Zobacz inny kierunek

Akademia coachingu


WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku.

Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej sięgają po usługi profesjonalnych coachów.  Istotą coachingu jest wzmacnianie samoświadomości, odpowiedzialności i wiary w siebie w drodze do osiągnięcia celu.  Akademia Coachingu to rozwój w obszarze wiedzy, postawy i umiejętności coacha przygotowujący do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych.

a.jpg„Uczestnictwo w tych unikatowych  studiach, pozwala na jednoczesną pogłębioną pracę nad własnym rozwojem oraz nabywanie praktycznych umiejętności coachingowych.  Kończąc Akademię Coachingu, wychodzisz z wieloma doświadczeniami coachingowymi, podczas których, przepracowujesz swoje cele coachingowe  oraz  przeprowadzasz m.in.  3-sesyjny proces coachingowy swojemu klientowi. Nad rozwojem Twoich umiejętności czuwa doświadczona kadra  - certyfikowani coachowie, trenerzy, superwizorzy. ”
Agnieszka Długołęcka - Kurzyk - superwizor akredytowany przez Izbę Coachingu, psycholog, certyfikowany coach ICC, akredytowany coach.
 

Cel
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego business and life coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach.

Korzyści
W trakcie trwania studiów uczestnicy będą mieli możliwość ukształtowania w sobie postawy profesjonalnego coacha. Nauczą się budowania relacji wspierającej osobisty i zawodowy rozwój osób będących podmiotem coachingu, nauczą się prowadzić sesje coachingowe. Posiądą umiejętność korzystania z metod i narzędzi coacha.
Program studiów uwzględnia obowiązujące na świecie i w Polsce standardy dotyczące kompetencji w zakresie coachingu. Struktura programu zakłada 80 % pracy warsztatowej i ćwiczeniowej. Zajęcia będą skoncentrowane na rozwiązaniach praktycznych. Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzać sesje coachingowe i korzystać z superwizji.

Uczestnicy
Studia są kierowane do przełożonych i menedżerów chcących stymulować rozwój osobisty i zwiększać motywację swoich pracowników, właścicieli firm, liderów zespołów pracowniczych, doradców biznesowych, trenerów i konsultantów, trenerów sportowych, osób zajmujących się pomaganiem innym oraz osób planujących pracować w zawodzie coacha.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów, uczą się jak przeprowadzać sesje coachingowe.

„Niezwykle inspirujące zajęcia oraz prowadzący. Uczę się nie tylko, w jaki sposób prowadzić sesje coachingowe, lecz także uczę się siebie. Prowadzący to osoby z ogromnym coachingowym doświadczeniem, którym chętnie się dzielą. Niezwykle wartościowe oraz inspirujące są sesje, które możemy przeprowadzać w trakcie zajęć i otrzymywać informację zwrotną”.
Aneta Drynda
słuchaczka WSB kierunku Akademia Coachingu

Program kierunku: 

9 miesięcy nauki

174 godziny
10 zjazdów

Wprowadzenie do coachingu ( 16 godz.)

 • Definicja coachingu – czym coaching jest, czym nie jest?   (4 godz.)
 • Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu według Izby Coachingu, ICF, ICC  (4 godz.)
 • Teoria i rodzaje coachingu. Miejsce coachingu w organizacji (4 godz.)
 • Uczenie się i zmiana (4 godz.)

Warsztat rozwoju kompetencji coacha i narzędzia pracy coacha (88 godz.)

 • Trening kompetencyjny coacha, współtworzenie relacji i efektywne komunikowanie (20 godz.)
 • Cele coachingowe -  planowanie, wytycznie, formatowanie celów coachingowych (4 godz.)
 • Narzędzia w coachingu oraz trening kompetencyjny coacha. Struktura sesji: kontraktowanie, zmiana perspektywy, zamykanie sesji (9 godz.)
 •  Narzędzia coachingowe podłączające cel pod wartości (5 godz.)
 • Struktura sesji: Kontraktowanie sesji, zmiana perspektywy i zamykanie sesji (6 godz.)
 •  Narzędzia coachingowe wspierające zmianę perspektywy, budowanie świadomości, facylitowanie procesu uczenia, projektowanie działań, osiągania rezultatów i odpowiedzialność klienta (14 godz.)
 •  Neurobiologia w coachingu (4 godz.)
 • Holistyczny coaching a poziomy neurologiczne R. Dilts’a Wspieranie procesu zmiany, transformacji klienta, praca z przekonaniami (22 godz.)
 •  Modele coachingu (4 godz.)

Projektowanie, proces i struktura sesji coachingowej (16 godz.)

 •  Sesje na forum prowadzone przez uczestników (4 godz.)
 •  Projektowanie, struktura i proces w sesji coachingowej (6 godz.)
 • Kontraktowanie procesu coachingowego (6 godz.)

Prowadzenie sesji coachingowych – sesje obserwowane (54 godz.)

 •  Sesje na forum prowadzone przez uczestników (12 godz)
 • Rozwój zawodowy coacha (6 godz.)
 • Warsztaty prowadzenia sesji coachingowych w grupach – superwizje (18 godz.)
 •  Superwizja grupowa (6 godz.)
 •  Sytuacje trudne podczas sesji coachingu (12 godz.)

Egzamin końcowy  – ewaluacja poziomu zaawansowania  w rozwoju kompetencji coachignowych wraz z mentoringiem (co dalej i w jaki sposób rozwijać?) w oparciu o przeprowadzoną przez słuchacza 20 minutowa sesję coachingową.

________________________________________
Forma zaliczenia

• Obowiązkowy udział w 80% zajęć (konieczna obecność na wszystkich zajęciach praktycznych lub ich odrobienia w formie sugerowanej przez Regulamin AC)
• Przeprowadzenie 3 sesji  obserwowanych w procesie coachingowym podczas zajęć  wraz z przygotowaniem  raportów posesyjnych zawierających transkrypcję sesji oraz dostarczeniem nagrania video lub audio do ewaluacji.
• Przeprowadzenie samodzielnie procesu coachignowego ( 3 sesje) w czasie niewliczanym do trwania kursu.
• Udział w min. 1 godz. superwizji indywidualnej i min. 2 godz. superwizji grupowej w czasie niewliczanym do czasu trwania kursu  w roli coacha prowadzącego samodzielnie proces coachingu  (minimum trzy sesje).
• Praktyczny egzamin końcowy z prowadzenia sesji coachingowej z zaproszonym zewnętrznym klientem.

Wykładowcy: 

Zajęcia będą prowadzone przez certyfikowanych coachów (z międzynarodowymi certyfikatami ICC i ICF) oraz doświadczonych trenerów i praktyków biznesu, jak m.in.:

Adam Gęsich - konsultant, certyfikowany coach (ICC) i trener (Grupa TROP), wykładowca Akademii Coachingu na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, ekspert Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oraz ICT/nowych technologii. Ponad 15 lat aktywnie działa w biznesie Posiada praktyczne doświadczenia: w tworzeniu, optymalizacji, wdrażaniu procesów handlowych; w zakresie tworzenia i wdrażania strategii, rozwoju zasobów ludzkich, projektowaniu szkoleń, rozwoju umiejętności managerskich. Posiada szerokie doświadczenia branżowe, od wielu lat współpracuje z firmami ICT, produkcyjnymi, FMCG, farmaceutycznymi, organizacjami samorządowymi i edukacyjnymi, instytucjami ochrony zdrowia

Anna Strzałkowska  – doktor, z zawodu psycholożka i socjolożka, z zamiłowania od wielu lat trenerka i konsultantka w zakresie psychologii organizacji i zarządzania. Pracuje zarówno z grupami szkoleniowymi, jak i indywidualnie jako coach (certyfikacja ICC).
Nauczycielka akademicka zatrudniona na Uniwersytecie Gdańskim oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii i socjologii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich. Obecnie trenerka Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.Od kilku lat aktywnie działa na rzecz praw człowieka, jest założycielką i do niedawna prezeską Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado.
Prywatnie miłośniczka psów i sportu, zwłaszcza piłki ręcznej i ping ponga.

Piotr Włodarczyk - doktor, psycholog, były sportowiec, od 2008 roku certyfikowany coach International Coaching Community, obecnie na ścieżce akredytacji superwizora Izby Coachingu. Specjalizuje się w szkoleniach i coachingach wspierających managerów w rozwijania kompetencji zarządczych do ról CEO włącznie. W branży szkoleniowej pracuje od 1995 roku jako wykładowca, trener biznesu a obecnie jako ekspert superwizor trenerów biznesu i opiekun złożonych projektów wdrażania zmian organizacyjnych. Wykłada na studiach podyplomowych na Akademii Trenera, Zarządzanie Projektami oraz Akademia Coachingu na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Pracuje zarówno warsztatowo (szkolenia, action learning, team coaching), jak indywidualnie (business, life & health coaching). W pracy synergizuje rozwój analityczno-biznesowy z głębią pracy z ciałem i podświadomością. Klienci cenią go za energię, systemowe podejście do zmiany i pracę z wartościami osobistymi klientów.  http://www.linkedin.com/in/piotrwlodarczyk

Magdalena Giec - PCC ICF, executive & leadership coach, akredytowany coach PCC ICF, w latach 2012-2013 członek zarządu i vice-prezes International Coach Federation Poland. Trener i mentor coach Erickson College International z Vancouver, pracuje w takich krajach jak Francja, Kanada, Brazylia i Bułgaria.Wykładowca i trener Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Gdańsku, na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Specjalizuje się w coachingu, sztuce autoprezentacji, komunikacji, technikach koncentracji i kreatywności, budowaniu zespołów i przywództwie.
Jako coach współpracuje z takimi firmami jak Grupa Allegro, PayU, Cognifide, Credit Agricole, Wrigley, MAN Accounting Center. Jej klientami jest wyższa kadra zarządzająca, właściciele firm, przedstawiciele wolnych zawodów.

Opiekun merytoryczny:

Agnieszka Długołęcka - Kurzyk – superwizor coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu, certyfikowany coach International Coaching Community, psycholog, trener biznesu, opiekun merytoryczny kierunku Akademia Coachingu w WSB w Gdańsku,  www.coaching-online.pl. Skoncentrowana jest na wspieraniu rozwoju kompetencji biznesowych menedżerów. W branży szkoleniowej pracuje od 2001 roku  jako trenerka biznesu, od 2008 roku jako business coach. Wykłada na studiach podyplomowych na Zarządzaniu Projektami oraz Akademii Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Pracuje zarówno indywidualnie (business i life coaching) jak i grupowo (szkolenia, action learning); w kontakcie bezpośrednim jak i online. Klienci cenią ją za humor, zarówno praktyczne, jak i analityczne podejście.
 

 

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz 1000 zł:

 •     600 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 •     400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.
Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.
(Uwaga w tabeli mówimy o płatności w 10 ratach, ale kwoty są podane dla 8 rat.  Jest to problem edycyjny strony, który aktualnie rozwiązujemy. W WSB płatność można rozłożyć na 8, a nie 10 rat)

10 RAT2 RATY1 RATA
720 zł645 zł2880 zł2580 zł5760 zł5160 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, I piętro- pokój 103
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271