Twój rozwój z UE

 

W Biurze Karier WSB w Chorzowie trwa rekrutacja studentów na staże dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na staże zapraszamy studentów III roku kierunkow:

 

Staże w projektach:

 • trwają 360 godzin: 3 miesiące po 120 godzin w miesiącu,
 • stażyście wypłacane jest wynagrodzenie za odbyte godziny stażu,
 • staż jest ciągły -  w kolejnych miesiącach, u jednego pracodawcy,
 • WSB finansuje koszty badań medycyny pracy i ubezpieczenie NNW na czas stażu,
 • w firmie staż odbywa się pod opieka merytoryczną opiekuna stażu ze strony firmy
 • Biuro Karier zapewnia miejsce stażu

 

 

Dział Projektów,

Chorzów, 41-506, ul.Sportowa 29, pok. 116

32 34 98 490, -491, -472

beatrycze.kielbasa@chorzow.wsb.pkelzbieta.nowaczek@chorzow.wsb.pl, aleksandra.panek@chorzow.wsb.pl

_________________________________

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

********

 

 

ZAPRASZAMY!

Certyfikat+  czyli egzamin TOEIC® za darmo!

Od marca 2017 r. studenci i absolwenci chorzowskiej WSB mogą – dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi Certyfikat+ – uzyskać ZA DARMO ceniony i najpowszechniej uznawany na świecie certyfikat znajomości języka angielskiego TOEIC® Listening & Reading!

Nabór kandydatów prowadzony jest w trybie ciągłym – po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń (formularze rekrutacyjne i umowy) organizujemy sesję egzaminacyjną w siedzibie WSB w Chorzowie.

Student bądź absolwent nie ponosi z tytułu udziału w projekcie ŻADNYCH KOSZTÓW!

____________________________________________

UDZIAŁ W PROJEKCIE – krok po kroku:

 • Pobierz formularz zgłoszeniowy oraz formularz umowy
 • Wypełnij obydwa dokumenty (UWAGA: umowę w 2 egzemplarzach!) i złóż je w Sekretariacie Studium Języków Obcych WSB w Chorzowie (ul. Sportowa 29, pok. 15) lub u swojego lektora
 • Po otrzymaniu powiadomienia zgłoś się do Sekretariatu Studium Języków Obcych WSB w Chorzowie (ul. Sportowa 29, pok. 15) po odbiór swojego egzemplarza umowy i loginu do kursu e-learningowego (login zostanie też przesłany na adres e-mail podany w formularzu/umowie)
 • Zaloguj się do kursu e-learningowego i wykonaj 60 godzin pracy
 • Oczekuj powiadomienia e-mailem o terminie i miejscu egzaminu (dzień, godzina, sala)
 • Staw się z dowodem tożsamości na egzamin
 • Certyfikat TOEIC® Listening & Reading otrzymasz pocztą na adres podany w formularzu/umowie

____________________________________________

WAŻNE INFORMACJE I ADRESY:

 

Studium Języków Obcych

Chorzów, 41-506, ul.Sportowa 29

32 34 98 466

___________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjngo Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020: Oś Priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.