Kariera międzynarodowa

Studia w WSB, czyli bilet do międzynarodowej kariery
Szukasz Uczelni z bogatą ofertą studiów i praktyk międzynarodowych? A może interesują Cię studia w trakcie, których zdobędziesz dyplom zagranicznej uczelni? Jeśli tak to trafiłeś idealnie. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku spełnia wszystkie te wymagania.

Studia i praktyki
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada Kartę Erasmusa +, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus +. W ramach tego programu uczelnia podpisała 32 umowy z uczelniami z całej Europy. Dzięki temu studenci Wyższej Szkoły Bankowej mogą realizować studia za granicą i praktyki przez okres od 3 miesięcy do nawet jednego roku akademickiego.

Oprócz programu Erasmus + studenci mogą skorzystać z oferty wyjazdu na studia w ramach współpracy o Podwójny Dyplom.

34 uczelnie partnerskie

Aż tyle uczelni partnerskich współpracuje z WSB w Gdańsku.  Dlatego możesz studiować w takich państwach jak Belgia, Białoruś, Bułgaria, Cypr, Dania, Francja Grecja,Islandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Turcja, USA, Włochy.

Studia za granicą i dwa dyplomy
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zawarła porozumienie z Groupe ESC Troyes we Francji  na podstawie którego studenci naszej uczelni po ukończeniu dwóch lat nauki w WSB mogą wyjechać na trzeci rok studiów (5 i 6 semestr) do Francji i ukończyć edukację z dwoma dyplomami licencjata, szkoły macierzystej oraz zagranicznej.

Po ukończeniu pierwszego roku studiów magisterskich można również wyjechać do  Universita degli Studi del Sannio; Benevento we Włoszech, gdzie po ukończeniu ostatniego roku studiów można otrzymać dwa dyplomy magistra, uczelni zagranicznej oraz uczelni macierzystej.

Umowy partnerskie o wymianie studenckiej
Umowa partnerskia z uczelnią California International Business University w USA umożliwia naszym studentom wyjazd na jeden rok studiów na zagraniczną uczelnię. Mobilność ta, wiąże się jednak z koniecznością opłacenia czesnego za okres studiowania.

WSB w Gdańsku jest również partnerem zagranicznym Polessky State University z Białorusi. W ramach tej współpracy, studenci obu uczelni mogą wziąć udział w wymianie studenckiej na okres 1 semestru.

 Chcesz wiedzieć więcej o możliwościach wyjazdu z WSB? Skontaktuj się z naszym biurem Współpracy z Zagranicą.

Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Grunwaldzka 238a

80-266 Gdańsk
tel. 58 522 77 81
e-mail: international@wsb.gda.pl