Zobacz inny kierunek

Manager eventów


WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

got_logo_wersja_podstawowa_rgb.jpgDynamicznie rozwijający się rynek wydarzeń zmienia oblicze krajowego biznesu. W naszym kraju i regionie organizuje się coraz większą liczbę wydarzeń o różnym charakterze. Proponowane studia podyplomowe mają za cel merytoryczne przygotowanie w zakresie zarządzania szeroko rozumianym sektorem wydarzeń.

foto_233x134_24.jpg"W Polsce zauważa się coraz większe zapotrzebowanie na organizację różnego typu wydarzeń. Widać to nie tylko na podstawie wzrastającej liczby samych wydarzeń i ich uczestników, ale również w zwiększającej się liczebnie i jakościowo infrastrukturze tworzonej do obsługi eventów. Stąd też naturalnym zdaje się przygotowanie wyspecjalizowanych osób, odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację i zarządzanie eventami."
dr Jacek Borzyszkowski
opiekun kierunku

Cel
Celem studium jest wyposażenie absolwentów w wiedzę w zakresie samej istoty eventów, ale również w kontekście odpowiednich zdolności menedżerskich, umożliwiających przygotowywanie, realizację i rozliczanie wydarzeń. W trakcie studium uczestnicy otrzymują dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania eventami oraz nabywają wymierne umiejętności umożliwiające zarówno samodzielne tworzenie oferty eventowej oraz pracę w wyspecjalizowanych zespołach do spraw zarządzania eventami. Program studium wychodzi naprzeciw wzrastającym potrzebom rynku – uwzględnia obecne i ciągle zwiększające się zapotrzebowanie na eventy. Struktura zajęć zakłada wymianę doświadczeń praktyków zajmujących się problematyką zarządzania eventami.

Korzyści
Absolwenci studium będą przygotowania do profesjonalnego zarządzania eventami w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego. Dzięki transferowi wiedzy uzyskają oni wymierne korzyści, wśród których można wskazać umiejętności w zakresie przygotowywania, tworzenia, realizacji i rozliczania eventów. Poprzez nabytą wiedzę absolwenci zyskują odpowiednie i zarazem profesjonalne przygotowanie do pracy w różnych podmiotach wyspecjalizowanych w zarządzaniu sektorem wydarzeń.

Uczestnicy

Studia kierowane są do grona osób zainteresowanych problematyką zarządzania eventami. Oferta zasadniczo kierowana jest do dwóch grup. Po pierwsze dotyczy to osób pracujących w jednostkach i podmiotach zajmujących się eventami. Realizacja programu studium umożliwi im poszerzenie dotychczasowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania eventami. Drugą grupę osób stanowią przygotowujący się do pracy w sektorze eventów. Program studiów umożliwi im z jednej strony zdobycie specjalistycznej wiedzy, a z drugiej – umiejętności w zakresie tworzenia, realizacji i rozliczania eventów. Program studiów został przygotowany zarówno dla pracowników szeroko rozumianej branży, jak i przedstawicieli sektora publicznego.

 

Program kierunku: 

176 godzin zajęć
9 miesiecy

10 zjazdów


I. BLOK WPROWADZAJACY (16 godz.)

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania (16 godz.)

II. BLOK SPECJALISTYCZNY (88 godz.)

Istota eventów (8 godz.)

 • Pojęcie, rodzaje i znaczenie eventów (2 godz.)
 • Sektor eventów w Polsce i innych krajach europejskich (2 godz.)
 • Sektor turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki biznesowej (4 godz.)

Specyfika pracy managera eventów (8 godz.)

 • Obowiązki managera eventów (4 godz.)
 • Profil osobowościowy managera eventów (4 godz.)

Klient eventów (8 godz.)

 • Typologia klientów eventów (2 godz.)
 • Badania potrzeb klientów (2 godz.)
 • Negocjacje z klientami (4 godz.)

Tworzenie oferty eventowej (12 godz.)

 • Analiza rynku (2 godz.)
 • Tworzenie koncepcji i planu eventu (4 godz.)
 • Przygotowywanie budżetu (4 godz.)
 • Harmonogram eventu (2 godz.)

Marketing eventów (16 godz.)

 • Ogólne założenia marketing-mix (2 godz.)
 • Promocja eventów – reklama i PR (6 godz.)
 • Internet i social media w eventach (4 godz.)
 • Nowoczesne technologie stosowane w eventach (4 godz.)

Realizacja eventów (14 godz.)

 • Zadania zespołu (2 godz.)
 • Współpraca z interesariuszami (4 godz.)
 • Etapy eventów i proces ich realizacji (4 godz.)
 • Rozliczanie eventów (4 godz.)

Prawne i organizacyjne aspekty organizacji eventów (14 godz.)

 • Podstawowe regulacje prawne (2 godz.)
 • Licencje i pozwolenia (2 godz.)
 • Prawa autorskie (2 godz.)
 • Ochrona danych osobowych (4 godz.)
 • Tworzenie umów (4 godz.)

Zarządzanie zasobami ludzkimi (72 godz.)

 • Motywowanie pracowników (8 godz.)
 • Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje (8 godz.)
 • Sztuka perswazji i przemawiania. Trening prezentacji wystąpień publicznych (8 godz.)
 • Zarządzanie zmianą w organizacji (8 godz.)
 • Coaching i mentoring – certyfikat Franklin University (12 godz.)
 • Rozmowy coachingowe z pracownikami (8 godz.)
 • Techniki komunikacji w biznesie (8 godz.)
 • Zarządzanie osobistą efektywnością. Zarządzanie czasem (4 godz.)
 • Kierowanie zespołem – rola lidera. Przekraczanie stereotypow we wspołpracy zespołowej (8 godz.)

Projekt i egzamin (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

Forma zaliczenia: Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.

Wykładowcy: 

Krystyna Hartenberger – Pater, Dyrektor Zarządzający  PROT. Z branżą turystyczną związana od 10 lat, z wykształcenia geograf społeczno – ekonomiczny, specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych, jak i zarządzaniu projektami jednak spełnia się w marketingu terytorialnym. Od kwietnia 2012 dyrektor zarządzający w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Odpowiada za opracowanie i wdrażanie strategii marketingowych na rynkach zagranicznych oraz kreowanie turystycznego wizerunku regionu. Z powodzeniem zarządza też Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowanym w zabytkowej Bramie Wyżynnej w Gdańsku, wyznaczając standardy obsługi klienta. Zwolenniczka niestandardowych i odważnych rozwiązań, inicjatorka projektu Pomorskie Prestige ukierunkowanego na budowanie marki premium regionu pomorskiego. Za główny cel stawia sobie współpracę z branżą turystyczną w zakresie rozwoju i promocji oferty turystyki przyjazdowej, jak również sieciowania jej sprzedaży zagranicą.  Zaangażowana również  we współpracę międzynarodową, jako reprezentant Polski działa w Komitecie Sterującym ds. promocji dziedzictwa bursztynowego  powołanym  przy Światowej Organizacji Turystycznej.  Odznaczona przez Ministra Sportu i Turystyki za zasługi dla turystyki, prywatnie mama 4,5 letniej Neli, na którą przelewa pasje do gotowania, kajaków i sportów zimowych.

Anna Bartoszewicz – Pajka - menadżerka, coach, doświadczony praktyk w obszarze zarządzania biznesem, public relations i event marketingu. Specjalistka w zakresie prowadzenia i zarządzania projektami promocyjnymi w branży edukacyjnej oraz turystycznej. Doświadczenie gromadziła pracując m.in. jako szefowa Zespołu Marketingu i PR w Centrum Zastosowań i Analiz Marketingowych Norte oraz jako Wiceprezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Menadżerka innowacyjnych projektów turystycznych m.in. Karty Turysty „Gdańsk – Sopot – Gdynia Plus”, w którym uczestniczyło 250 firm i instytucji, pierwszej turystycznej aplikacji mobilnej dla Gdańska – gdansk4u MOBILE i pierwszego turystycznego portalu dla Gdańska – www.gdansk4u.pl Zarządzała kompleksowym system Informacji Turystycznej w Gdańsku oraz projektem „Welcome to Gdańsk” przed ME Euro 2012. Pomysłodawczyni konferencji „Nowe trendy w turystyce”. Na jej doświadczenie zawodowe w obszarze event marketingu składa się m.in. budowanie i zarządzanie zespołami projektowymi, opracowanie koncepcyjne oraz kompleksowa organizacja takich wydarzeń jak: konferencje, seminaria, gale, spotkania z dziennikarzami, imprezy dla pracowników, imprezy promujące markę i in. A poza tym … kobieta-orkiestra, czyli uniwersalna jednostka do zadań specjalnych i rzeczy niemożliwych „na wczoraj”.

Jakub Ryfa - na co dzień zajmuje się organizacją i rozwojem gdańskiej agencji eventowej JOYevent.pl oraz biura podróży JOYtrip.pl – marek, których jest współtwórcą. Przez 10 lat działalności stworzył i wdrożył kilka oryginalnych produktów branżowych nagrodzonych m.in. w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Gdańsk czy Lidera Gdańskiej Przedsiębiorczości. Ma doświadczenia także w pracy w Regionalnej Organizacji Turystycznej a także jako ekspert w dziedzinie tworzenia i promocji tras rowerowych. Spełnia się także jako trener z zakresu pilotażu wycieczek i szeroko pojętej organizacji turystyki. Wykształcenie zdobywał na gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz w Niemczech na Hochschule Bremen.

Opiekun merytoryczny

Jacek Borzyszkowski – doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania turystyką. Zajmuje się problemami rozwoju funkcji turystycznej oraz działań marketingowych w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również zagadnieniami współpracy publiczno-prywatnej podejmowanej na rzecz rozwoju turystyki (działalność  organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej – DMO). Od kilkunastu lat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami szeroko rozumianej branży turystycznej, m.in. świadcząc usługi szkoleniowe i konsultingowe oraz będąc autorem lub współautorem szeregu ekspertyz i dokumentów planistyczno-strategicznych z zakresu rozwoju funkcji turystycznej.

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

 

8 RAT2 RATY1 RATA
495 zł1980 zł3960 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271