Drugi kierunek

Studiując Prawo w WSB, możesz podjąć studia na drugim kierunku w ramach programu Prawo Plus.
Prawo Plus
to unikatowe połączenie klasycznego wykształcenia prawniczego z wiedzą i umiejętnościami z zakresu drugiego kierunku. Dzięki temu równocześnie możesz zdobyć dwa dyplomy (magistra prawa oraz licencjata z wybranego kierunku):

  • prawo+bezpieczeństwo wewnętrzne
  • prawo+finanse i rachunkowość
  • prawo+informatyka
  • prawo+stosunki międzynarodowe
  • prawo+zarządzanie.

Prawo Plus to sposób na zdobycie ogromnej przewagi na rynku pracy, niezbędnej w nowoczesnym biznesie.

Zasady rekrutacji
Osoby, które chcą zapisać się na drugi kierunek studiów proszone są o kontakt z Biurem Rekrutacji. Dla każdej z osób zaprojektowana zostanie optymalna ścieżka studiów w oparciu o program kierunku podstawowego. Zapisy na drugi kierunek wiążą się z dostarczeniem określonej puli dokumentów z uczelni macierzystej – dlatego możliwe są wyłącznie w Biurze Rekrutacji.

Regulamin promocji Drugi Kierunek

Obok standardowych dokumentów rekrutacyjnych kandydaci na drugi kierunek studiów muszą dostarczyć :

O decyzji dotyczącej możliwości studiowania drugiego kierunku informuje Biuro Rekrutacji.
Kandydat po otrzymaniu odpowiedzi ma 7 dni na ostateczne skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy edukacyjnej.

Biuro Rekrutacji
Wyższej Szkoły Bankowej
al. Grunwaldza 238A, 80-266 Gdańsk
tel. 58/522 75 19 lub 58/522 75 21
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl