Zgłoszenie na szkolenie

Nazwa szkolenia: Dobre praktyki programistyczne

Realizujący: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Kod szkolenia: S-00698

Cena katalogowa szkolenia: 1800 zł

Cena za osobę (Student/Absolwent): 1800 zł

Data rozpoczęcia szkolenia: 9:00 2017-02-10

Data zakończenia szkolenia: 2017-02-10

Miejsce szkolenia: WSB Chorzów, Sportowa 29 Chorzów

  • Osoba prywatna
  • Firma/Instytucja
Dane osoby zgłoszonej na szkolenie
Adres do korespondencji
Dane do faktury
Informacje

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Niepodległości 2

Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy oraz w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Firma/instytucja
Dane osoby/osób zgłoszonych na szkolenie
Osoba zgłaszająca
Dane firmy/instytucji
Dane do faktury
Informacje

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, przy al. Niepodległości 2.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy oraz w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.