Doktorat

Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Zainteresowane seminariami doktorskimi osoby prosimy o kontakt:
doktorat@wsb.gda.pl

tel. 058 522 75 88

Aktualności
Podstawowe informacje
Regulamin postępowania w przewodach doktorskich
Przykładowa Lista Promotorów z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku