Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modele biznesu – wyzwania strategiczne”

 

   Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Instytut Naukowy Zarządzania

zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową

„MODELE BIZNESU – WYZWANIA STRATEGICZNE”

która odbędzie się

26 KWIETNIA 2018 r. w  CHORZOWIE

Cel konferencji:

Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji  modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej efektywności.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów.

Będzie ona doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wynikami.

Patronat Honorowy:

OTTIMA PLUS SP. Z O.O.

UL. GALLUSA 12, 40-594 KATOWICE

www.ottima-plus.com.pl

 

Patronat Medialny:

Wybrane pytania strategiczne , które będą podstawą prowadzonych dyskusji naukowych w trakcie Konferencji:

 • Jak konceptualizować i operacjonalizować modele biznesu przedsiębiorstw?
 • Jak powiązać model biznesu ze strategią, procesami biznesowymi i projektami w ramach swoistej hybrydy strategicznej?
 • Jak konstruować modele biznesu w ramach ekonomii współdzielenia, gospodarki okrężnej i ekonomii sieciowej?
 • Jak budować e-modele biznesu w ramach wybranych koncepcji takich jak BIG DATA i Cloud Computing?
 • Jak budować modele biznesu oparte na mediach społecznościowych?
 • Jak budować twórcze modele biznesu oparte na przedsiębiorczości intelektualnej?
 • Jak konstruować modele zrównoważonego biznesu?
 • Jak osiągać przewagę konkurencyjną poprzez efektywny model biznesu?
 • Jak zarządzać innowacjami z wykorzystaniem koncepcji modeli biznesu?
 • Jakich wyborów strategicznych dokonywać w rywalizacji rynkowej z wykorzystaniem modeli biznesu?
 • Jak powiązać koncepcję Corporate Social Responsibility z Value Based Management tworząc efektywny model biznesu?
 • Jak budować skalowalne i spójne modele biznesu?
 • Jak pokonywać labilność modeli biznesu?
 • Jak projektować efektywne modele biznesu w kierunku kreacji wartości przedsiębiorstw?

Wynikiem Konferencji będzie Publikacja naukowa w formie Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (8 pkt. Wg. punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Szczegóły:

       Rada Naukowa Konferencji:

             Prof. nadzw. dr hab. Adam Jabłoński – Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. Antonio Batocchio - State University of Campinas (UNICAMP), Brazil
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Brzóska - Politechnika Śląska
Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński - Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prof. zw. dr hab. Wojciech Czakon - Uniwersytet Jagielloński
Prof. univ. dr. Manuela Epure - Spiru Haret University, Romania
Prof. zw dr hab. Irena Hejduk - Szkoła Główna Handlowa
Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Prof. zw. dr. hab. Jan Jeżak - Uniwersytet Łódzki
Prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch - Uniwersytet Jagielloński
Prof. nadzw. dr hab. Janusz Marek Lichtarski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Prof. dr. Ligita Simanskiene - Klaipėda University, Lithuania
Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Szpitter - Uniwersytet Gdański
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Wachowiak - Szkoła Główna Handlowa
Prof. nadzw. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Politechnika Łódzka

Komitet Organizacyjny Konferencji:

    Dr Łukasz Wawrowski – Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowego w Chorzowie
   Dr Łukasz Makowski - Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
   Mgr Bogumiła Urban - Dyrektor Biblioteki, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Miejsce konferencji: 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów

Uczestnictwo w Konferencji:

Bierny udział w Konferencji jest bezpłatny.

        Pozostałe opłaty konferencyjne wynoszą:

 • 400,- zł brutto dla publikacji z wystąpieniem;
 • 340,- zł brutto dla publikacji bez wystąpienia;

        Opłata obejmuje:

 •     koszty organizacyjne,
 •     udział w obradach Konferencji,
 •     egzemplarz pokonferencyjnej publikacji książkowej,
 •     wyżywienie w trakcie trwania obrad.

Uwaga: opłata nie zawiera kosztu noclegu, jednak na życzenie uczestnika Organizator udzieli pomocy w dokonaniu jego rezerwacji.

        Opłatę należy uiścić do 28 lutego 2018 r. przelewem bankowym na rachunek:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
r-k nr 47 1050 1243 1000 0022 2054 9691
Tytuł wpłaty: „Konferencja Modele Biznesu 2018”

Kluczowe Terminy:

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z abstraktem artykułu naukowego: 15 luty  2018 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej oraz dostarczenie pełnej wersji artykułu naukowego: 28 luty 2018 r.
Przeprowadzenie procedury recenzyjnej: 30 marca 2018 r.

Data Konferencji: 26 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenie Uczestnictwa:

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza online.

Publikacja:

Referaty złożone w terminie, zaakceptowane przez Organizatora (RadaNaukowa) i pozytywnie ocenione przez recenzentów (double-blind review – wymagane dwie pozytywne recenzje) będą kierowane do publikacji.

Redakcja Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów wedle przyjętych przez siebie kryteriów, takich jak jakość merytoryczna, wartość naukowa i spójność z określoną tematyką.

Autor(zy) każdej opublikowanej pracy otrzyma(ją) egzamplarz autorski.

Prace należy przygotować ściśle według wytycznych wydawcy, z którymi można się zapoznać kilkając odnośnik do szablonu poniżej:

    Pobierz szablon referatu - dokument .DOC
    Pobierz szablon referatu - plik .DOT

Dokument zawierający wytyczne jest zarazem szablonem dokumentu Microsoft Word, w którym zdefiniowano wszystkie zalecane style oraz ukazano wymagany układ tekstu.  Znaleźć w nim mozna ponadto przykłady wszystkich elementów, które w pracy powinny być niezbędnie obecne.

Program Obrad:

Szczegółowy program obrad zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz przesłany e-mailem do zarejestrowanych uczestników po zamknięciu  przyjmowania zgłoszeń.

Kontakt

Prof. nadzw. dr hab. Adam  Jabłoński
Dyrektor Instytutu Naukowego Zarządzania
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów

E-mail:
adam.jablonski@chorzow.wsb.pl
adam.jablonski@ottima-plus.com.pl

Tel.: +48 606 364 500