Zobacz inny kierunek

WSB Gdańsk - Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

 

Dlaczego warto studiować finanse i rachunkowość w WSB?

 • Szczególną uwagę zwracamy na praktyczne aspekty wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości – poprzez rozwiązywanie problemów księgowych, finansowych i podatkowych występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz szeroko rozumianego sektora instytucji finansowych, funduszy, a także podmiotów sektora finansów publicznych.
 • Przybliżamy funkcjonowanie mechanizmów finansowych działających w organizacjach gospodarczych oraz instytucjach finansowych, bez względu na ich wielkość i strukturę własnościową.
 • Zapoznamy Cię ze specyfiką i procedurami rachunkowości poszczególnych typów jednostek gospodarczych.
 • Kadra naszych wykładowców to głównie doświadczeni praktycy – przedsiębiorcy, menedżerowie i specjaliści z zakresu księgowości, bankowości, prawa, podatków, ubezpieczeń.
 • Masz możliwość odbycia stażu lub praktyki w renomowanych firmach regionu gdańskiego, jak np.:
 • Elektrociepłownia Wybrzeże, GZNF „Fosfory”, LOTOS, Petrobaltic, Tan Viet International Ltd., Polpharma, ZPS Lubiana, Bank BPH, Bank Millenium, Bank Pekao, BRE Bank czy ING Bank Śląski.

finanse_i_rach_kierunek.png„Sprawne poruszanie się w świecie współczesnych finansów wymaga zarówno solidnej wiedzy teoretycznej, jak i doświadczenia. Kładziemy duży nacisk na wykorzystanie w dydaktyce praktycznego dorobku wykładowców, jak i formę prowadzenia zajęć umożliwiającą praktyczne ćwiczenie umiejętności studentów. Ponad 50% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów, co umożliwia naszym absolwentom nabycie praktycznych umiejętności przydatnych na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach z różnych branż”. 
dr Marek Szymański
menedżer kierunku finanse i rachunkowość

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • analizować przepisy prawne obowiązujące w przedsiębiorstwie
 • dokonywać analiz finansowych przedsiębiorstwa
 • oceniać projekty gospodarcze
 • oceniać ryzyko inwestycyjne
 • samodzielnie rozliczać zobowiązania podatkowe
 • prowadzić księgi rachunkowe
 • przetwarzać dane finansowe na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych
 • uwzględniać informacje rynkowe w planowaniu wielkości finansowych

 

Partnerzy kierunku
Realizując  studia na kierunku finanse i rachunkowość WSB w Gdańsku współpracuje z wieloma znanymi firmami, dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • ING Bank Śląski SA
 • Arla Global Financial Services Centre
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 • ZPS Lubiana
 • EDF Polska

 

 

 

lubiana.pngedf.png

Jako absolwent finansów i rachunkowości w WSB w Gdańsku możesz kontynuować studia
m.in. na:


montessori-palau-projectes-internacionals-ebcl.gifCertyfikat EBC*L

Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją EBC*L?
Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych to bezterminowe świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz prawa spółek Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych wiarygodnie potwierdza umiejętności ekonomiczne na rynku pracy. Certyfikat pozwala ekonomiście zaktualizować swoją wiedzę ekonomiczną.  Ludzie dopiero zaczynający swoją karierę zawodową zwiększają swoją szansę na krajowym i międzynarodowym rynku pracy - pracodawca nie musi weryfikować umiejętności potencjalnych pracowników, jeśli pracownik legitymuje się certyfikatem EBC*L.

Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat EBC*L?
Aby uzyskać certyfikat EBC*L musisz wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznym z zakresu

 • Bilansu i innych sprawozdań finansowych jako źródła informacji o firmie
 • Analizy wskaźnikowej sytuacji gospodarczej firmy
 • Rachunku i kalkulacji kosztów firmy
 • Prawa spółek

Kto może przystąpić do egzaminu EBC*L?
Każda osoba zainteresowana egzaminem będzie mogła w Centrum Egzaminacyjnym EBC*L (jakim jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku) uczestniczyć w kursie przygotowującym do EBC*L (w ramach przedmiotu do wyboru) oraz zdać egzamin.

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego EBC*L?
Aby otrzymać certyfikat EBC*L, należy przystąpić do egzaminu w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L (takim centrum jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), dokonać opłaty egzaminacyjnej oraz uzyskać wymagane minimum 75 punktów (maksymalna liczba 100 punktów).
Egzamin EBC*L to zestandaryzowany egzamin pisemny trwający 2 godziny (120 minut). Jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych EBC*L. Egzamin sprawdza zarówno stan wiedzy, jak i rozumienie podstawowych terminów ekonomicznych oraz praktyczne jej zastosowanie przy rozwiązywaniu wybranych problemów ekonomicznych. Egzamin składa się z 21 pytań.

Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego EBC*L?
Do egzaminu można przygotowywać się indywidualnie w oparciu o udostępniany przez Krajowego Reprezentanta EBC*L – Syllabus (zawierający wykaz podstawowych zagadnień) lub uczestnicząc w kursie przygotowującym do egzaminu EBC*L w Akredytowanych Centrach Egzaminacyjnych EBC*L (stopień intensywności prowadzonych zajęć jest zróżnicowany).

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Gdańsku

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Makroekonomia
 • Podstawy metod ilościowych
 • Podstawy finansów
 • Marketing
 • Bankowość
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Mikroekonomia
 • Polityka gospodarcza
 • Podstawy prawa podatkowego
 • Rachunkowość
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Techniki sprzedaży
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rynki finansowe

Przedmioty kierunkowe

 • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
 • Finanse publiczne
 • Prawo gospodarcze
 • Biznes plan
 • Analiza finansowa przedsiebiorstw
 • Gra biznesowa
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Zastosowanie metod ilościowych w finansach
 • Negocjacje

Przedmioty specjalnościowe

 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie
 • Specjalistyczna rachunkowość finansowa
 • Produkty i procedury kredytowe
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku
 • Prawo podatkowe
 • Rachunkowość podatkowa
 • Innowacyjne instrumenty finansowe
 • Psychologia inwestowania
 • Matematyka ubezpieczeń
 • Marketing i negocjacje w ubezpieczeniach

marek_szymanski_fir.jpgKażdy kierunek studiów w WSB ma swojego anioła stróża. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Menedżerem kierunku Finanse i rachunkowość w WSB w Gdańsku jest dr Marek Szymański mszymanski@wsb.gda.pl - Techniki obrony w sytuacji wrogiego przejęcia spółek kapitałowych – praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogdana Nogalskiego, obroniona 17 marca 2010 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Działalność dydaktyczna: Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Koncepcje zarządzania. Dorobek praktyczny to między innymi Ocena wskaźników monitorowania  dla realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim (współautorstwo raportu wykonanego przez Master Consulting sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).
 

zietarski_maly.jpgDr Jarosław Ziętarski- Doświadczony menedżer z ponad 15 letnim stażem pracy zarówno w sektorze MSP jak i międzynarodowych korporacjach. Doktor nauk ekonomicznych posiadający kompleksową wiedzę ekspercką w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem lub jego oddziałami. Pełnił funkcje kierownicze w sektorze bankowym oraz MSP.

 

 

 

 

 

Ceny studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w WSB w Gdańsku.ikony-teb-2015-5.png
Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

Masz do wyboru:

 •  gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz 1000 zł:zapisz-sie-online-button.png

 •         600 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 •         400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Czesne już od 305 zł (355 zł) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1400 zł mniej:

 •         dzięki 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 •         oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu zniżki w czesnym. Promocja odliczana jest tylko na pierwszym roku studiów.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
355 zł305 zł415 zł355 zł2075 zł1775 zł4150 zł3550 złI Rok nauki
425 zł495 zł2475 zł4950 złII Rok nauki
585 zł2925 zł5850 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
410 zł370 zł485 zł425 zł2425 zł2125 zł4850 zł4250 złI rok
410 zł485 zł2425 zł4850 złII rok
485 zł2425 zł4850 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
355 zł305 zł415 zł355 zł2050 zł1775 zł4150 zł3550 złI Rok nauki
425 zł495 zł2475 zł4950 złII Rok nauki
585 zł2925 zł5850 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
420 zł370 zł485 zł425 zł2425 zł2125 zł4850 zł4250 złI rok
420 zł485 zł2425 zł4850 złII rok
485 zł2425 zł4850 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
budynek A, pok 004

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 522 75 19/21
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361