Zobacz inny kierunek

WSB Gdańsk - Studia I stopnia

Zarządzanie

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

 

 

Dlaczego warto studiować Zarządzanie na WSB w Gdańsku?

 • Nasi absolwenci są cenieni przez pracodawców za praktyczną wiedzę i profesjonalizm.
 • Specjalności odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy, przygotowując do pracy m.in. w branży
  handlowej, bankowej czy nieruchomości.
 • Przygotowujemy do pracy na najbardziej poszukiwanych stanowiskach, jak np. specjalista ds. sprzedażyi obsługi klienta, specjalista ds. finansów czy specjalsta z obszaru HR.
 • Dajemy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu z zarządzania projektami IPMA-Student.
 • Nasi wykładowcy to praktycy, którzy realizują programy zajęć, bazując na aktualnej problematyce.
 • Dajemy studentom możliwość rozwiązywania problemów z życia polskich i zagranicznych firm
  (case studies).
 • Symulacje biznesowe pozwalają studentom wcielić się w rolę menedżerów i sprawdzić umiejętności
  z zarządzania w praktyce.

foto_233x134_81.jpg"Pracodawcy poszukują dziś absolwentów, którzy posiadają wąsko sprofilowaną wiedzę i wysoko rozwinięte kompetencje społeczne. Nasze specjalności zostały opracowane w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy. Warsztatowe metody prowadzenia zajęć rozwijają w równym stopniu wiedzę, co umiejętności, takie jak: zarządzanie projektami czy praca zespołowa”.
Karina Wiszniewska-Wąsik
wykładowca WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów na WSB w Gdańsku?

 • opracowywać strategię działania i rozwoju firmy
 • profesjonalnie prowadzić rozmowy handlowe i negocjacje
 • skutecznie motywować
 • efektywnie zarządzać finansami
 • planować zatrudnienie i zarządzać zespołem
 • sprawnie zarządzać projektami
 • właściwie zarządzać ryzykiem – szybko diagnozować i rozwiązywać problemy
 • stosować narzędzia informatyczne w zarządzaniu
 • kreować wizerunek własny i firmy
 • zarządzać komunikacją firmy z konkurencją, klientami, instytucjami, mediami i środowiskami opiniotwórczymi
 • zarządzać nieruchomościami i prowadzić wycenę
 • zapewniać bezpieczeństwo prawne realizowanych zadań.

 

Partnerzy kierunku
Realizując  studia na kierunku zarządzanie WSB w Gdańsku współpracuje z wieloma znanymi firmami, dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku
 • Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
 • Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomości
 • International project management association

sppon.jpgipma_logo.jpg

Jako absolwent zarządzania w WSB w Gdańsku możesz kontynuować studia m.in. na:

 

 

baner_ipma_student_1.png

Program studiów na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku jest skonstruowany w sposób, który przygotowuje do uzyskania Certyfikatu IPMA- Student.

Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją IPMA-Student?
Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. IPMA Polska ma w swojej ofercie cały wachlarz produktów adresowanych wprost do studentów – Project Master, staże z zakresu zarządzania projektami oraz seminaria i warsztaty Young Crew.

Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat IPMA-Student?
Abyś mógł legitymować się certyfikatem IPMA-Student powinieneś wykazać się znajomością wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinieneś również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?
Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci- nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  I i II stopnia, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska. Koszt egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student wynosi 300 PLN, czyli mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie certyfikacji IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D.

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?
Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uczelniach, przez Wydziały, które uzyskały akredytację IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA-Student. Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej lub pisemnej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru i trwa 100 minut.

Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?
IPMA Polska wraz z akredytowanymi uczelniami  oferuje uprawnionym studentom możliwość testowania wiedzy poprzez
przystąpienie do e-Quizu IPMA-Student i e-Sprawdzianu IPMA-Student.

Więcej informacji o certyfikacie IPMA-Student

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów na kierunku zarządzanie w WSB w Gdańsku

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Ekonomia
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Podstawy finansów
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Podstawy psychologii
 • wychowanie fizyczne (PDW)
 • Marketing
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Podstawy metod ilościowych
 • Podstawy rachunkowości
 • Techniki sprzedaży
 • źródła finansowania przedsiębiorstw
 • Komunikacja społeczna
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Język obcy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • księgowość małej firmy
 • Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu

Przedmioty kierunkowe

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Zachowania organizacyjne
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządanie projektami (IPMA)
 • Gra biznesowa
 • Praktyki
 • Przedmioty do wyboru (Przygotowanie do egzaminu IPMA/ inny przedmiot)
 • Seminarium

Przedmioty specjalnościowe

 • Motywowanie siebie i pracowników
 • Zachowanie społeczne w organizacji
 • Dobór personelu
 • Prawne aspekty obrotu nieruchomościami
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Zarządzanie marketingowe
 • Kształtowanie instrumentów marketingu
 • Zarządzanie  zmianą
 • Metodyka zarządzania projektami
 • Logistyka i zarządzanie dystrybucją
 • Metody organizacji i zarządzania

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

bez_tytulu.jpgDr hab. Monika Boguszewicz-Kreft, prof. nadzw. WSB w Gdańsku -  jest doświadczonym wykładowcą akademickim. Przez wiele lat pracowała na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała stopnień naukowy doktora habilitowanego i zajmowała stanowisko profesora nadzwyczajnego. W Wyższej Szkole Bankowej pracuje od roku 2011 pełniąc funkcje Pełnomocnika Rektora do sp. Badań naukowych oraz  Kierownika Katedry Marketingu. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych. Swoje kompetencje zdobywała w trakcie uczestnictwa w wielu seminariach i warsztatach organizowanych zarówno w ramach przedsięwzięć krajowych, jak i zagranicznych (we współpracy z instytucjami naukowymi z Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii). Jej doświadczenia wzbogaciły również wyjazdy studyjne i dydaktyczne na uczelnie w Dubaju, Grecji i Portugalii. W obszarze jej zainteresowań badawczych leżą: marketing doświadczeń, marketing usług, komunikacja marketingowa i psychologia w marketingu. Przeprowadziła również kilkadziesiąt szkoleń marketingowych dla przedsiębiorstw z różnych branż.

 

 

 

 

foto_233x134_40.jpgDr Kalina Kunowska - prowadzi wykłady o tematyce;, „Procedury z zakresu zobowiązań podatkowych”, „Podatek od towarów i usług”, „Polityka podatkowa, a sukces firmy”, „Doradztwo podatkowe w nowoczesnym przedsiębiorstwie.”, „Podatkowe uwarunkowania skutecznego realizowania celów gospodarczych” „Strategie podatkowe przedsiębiorstwa”. Praca doktorska obroniona w 2004 roku  nt. Harmonizacja opodatkowania obrotu w Polsce ze standardami Unii Europejskiej dotycząca głównie VAT i akcyzy. Stażysta California International Business University w San Diego USA. Doradca podatkowy z ponad 20 letnim stażem - współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Gdańsku. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego Ministra Finansów III, V i obecnej VI Kadencji. Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych z organami podatkowymi i skarbowymi. Autorka licznych ekspertyz oraz publikacji naukowych. Były konsultant Agencji Rozwoju Pomorza S.A.  Hobby – organizacja niekonwencjonalnych eventów.

Ceny studiów na kierunku Zarządzanie w WSB w Gdańsku
Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.ikony-teb-2015-5.png

Masz do wyboru:

 •  gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, wię

   

  c czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.

 •  gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

 

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz 1000 zł:zapisz-sie-online-button.png

        600 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
        400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Czesne już od 275 zł (325 zł) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1400 zł mniej:

 •         dzięki 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 •         oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu zniżki w czesnym. Promocja odliczana jest tylko na pierwszym roku studiów.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
325 zł275 zł375 zł315 zł1875 zł1575 zł3750 zł3150 złI Rok nauki
385 zł455 zł2275 zł4550 złII Rok nauki
545 zł2725 zł5450 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
380 zł335 zł445 zł385 zł2225 zł1925 zł4450 zł3850 złI rok
380 zł445 zł2225 zł4450 złII rok
445 zł2225 zł4450 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
325 zł275 zł375 zł315 zł1875 zł1575 zł3750 zł3150 złI Rok nauki
385 zł455 zł2275 zł4550 złII Rok nauki
545 zł2725 zł5450 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
380 zł335 zł445 zł385 zł2225 zł1925 zł4450 zł3850 złI rok
380 zł445 zł2225 zł4450 złII rok
445 zł2225 zł4450 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
budynek A, pok 004

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 522 75 19/21
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361