Oferta edukacyjna dla firm

Prestiż uczelni - dziekan K. Koj

dr Krzysztof Koj
Dziekan WSB w Poznaniu WZ w Chorzowie
Dyplom dobrej uczelni to symbol kompetencji i prestiżu. Dlatego Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie dba o obydwa te wymiary. ...

Oferta dla pracodawców i pracowników – skorzystaj z dofinansowania do szkoleń i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej

Chcesz uzyskać lub uaktualnić swoje kompetencje zawodowe? Chcesz rozwinąć umiejętności zawodowe swoich pracowników? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Możesz otrzymać od 80% do 100% dofinansowania do wybranej formy kształcenia.

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie zaprasza pracowników i pracodawców do skorzystania ze wsparcia w postaci szkoleń, studiów podyplomowych i studiów MBA.

 • 100% dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw.
 • 80% dofinansowania dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
 • z dofinansowania kształcenia mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę,
 • środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na kształcenie zawodowe, czyli pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem pracownika,
 • środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na kształcenie pracowników, którzy są w stanie udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej
 • środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być również przeznaczone na wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zgłoś się już teraz  – otwarte nabory wniosków  wyznaczone zostały w:

 • PUP Gliwice – nabór zakończony
 • PUP Bielsko-Biała - nabór zakończony
 • PUP Jaworzno - od 17.02.2016
 • PUP Wodzisław Śląski- nabór ciągły do wyczerpania limitu środków
 • PUP Zabrze – nabór zakończony
 • PUP Chorzów –nabór zakończony
 • PUP Mysłowice - nabór zakończony
 • PUP Katowice – nabór zakończony
 • PUP Tarnowskie Góry - nabór zakończony
 • PUP Ruda Śląska - nabór zakończony
 • PUP Sosnowiec - nabór zakończony
 • PUP Świętochłowice - nabór zakończony
 • PUP Będzin - nabór zakończony
 • PUP Dąbrowa Górnicza - nabór zakończony
 • PUP Rybnik - nabór zakończony
 • PUP Bytom - nabór zakończony
 • PUP Piekary Śląskie - nabór zakończony
 • PUP Siemianowice Śląskie - nabór zakończony

Studia podyplomowe i MBA możesz rozpocząć w październiku 2016 roku a szkolenia po otrzymaniu dofinansowania.
Dział Projektów Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie zajmie się wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z uzyskaniem dofinansowania na kształcenie - pracodawcy chcący skorzystać z dofinansowania kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie mogą liczyć na pomoc w całej procedurze aplikowania o dotację:
• przygotowujemy wniosek,
• gromadzimy pozostałe, niezbędne dokumenty aplikacyjne,
• składamy wniosek w imieniu pracodawcy do właściwego Urzędu Pracy.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego:
Beatrycze Kiełbasa
Tel. 32/349-84-90
Mail: beatrycze.kielbasa@chorzow.wsb.pl

Wyższa Szkoła Bankowa oferuje następujące formy kształcenia dla firm:

Skontaktuj się z Doradcą EdukacyjnymDoradca edukacyjny
Osoby, które chciałyby wybrać studia precyzyjnie pod kątem swojej kariery, potrzeb i oczekiwań rynku pracy, zachęcamy do spotkania z doradcą edukacyjnym. Rozmowa z doradcą to również świetny sposób na dobranie oferty dla firm i grup.

Programy studiów
Programy studiów podyplomowych przygotowane są przez koordynatorów merytorycznych, którzy posiadają praktyczne doświadczenia związane z tematem studiów. Programy podlegają cyklicznym przeglądom i modyfikacjom w oparciu o monitoring potrzeb pracodawców oraz konsultacje w praktykami biznesu.

Prowadzący zajęcia
Od lat bardzo restrykcyjnie podchodzimy do rekrutacji i selekcji wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych. Wykładowcy studiów podyplomowego posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie wykładanych przedmiotów. Doświadczenia te opierają się na zaangażowaniu w liczne projekty konsultingowe, pełnione aktualnie lub w przeszłości stanowiska menadżerskie. Ich wysokie kompetencje dydaktyczne potwierdzają stopnie naukowe, aktualne zaangażowanie w proces kształcenia w szkołach wyższych jak również wieloletnie doświadczenie trenerskie.

Cele i efekty kształcenia
W celu wsparcia działów HR w podejmowaniu decyzji o delegowaniu pracownika na studia  i oceny efektów kształcenia na prośbę pracodawcy przedstawia następujące informacje:

 • szczegółowy program studiów / szkoleń
 • harmonogram zjazdów, terminów studiów
 • informację o organizacji studiów
 • informacje o terminie obron, zaliczeń
 • informacja o ocenie z obrony

Rezultat studiów
Forma pracy dyplomowej w większości przypadków ma charakter zaliczenia projektu lub napisania pracy dyplomowej. Uczelnia umożliwia, aby praca zaliczeniowa dotyczyła realnych problemów, lub strategii działania firmy, która finansuje studia. Pracodawca zyskuje tym samym wyszkolonego pracownika oraz dodatkowy projekt, lub rozwiązanie dla firmy. W przypadku praca dyplomowych lub projektów pisanych dla firm Uczelnia oraz promotor gwarantuje zachowanie poufności.

Organizacja studiów
W zależności od studiów program nauczania realizowany jest w trakcie 8-15 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy  w miesiącu, w przedziale godzinowym: soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 16.00. Dzięki temu pracownik może podnosić kompetencje zawodowe. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Dogodna forma płatności
WSB w Chorzowie umożliwia firmą następujące formy płatności:

 • pełne finansowanie - firma w całości pokrywa koszty studiów, szkolenia
 • dofinansowanie studiów pracownikowi - w zależności od polityki szkoleniowej firmy WSB dopuszcza finansowanie z dwóch źródeł np. pracownika w 15% ponosi płatność z własnych środków a 85% szkolenia pokrywa firma
 • dofinansowane z UE -  firma pokrywa tylko cześć opłaty za studia. Wysokość opłaty zależy od wysokości dofinansowania studiów ze środków unijnych.

Studia i szkolenia na zamówienie
Firmy zainteresowane szkoleniem lub studiami dla większej ilości osób mają możliwość utworzenie studiów lub szkoleń na zamówienie. Program zajęć przygotowywany jest zgodnie z potrzebami słuchaczy.  Zajęcia, w zależności od decyzji firmy odbywają się na terenie uczelni lub w siedzibie firmy.
W ramach szkoleń i studiów na zamówienie pracodawca może liczyć na:

 • preferencyjną cenę
 • program studiów odpowiadający konkretnym potrzebom firmy