Rekrutacja i dokumenty

Kto może zostać studentem?

Studentem jednolitych studiów magisterskich w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.zapisz sie online

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji dla Cudzoziemców

krok1stopieni.pngKROK 1. Co musisz zrobić?

 Co zyskujesz?

 • Zapisujesz się na aktualną promocję.
 • Rezerwujesz sobie miejsce.
 • Masz to z głowy!
   

krok2stopieni_0.pngKROK 2. Co musisz zrobić?
Zgromadź i wypełnij komplet dokumentów.
Lista potrzebnych dokumentów:

 • kwestionariusz z podaniem( po wypełnieniu online, wróci do Ciebie na maila)
 • kserokopia świadectwa maturalnego – oryginał lub odpis do wglądu
 • 2 kolorowe zdjęcia
 • kserokopia dowodu tożsamości
 • umowa w dwóch egzemplarzach (po zapisie online wróci do Ciebie na maila)
 • ślubowanie (po zapisie online wróci do Ciebie na maila)

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące z nich możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

krok3stopieni.pngKROK 3. Co musisz zrobić?

 • przyjdź do Biura Rekrutacji
 • złóż komplet dokumentów
 • odbierz decyzję o przyjęciu
 • podpisz umowę edukacyjną, odbierz decyzję (jeśli nie uda Ci się do nas dotrzeć, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem biura możesz wysłać ją do nas pocztą tradycyjną )

Bądź spokojny:
W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji udzielą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów otrzymasz decyzję o przyjęciu. Otrzymasz również informacje o tym kiedy uzyskasz dostęp do swoich planów, harmonogramów i legitymacji.

krok4stopieni.pngKROK 4. Co musisz zrobić? 

Jesteś już studentem WSB!

Teraz możesz m.in.:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu
 • dowiedzieć się, kiedy odbędzie się inauguracja dla studentów I roku

Warunki przyjęcia na studia:

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • złożenie  kompletu wymienionych wyżej dokumentów
 • otrzymanie decyzji o przyjęciu
 • podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych
 • złożenie ślubowania

Dokumenty do wglądu:

Biuro Rekrutacji
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk (parter - pokój A004)
58/ 522 75 19 /21
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl 
pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców: admission@wsb.gda.pl