Edukacja dofinansowana z UE

WSB w Gdańsku przez lata swojej działalności zdobyła praktyczne doświadczenie w pisaniu projektów oraz zdobywaniu unijnych grantów, czego dowodem jest ponad 88 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów. Są to zarówno projekty dedykowane studentom i słuchaczom wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, jak też otwarte, adresowane do pracowników firm zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku realizuje następujące projekty:

Więcej informacji na temat projektów edukacyjnych dofinansowanych z EFS na stronie www.efs.pl
oraz w Biurze Projektów
tel. 58 522 77 70
e-mail: projekty@wsb.gda.pl