Zobacz inny kierunek

Tester oprogramowania


WSB Chorzów - Studia podyplomowe

2 semestry naukinowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Tester oprogramowania  - studia na WSB w Chorzowie

Celem kursu jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania, np., testowaniem oraz integracją. Kurs jest zorientowany na umiejętności praktyczne, w czasie każdych zajęć przynajmniej połowa czasu będzie poświęcana rozwijaniu umiejętności programistycznych. W czasie kursu będziemy programować w języku Python. Z perspektywy przykładowego projektu prześledzimy proces tworzenia oraz testowania oprogramowania. 

Odważyłem się i zmieniłem branżę. Zacząłem pracę jako tester oprogramowania – studia na tym kierunku pozwoliły mi szybciej przyswoić wiedzę w dziedzinie programowania w języku PYTHON oraz wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu ISTQB (INTERNATIONAL SOFTWARE  TESTING QUALIFICATIONS BOARD), co jest niezbędne, aby pracować i rozwijać się w branży IT. Przy okazji zdobędę dyplom szanowanej uczelni, który udokumentuje mój nowy zawód.

Krzysztof Komainda
Słuchacz kierunku tester oprogramowania,
 

womCel
Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania, np., testowaniem oraz integracją dla aplikacji mobilnych oraz serwerowych.

Korzyści
Dzięki doświadczonym wykładowcom oraz programie kursu skupionym na umiejętnościach praktycznych, najpopularniejszych obecnie narzędziach na rynku IT, oraz najlepszych praktykach, absolwenci kierunku będą mieli dużą przewagę na rynku pracy. Koszt złej jakości oprogramowania przekracza często wielokrotnie  nakład na wytworzenie samego oprogramowania. Dlatego firmy, nie tylko z branży IT, nieustannie poszukują inżynierów oprogramowania i testerów dla aplikacji zarówno mobilnych jak i serwerowych. Absolwenci otrzymują nieodpłatnie zaświadczenie ukończenia szkolenia: Tester oprogramowania. 

Dodatkowo każdy ze słuchaczy będzie miał możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu testerskiego ISTQB Foundation Level w ramach egzaminu organizowanego przez WSB WZ w Chorzowie, w współpracy z testerzy.pl , za dodatkową, (niższą niż standardowa) opłatą.

Praktyczny charakter studiów
Program kierunku jest zorientowany na umiejętności praktyczne, w czasie każdych zajęć przynajmniej połowa czasu będzie poświęcana rozwijaniu umiejętności programistycznych. Część zajęć będzie poświęcona programowaniu w języku Python. Dzięki zdobytej wiedzy i praktyce, absolwenci będą mieli realny wpływ na poprawę jakości oprogramowania oraz zmniejszenie czasu jego wytwarzania. Duży nacisk w czasie tego kursu będzie na pisanie kodu i integrację narzędzi do automatyzacji.  W ramach studiów, uczestnicy będą wykonywać projekt. Projekt wymaga wykorzystania nabytych umiejętności do rozwiązania złożonego problemu pod opieką wykładowcy. Program kierunku oraz wykładowcy pomogą uczestnikom w przygotowaniu się do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB Foundation Level.

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób planujących rozwijanie swojej kariery w branży IT. Dzięki omówieniu szerokiego wachlarza technologii i ćwiczeń praktycznych, studia będą inspiracją do poszerzenia swojej wiedzy zarówno dla osób doświadczonych jak i rozpoczynających swoją karierę w IT.

Warto przed pierwszymi zajęciami, poświęcić czas na przygotowanie się. Podstawowa znajomość programowania w dowolnym języku programowania będzie pomocna. Polecamy na początek: Ruby, Python albo Golang. Jeśli będą Państwo potrzebowali w tym zakresie pomocy prosimy o kontakt: sobczyk.sebastian@gmail.com

Bezpłatne szkolenia, dodatkowe zaświadczenia
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oferuje słuchaczom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach. Udział w każdym z nich zostanie potwierdzony zaświadczeniem

Partnerzy programu

testerzy.pl to zespół doświadczonych trenerów i konsultantów z obszaru testowania oprogramowania.
Jesteśmy największym polskim portalem poświęconym testowaniu. Od początku działalności nieprzerwanie przekazujemy wiedzę i doświadczenie, wspierając testerów w rozwoju kariery.Dzięki naszym warsztatom uczestnicy uczą się, jak być dobrym testerem czy kierownikiem testów, jak pisać dobre przypadki testowe i eksplorować oprogramowanie, jak wdrażać i stosować automatyzację. Pokazujemy, jak testować aplikacje pod kątem użyteczności, wydajności czy bezpieczeństwa, jak wykorzystać do maksimum narzędzia Selenium, SoapUI, TestLink, TestComplete i nie tylko.
Wspomagamy rozwój w ramach popularnej ścieżki certyfikacyjnej ISTQB. Szkolą dla nas akredytowani trenerzy ISTQB poziomu podstawowego i zaawansowanego, a my sami jesteśmy oficjalnym partnerem i dostawcą egzaminów ISTQB.
testerzy.pl są partnerem kierunku "Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych” na WSB Wrocław

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Tester oprogramowania  w WSB w Chorzowie

liczba miesięcy: 9
liczba godzin: 176
liczba zjazdów: 12

Program

Forma zajęć:

 • 85% w formie ćwiczeń - każdy słuchacz będzie wykonywał zadania - ćwiczenia w pracowni komputerowej
 • 15% w formie wykładu

 I. Tester jako developer narzędzi  - (40 godz.)
1. Konfiguracja lokalnego środowiska z wykorzystaniem maszyn wirtualnych i kontenerów 8 godz.
2. Linux jako platforma dla narzędzi testera 4 godz.
3. Tester jako developer narzędzi z pomocą Python-a - warsztaty 8 godz.
4. Testy jako obywatel pierwszej kategorii z Test-Driven Development 8 godz.
5. Wprowadzenie do systemu kontroli wersji – GIT 4 godz.
6. Przegląd bibliotek wykorzystywanych w testowaniu (np. pytest) 8 godz.

II. Podstawowe zagadnienia dla testowania oprogramowania -  (32 godz.)
1.
Testy w cyklu rozwoju oprogramowania 4 godz.
2. Rodzaje testów według funkcjonalności oraz celów 4 godz.
3. Strategie testowania oraz priorytetyzacja testów 4 godz.
4. Techniki projektowania testów 4 godz.
5. Jakość kodu, Technical debt, koszty złego kodu 4 godz.
6. Omówienie BDD vs TDD, BDD z użyciem Behave/Cucmber 4 godz.
7. Testy w zespołach stosujących metodyki zwinne Agile (SCRUM, Kanban) 4 godz.
8. Współpraca, raporty i zarządzanie testami (JIRA oraz TestFlo.com) 4 godz.

III.Technologie wykorzystywane w testowaniu -  (56 godz.)
1. Continuous Integration oraz Continuous Delivery, kultura DevOps 4 godz.
2. Wykorzystanie języka zapytań SQL w testowaniu bazy danych 8 godz.
3. Narzędzia: Github, Gitlab, Sonar, Jenkins, TravisCI, BlackDuck 16 godz.
4. Testowaniu aplikacji internetowych oraz API z Robot framework 8 godz.
5. Testowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Selenium Webdriver 12 godz.
6. Testowanie aplikacji mobilnych iOS/Android z Appium  8 godz.

IV. Najlepsze praktyki  - (24 godz.)
1. Najgorsze Praktyki, Cargo Cult i Silver Bullet 4 godz.
2. Wykorzystanie platform w chmurze ( Docker, Kubernetes, Heroku i AWS) 8 godz.
3. Jakość w projektach Open Source 8 godz.
4. Projektowanie Testów i dokumentacja 4 godz.

V. Miękkie aspekty inżynierii oprogramowania -  (16 godz.)
1. Software Craftmanship i  Profesjonalizm 4 godz.
2. Kultura testowania w zespole i współpraca z programistami 4 godz.
3. Komunikacja interpersonalna i cyfrowa w zespołach projektowych 4 godz.
4. Prezentacje publiczne oraz asertywność 4 godz.

VI. Egzamin i praca zaliczeniowa (8 godz.)
1.Podsumowanie 
2. Prezentacja projektów
3. Egzamin

Forma zaliczenia

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt indywidualnie lub zespołowo.

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Tester oprogramowania w WSB w Chorzowie

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach, jak psychologia, zarządzanie, marketing, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.

Zajęcia prowadzą między innymi:

Wojciech Barczyński 
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Programista i kierownik zespołu w nagradzanym za innowacyjność start-upie rozwijającym otwartą ekologiczną chmurę w oparciu o OpenStack – Cloud & Heat Technologies GmbH. Wprowadził w C&H proces Ciągłej Integracji (Continuous Integration) dla głównego produktu opartego o Openstack-a zintegrowanego z platformą serwerową i siecią sensorów je monitorujących. Wielokrotnie automatyzował procesy testowania oraz wprowadzał narzędzia zarządzania konfiguracją takich jak Chef, Ansible, czy Saltstack. Na co dzień praktykuje Software Craftsmanship i kultywuje filozofie DevOps. Posiada doświadczenie w projektach komercyjnych i naukowych.

Adam Przybyła
Linux System Engineer w jednej z wrocławskich korporacji, zajmujący się rozwojem narzędzi wspomagających procesy budowy aplikacji oraz adaptacją dystrybucji Linux-a pod wymagania aplikacji i docelowej platformy. Przeprowadza również szkolenia na temat testowania, Python-a czy Openstack-a.

Grzegorz Mazur
Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Certyfikowany tester ISTQB ADVANCED. Pracuje jako tester aplikacji mobilnych we wrocławskiej firmie budującej oprogramowanie na platformy iOS oraz Android dla klientów z różnych części świata.Posiada doświadczenie zarządzaniu jakością i testami w projektach aplikacji mobilnych. Jego pasją jest przekazywanie wiedzy i realizuje ją prowadząc szkolenia z zakresu budowy aplikacji webowych i mobilnych oraz testowania oprogramowania.

Karol Piotr Kolański
Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od początku kariery pracownik centrów badawczo-rozwojowych dużych firm. Posiada doświadczenie w pracy jako inżynier jakości oprogramowania (embedded, web oraz mobile). Pracował przy projektach związanych z inteligentnym domem, Internet of Things oraz automotive. Wieloletni użytkownik Linuxa. Zwolennik automatyzacji testów w Selenium Webdriver oraz Appium przy pomocy języka Python. Pasjonat elektroniki mikroprocesorowej. Członek Zarządu ds. IT Biznesowego Klubu Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jarosław Grząślewicz 
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Obecnie inżynier programista ( konsultant techniczny ABAP )  w międzynarodowej firmie konsultingowej. W przeszłości także prowadzący zajęcia dla studentów  z matematyki oraz informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Anna Brdulak
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalność biznes międzynarodowy) i podyplomowych studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczony analityk badań rynkowych. Obecnie, certyfikowana trenerka biznesu z zakresu umiejętności miękkich, specjalistka w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i inteligentnych miast. Od kilku lat zajmuje się badaniem i poszukiwaniem rozwiązań informatycznych i technologicznych dla poprawy jakość życia. Jako trenerka, eksploruje wpływ szkoleń z umiejętności miękkich na efektywność zespołów deweloperskich  i ich poszczególnych inżynierów.

Łukasz Złocki
Absolwent informatyki Uniwersytetu Śląskiego. W technikum, o specjalności Systemy Komputerowe, poznał pierwsze tajniki informatyki a następnie pogłębiał ją na studiach. Od 13 lat pracuje w branży IT i od początku swojej kariery jest związany z projektowaniem i rozwojem zaawansowanych aplikacji internetowych. Pracował jako web developer, programista, tester i kierownik testów zdobywając na każdym z etapów kariery bogatą wiedzę i doświadczenie.
W dziedzinie testowania oprogramowania komputerowego i zapewniania jakości w projektach IT pracuje od ponad 6 lat. Jego bogata wiedza z tego zakresu jest potwierdzona uznanym certyfikatem ISTQB.
Swoje doświadczenie związane z testowaniem od kilku lat z sukcesem przenosi na szkolenia, warsztaty czy wykłady, które prowadzi głownie dla portalu testerzy.pl. Specjalizuje się głównie w tematyce związanej z narzędziami do testowania aplikacji internetowych jak Selenium, JMeter czy TestComplete.

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Tester oprogramowania w WSB w Chorzowie

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
360 zł415 zł2075 zł4150 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie

Infolinia rekrutacyjna 32 775 91 50

  • ul. Sportowa 29
  • 41-506 Chorzów
  • PON:
  • WTO - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 10:00 - 19:00
  • 08:00 - 17:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • -
  • tel. 32 349 84 79, 32 349 84 70
  • fax tel.32 349 85 24, 32 349 85 31

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349