Znajdź studia I stopnia na WSB w Gdańsku - kierunki studiów i specjalności

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Administracja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja
Administracja podatkowa
Administracja publiczna
e-Administracja
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Kryminalistyka
Służby specjalne i policyjne
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Obrona cywilna i ochrona ludności
Kierunek: Filologia  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Angielski w biznesie
Tłumaczenia – Angielski
Hiszpański w biznesie
Niemiecki w biznesie
Norweski w biznesie
Tłumaczenia - Hiszpański
Tłumaczenia - Niemiecki
Kierunek: Finanse i rachunkowość  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i innowacje finansowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Analityk rynku finansowego
International financial services
Obsługa funduszy inwestycyjnych
Podatki i doradztwo podatkowe
Kierunek: Informatyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria sieci komputerowych
Programowanie
Administrator baz danych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Cloud Computing
Inżynieria testów oprogramowania
Social media
Software Development
Kierunek: Inżynieria zarządzania  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynieria zarządzania produkcją
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria produkcji
Logistyka i spedycja
Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych
Inżynieria systemów logistycznych
Logistyka i gospodarka morska
Logistyka międzynarodowa
Logistyka międzynarodowa z certyfikatem University of Northampton
Logistyka portów morskich
Spedycja morska i lotnicza
Kierunek: Multimedia i grafika komputerowa  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Grafika cyfrowa
Kierunek: Pedagogika  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Dydaktyka języka angielskiego
Pedagogika i psychologia człowieka
Kierunek: Prawo w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Prawo w usługach IT
Kierunek: Psychologia w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i mentoring
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia zachowań konsumenckich
Kierunek: Stosunki międzynarodowe  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Biznes międzynarodowy
Dyplomacja
Media i komunikacja międzykulturowa
Kierunek: Turystyka i rekreacja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gastronomia i dietetyka
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Trener personalny z dietetyką
Turystyka Medyczna
Turystyka Skandynawska
Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Marketing i nowe media
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Gospodarowanie nieruchomościami
International business and finance
Menadżer BHP
Tourism and hotel managment
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi