.)


Forma zaliczenia:

 • Dwa testy semestralne oraz opracowanie prezentacji multimedialnej i rozwiązania kazusu podatkowego.
Wykładowcy: 

Adam Mudław - Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradca podatkowy.

Agnieszka Mroczkiewicz - główny księgowy, biegły rewident. Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości i podatków na uczelniach trójmiejskich oraz kursach, m. in. dla Izby Skarbowej w Gdańsku, Izby Celnej w Gdyni czy Ministerstwa Finansów. Z WSB związana od 1999 roku. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego. Współpracowała i współpracuje z kilkoma firmami audytorskimi w Trójmieście i Poznaniu.

Joanna Aponowicz-Chrzanowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła aplikację radcowską, posiada 20-letnią praktykę zawodową w organach celnych, którą rozpoczęła jako młodszy kontroler celny, od 2002 roku pracuje na stanowisku radcy prawnego, prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu prawa celnego, prawa dewizowego oraz podstaw prawnych działalności gospodarczej, legitymuje się także dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego, fundacji oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wojciech Kieszkowski – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego. Pracuje w zespole podatków pośrednich w dziale doradztwa podatkowego jednej z międzynarodowych firm doradczych w biurze w Warszawie. Autor publikacji internetowych oraz w prasie branżowej.

Opiekun merytoryczny

Krzysztof Janczukowicz  - doktor prawa, nauczyciel akademicki i radca prawny. Specjalizuje w prawie podatkowym i w tym zakresie prowadzi liczne zajęcia i szkolenia. Autor publikacji książkowych, w tym serii Podatki dochodowe, majątkowe i pośrednie w praktyce, oraz publikacji internetowych. Drugim obszarem zainteresowania jest prawo karne.

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

 

8 RAT2 RATY1 RATA
520 zł2080 zł4160 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271