Instytuty i Katedry

O poziomie kształcenia na uczelni decyduje kadra naukowo – dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo – dydaktycznych WSB to obecnie 130 nauczycieli akademickich, wśród których znajduje się  56 profesorów oraz 54 doktorów.

Na strukturę Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku składają się trzy instytuty i siedem katedr.

Instytut Zarządzania i Finansów- przy instytucie funcjonuje Bałtycki Ośrodek Logistyki Stosowanej

Instytut Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie

  • katedra Prawa
  • katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Instytu Nauk Społecznych i Humanistycznych

Menedżerowie kierunków
Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne  dr Dariusz Kozłowski
Filologia  dr Andrzej Kołłątaj
Finanse i Rachunkowość-  dr Marek Szymański
Informatyka mgr Adam Kostulak
Logistyka-  mgr Marcin Kisielewski
Prawo oraz Prawo w Biznesie-  dr Maja Głuchowska-Wójcicka
Turystyka i Rekreacja-  mgr Dominika Czechowska