Zobacz inny kierunek

Coaching i mentoring w rozwoju talentów w biznesie


WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Pozyskanie i utrzymanie talentów, plany sukcesji, zaangażowanie pracowników  w organizacji są dzisiaj dużym wyzwaniem. Młodzi ludzie, wchodzący na rynek pracy oczekują DOBREJ PRACY I DOBREGO ŻYCIA. Stworzenie przyjaznych warunków – realizacja celów biznesowych w  połączeniu z  wykorzystaniem i rozwojem talentów osobistych, sięganie do wewnętrznej motywacji człowieka jest dzisiaj koniecznością przed którą staje kadra menadżerska, partnerzy i działy HR. Jeśli chcesz czerpać z doświadczeń ludzi biznesu, poznać nowe koncepcje zarządzania opartego na motywacji, zbudować model biznesu przystającego do realiów – te studia są dla Ciebie. Wśród wykładowców spotkasz Top Menadżerów z wieloletnim doświadczeniem pracy w  Coca-Coli HBC Polska, Polpharma, RABEN, Starwood Hotels & Resorts (Sheraton), ING BSK S.A, Morskim Porcie Gdańsk, Farm Frites Poland. Pod okiem Mentora będziesz wdrażać  nową kulturę zarządzania w swojej organizacji.

„W trakcie zajęć przygotowujemy do zarządzania talentami w organizacji, dajemy ogromną dawkę wiedzy, inspiracji do samorozwoju i mądrego budowania własnej kariery. Zapraszamy na kompleksowy program dedykowany głównie menedżerom HR, osobom odpowiedzialnych za rozwój talentów w organizacji oraz menedżerom, dla których rozwój ludzi jest wartością. Wszystkich tych, którzy inwestycję w talenty traktują jako konieczność i gwarancję rozwoju biznesu w dzisiejszych czasach, zachęcamy do skorzystania z doświadczeń liderów i praktyków biznesu”.

Alicja Gotowczyc
prezes zarządu Forum Mentorów

Cel

Wspieramy kadrę menadżerską i partnerów HR w rozwiązywaniu problemów zarządczych. Inspirujemy, dajemy praktyczne umiejętności w tworzeniu programów dla talentów, które przekładają się na wzrost zaangażowania kluczowych pracowników i efektywność biznesu. 

Korzyści

Absolwenci studiów zostaną przygotowani do:

 • radzenia sobie z wyzwaniami menadżera XXI wieku w zmieniającej się rzeczywistości,
 • skutecznego podnoszenia zaangażowania pracowników,
 • kreowania i prowadzenia projektów wprowadzających zmianę (z wykorzystaniem mentoringu, coachingu),
 • budowania kultury organizacji uczącej się.

Uczestnicy

Studia skierowane są do:

 • menadżerów, liderów w organizacjach biznesowych i społecznych,
 • zarządzających HR i procesami rozwojowymi w firmach i organizacjach,
 • trenerów, coachów, mentorów,

osób zainteresowanych tematyką studiów. 

Partnerzy kierunku

Program kierunku: 

9 miesiecy nauki

10 zjazdów

162 godziny

BIZNESOWY A TRENDY W BIZNESIE (36 godz.)

 • Strategia firmy w obliczu nowych trendów (14 godz.)
 • Modele biznesowe i ich rola w odpowiedzi na wyzwania rynku (14 godz.)
 • Procesowe podejście do zarządzania organizacją a podział odpowiedzialności (8 godz.)

WSPÓŁCZESNE PRZYWÓDZTWO: OBECNOŚĆ, ŚWIADOMOŚĆ, UWAŻNOŚĆ (26 godz.)

 • Organizacja w obliczu zmian a odpowiedź HR (8 godz.)
 • Współczesne przywództwo (6 godz.)
 • Zarządzanie zorientowane na motywację (12 godz.)

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA - JAK WYKORZYSTAĆ NARZĘDZIA ROZWOJOWE? (28 godz.)

 • Trening, coaching i mentoring w pracy z ludźmi (6 godz.)
 • Mentoring katalizatorem rozwoju (8 godz.)
 • Rola coachingu w procesie budowania pozytywnego przywództwa w organizacji (8 godz.)
 • Programy mentoringowe – jak pobudzać zaangażowanie ludzi? (6 godz.)

ROZWÓJ TALENTÓW (34 godz.)

 • Identyfikacja talentów (8 godz.)
 • Strategia rozwoju talentów w organizacji (14 godz.)
 • Zarządzanie sukcesją (8 godz.)
 • Budowanie kariery zawodowej (4 godz.)

KLUCZOWE WYZWANIA MENADŻERÓW (30 godz.)

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji (6 godz.)
 • Wyzwania w zarządzaniu ludźmi – wypalenie zawodowe (8 godz.)
 • Blaski i cienie motywacji finansowej (8 godz.)
 • Budowanie lojalności pracowników (8 godz.)

PROJEKT I EGZAMIN (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

Forma zaliczenia: testy semestralne i egzamin polegający na obronie projektu.

Wykładowcy: 

 Dorota Raben Ekspert z dziedziny zarządzania, logistyki i łańcuchów dostaw, trener, mentor, w  latach 2013-2016 Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Od 26 lat związana  z zarządzaniem i  logistyką, której poświęciła całe swoje życie zawodowe do dnia dzisiejszego – począwszy od uruchomienia centrum magazynowego w Poznaniu dla przedstawicielstwa firmy „Herlitz”, poprzez współtworzenie i rozwijanie rodzinnej firmy logistycznej „Raben”, po pracę dla „Royal Frans Maas Group”, „Gefco”, „FM Logistic”, i „Portu Gdańsk”. Dodatkowo, swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, które zdobyła pracując w Europie i Azji dzieli się prowadząc od 6 lat wykłady z zarządzania logistyką oraz budowania strategii firm na studiach podyplomowych, MBA oraz DBA na 4 uczelniach: Akademii Leona Koźmińskiego, SGH, PAN, Uczelni Łazarskiego. Posiada certyfikat Trenera Organizacji – Brian Tracy International.

Anna Karecka Wiceprezes Zarządu Forum Mentorów.  25 lat przepracowała w Coca-Cola HBC Polska na stanowiskach menadżerskich, w tym  HR Managera, 10 lat była Dyrektorem ds. Rozwoju i Coachingu. Certyfikowany Coach PCC (ICF) oraz Coach Zespołowy (TCI), trener, facylitator. Mentor Fundacji Vital Voices Poland.  Laureatka nagrody specjalnej w zakresie rozwoju biznesu i ludzi w CCHBC Polska – Play to Win Award. Absolwentka Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Mediacji i Negocjacji (SWPS).

Aleksandra Szafraniec Szef ds. Rozwoju Organizacyjnego i Zarządzania Talentami Grupy Polpharma. Menedżer z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w takich obszarach jak zarządzanie wynikami, rozwój kompetencji w tym umiejętności przywódczych, rozwój talentów. W Grupie Polpharma odpowiada za politykę rozwoju pracowników.Absolwentka MBA na Jacobs University Bremen oraz Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 Dorota Markiewicz-Kubik  - Dyrektor ds. HR w Farm Frites Poland - ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze HR. Dyrektor ds. HR w Farm Frites Poland SA. Zastępca Rzecznika Prasowego firmy, odpowiedzialna za aktywności PR oraz CSR. Certyfikowany Coach Erickson College oraz Facet5, Certyfikowany Reiss Profile Master. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.Wiceprezes Fundacji Metapomoc. Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.

Ryszard Kajkowski Mentor Forum Mentorów. Założyciel pierwszej prywatnej firmy IT w Polsce, Computer Studio Kajkowski (1982) oraz pierwszych prywatnych spółek akcyjnych IT– PROCOM SA, MIKROGRAF SA i UNISOFT Sp. z o.o.  w Gdyni, COMUTECH SA w Krakowie, KOMA SA w Katowicach, SOFTLAN SA w Poznaniu, PLUS SA w Warszawie. Współwłaściciel i konsultant Akademii Zarządzania w Sopocie. Założyciel teatru Atelier.

 Magdalena Kamińska – menadżer, Mentor, Coach ICC.  Od 15 lat kieruje zespołami i projektami, prowadzi programy rozwojowe, szkoleniowe, coachingowe i mentoringowe dla managerów różnych poziomów organizacyjnych w międzynarodowych korporacjach (CITI Group,  ING Group). Specjalizuje się w takich obszarach jak: przywództwo, strategia, zmiana, konflikty, komunikacja, innowacyjność, przygotowywanie managerów do objęcia nowej roli w organizacji lub zespole. Współpracuje z Youth Business Poland, organizacją zrzeszającą mentorów na całym świecie, prowadzi procesy mentoringowe dla młodych przedsiębiorców, jest zaangażowana w społeczne projekty m.in. Leaderstyle wspierające przywódców w organizacjach non profit. Absolwentka renomowanych szkół coachingowych ( International Coaching Community oraz CoachWise ), wykładowca akademicki coachingu i mentoringu oraz praktyk z doświadczeniem ponad 500 godzin coachingu, w tym ponad 300 h Executive Coaching, oraz 300 h Mentoringu Indywidualnego. Certyfikowany trener oraz sprawny Facylitator. Ukończony Kurs Trenerski -Laboratorium Psychoedukacji ( 2002 r).

dr Katarzyna Nizińska -  HR Menedżer   Praktyk biznesu - HR ekspert, menedżer. Obecnie HR Menedżer w Fundacji DKMS. 10 lat pracowała na stanowiskach kierowniczych, m. in. jako Dyrektor Human Resources oraz Dyrektor Rekrutacji i Rozwoju w Coca Cola HBC Polska (do 2009), Menedżer Szkoleń i Rozwoju w Novo Nordisk Pharma, region Europa Wschodnia (do 2013). Od 2000 roku - jako trener - współpracuje z questus centrum akredytacyjnym The Chartered Institute of Marketing. Prowadzi zajęcia na MBA of Minot State University i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendystką uniwersytetów Carleton w Ottawie, Concordia w Montrealu (Kanada), Wirtschaftsuniversität w Wiedniu oraz IESE w Barcelonie.

Tomasz Dejtrowski - od 4 lat zarządza polityką personalną w firmie Starwood Services Poland, która w Polsce posiada marki: Sheraton, The Westin, The Luxury Collection, czyli The Bristol Warsaw. Karierę zawodową rozpoczął w  firmie doradczej PricewaterhouseCoopers, w zespole GHRT (Global Human Resources - Tax).  Później był Menedżerem ds. Rozwoju Biznesu w Firmie Center Corporation (outsourcing procesów HR), przez 7 lat był związany z Coca-Cola Hellenic, gdzie odpowiadał m.in. za politykę wynagradzania oraz systemy motywacyjne i rozwojowe pracowników. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na SGH w Warszawie oraz Zarządzanie dla Rezultatów (WSPiZ im. L. Koźmińskiego). Współpracuje z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prowadzi wykłady dla Słuchaczy MBA.  Prywatnie pasjonat dobrej książki, jazzu, fotografii i podróży, ze szczególnym upodobaniem południa Europy.   

Opiekun merytoryczny

Alicja Gotowczyc -Prezes Zarządu i współzałożycielka Forum Mentorów. Praktyk z 20 letnim doświadczeniem menadżerskim, pracowała dla Grup ING, Grupy Ergo Hestia. Od 2005 roku tworzyła i realizowała programy rozwojowe dla menadżerów i przedsiębiorców. Certyfikowany Biznes Coach (ICC, Erickson College ICF), Certyfikowany Riess Master Profile, Trener Grupy TROP.  Prowadzi programy mentorskie w kraju i za granicą, współpracuje z prof. Davidem Clutterbuckiem (CMI) – światowym autorytetem w mentoringu. Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Matematyka), studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej.

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

8 RAT2 RATY1 RATA
495 zł1980 zł3960 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271