Staże z wynagrodzeniem

Płatne staże dla studentów WSB!
5 projektów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku znalazło się w pierwszej 20-stce najlepiej ocenionych wniosków w konkursie "Studiujesz! Praktykuj!" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do końca 2017 roku studenci będą mogli uczestniczyć w 3-miesięcznych płatnych stażach w Polsce i w Europie.
Projekt jest adresowany do studentów V i VI semestru studiów licencjackich, VI i VII semestr studiów Inżynierskich, IX i X semestr studiów jednolitych magisterskich, z 7 kierunków studiów I stopnia: Finanse i Rachunkowość, Turystyka i Rekreacja,  Informatyka, Stosunki międzynarodowe, Prawo, Pedagogika oraz  Zarządzanie (stacjonarnych i niestacjonarnych).

Głównym celem projektu jest:  wzrost umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego oczekiwanego przez pracodawców poprzez udział w stażach krajowych i zagranicznych*

Organizacją staży zajmuje się Biuro Karier WSB w Gdańsku - rekrutacja trwa. Zainteresowane osoby mogą przesłać swoje cv oraz list motywacyjny na adres: staze@wsb.gda.pl (w temacie maila należy podać nazwę kierunku).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc w danym roku akademickim jest ograniczona.
Kryteria rekrutacji na płatne staże:

  •     pierwszeństwo  zgłoszeń
  •     wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem Biura Karier

Studencie, zgłoś się już teraz. Rekrutacja trwa.

* staże zagraniczne są dla studentów kierunkó: Informatyka, Finanse i Rachunkowść, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie