Zobacz inny kierunek

Coaching - Akademia Coacha


WSB Chorzów - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
  • Opis kierunku
  • Program kierunku
  • Wykładowcy
  • Cena studiów
  • Masz pytanie?

Coaching - Akademia Coacha - studia na WSB w Chorzowie

Program studiów uczy zasad, kompetencji i narzędzi coacha zgodnie ze standardami największej międzynarodowej organizacji coachów International Coach Federation.  Stwarza warunki do praktyki, ćwiczeń, feedbacku i własnego rozwoju. Poprzez interaktywną formę zajęć oraz samodzielną praktykę słuchacze poznają specyfikę pracy coacha w różnych obszarach: menedżerskim, rodzicielskim, wellness, zen, coachingu zespołów. Jest to intensywny i zintegrowany do ośmiu treningów program zakończony superwizją. Studia prowadzą doświadczeni coachowie PCC.

Akademia Coacha kładzie nacisk na rozwój interpersonalny coacha – jego świadomość siebie, empatię, intuicję i kreatywność. To nie narzędzia a postawa i umiejętności coacha są najważniejsze w  tym zawodzie. Szanujemy indywidualność każdego słuchacza i staramy się, aby na bazie standardów ICF zbudował swój unikatowy model pracy. Pokazanie różnych aspektów, stylów i obszarów coachingu ma za zadanie wyłonienia tego, co jest w nim najważniejsze.

Iwona Kubiak
Coach ACC, Dyrektor Programowy
Akademii Coacha, Energy Group

STUDIA DOSTĘPNE, ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ, TAKŻE W FORMIE
AKREDYTOWANEJ PRZEZ ICF

Akredytowany program zawiera 65 godzin zegarowych akredytowanego Kursu Power of Coaching, (do egzaminu ICF na pierwszym poziomie ACC wymagane jest 60 godzin szkoleniowych). Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom wspierać innych w rozwoju i przechodzeniu przez zmiany.

Decyzję o formie studiów (akredytowanej lub nie) prosimy podjąć przed rozpoczęciem studiów. Więcej informacji o akredytacji: www.coachfederation.org

Studia akredytowane dają podwójny certyfikat: ukończenia studiów podyplomowych oraz ukończenia kursu ACSTH  wystawiony przez Centrum Life Coaching Polska. Ukończenie akredytowanego programu jest jednym z wymogów przystąpienia do certyfikacji ICF, która odbywa się już po studiach we własnym zakresie. Program zawiera dodatkowo 13,5 godzin samodzielnej praktyki coachingowej z innymi słuchaczami oraz klientem zewnętrznym, a także 7 godzin mentoringu grupowego.

Cel
Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu coacha, zgodnie ze standardami i etycznymi wskazówkami międzynarodowej organizacji ICF. Studia pozwalają poznać modele, narzędzia oraz style pracy w różnych obszarach coachingu.

Korzyści
Słuchacze dowiedzą się, na czym polega uprawianie tej uniwersalnej profesji zarówno w obszarze life jak i organizacji. Uzyskają wgląd w warsztat umiejętności coacha i będą mieli okazję do wypracowania swojego indywidualnego stylu pracy z klientem. Będą mieli wiele okazji do zmian osobistych i do praktykowania rozmów coachingowych pod okiem superwizora.
 

Uczestnicy
Studia skierowane są do osób mających potrzebę wspierania innych w rozwoju: trenerów, doradców, lekarzy, nauczycieli, rodziców. Adresujemy je do tych, którzy prowadzą innych przez zmiany:  menedżerów chcących skutecznie motywować i stwarzać nowe możliwości dla swoich pracowników;  trenerów wewnętrznych chcących podnieść jakość swojej pracy indywidualnej; i z grupami; doradców napotykających w swojej pracy bariery związane z oporem wobec zmian oraz dla wszystkich, którzy praktykują zawód coacha lub planują zastać profesjonalnym coachem.

Praktyczny charakter studiów

Minimalna ilość wykładów, maksymalna ilość praktyki. Kładziemy duży nacisk na integrację grupy i stworzenie przestrzeni do akceptacji wymiany myśli i doświadczeń. Słuchacze mają ścisły kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów i mogą liczyć na ich wsparcie. Forma zajęć stwarza możliwość wcielania się w rolę coacha i przeprowadzenia profesjonalnej sesji pod okiem trenera. Zawiera także sesje na forum, grupowe i  indywidualne superwizje. Zachęcamy studentów do kreatywnego tworzenia własnych technik i narzędzi coachingowych.

Bezpłatne szkolenia, dodatkowe zaświadczenia

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oferuje słuchaczom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach. Udział w każdym z nich zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Partner programu

"Akademia Coacha– sztuka prowadzenia ludzi przez zmiany” to zaawansowany program autorstwa Energy Group, dający wiedzę niezbędną do uprawiania zawodu coacha.

Więcej na www.energygroup.edu.pl.

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Coaching - Akademia Coacha w WSB w Chorzowie

Program kierunku: 

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 160
liczba zjazdów: 9

Program

1. Etyka i specyfika pracy coacha ICF  20 godz.
Na warsztacie dowiesz się, czym jest coaching i na czym polega zawód coacha. Poznasz rodzaje coachingu, rolę coacha, standardy pracy i kluczowe umiejętności ważne w tej profesji. Poznasz kodeks etyczny ICF oraz ścieżki akredytacji tak, aby zaplanować własny proces rozwoju. Zobaczysz i doświadczysz jak wygląda sesja coachingowa i będziesz wiedział jak zaplanować proces coachingowy. Poznasz pierwsze narzędzia. Będzie czas na interakcję w grupie z innymi uczestnikami zajęć.

2 Budowanie relacji coachingowej  10 godz.
To warsztat rozwoju umiejętności budowania zaufania i relacji z osobą, której udzielasz wsparcia. Dowiesz się jak tworzyć układ coachingowy, jak otwierać sesję coachingu i prowadzić proces. Odkryjesz co jest twoją mocną stroną w budowaniu kontaktu, co go zrywa, a co buduje. Przyjrzysz się pozycjom percepcyjnym, postawie coacha w kontakcie z klientem, poszerzysz: obserwowanie, słuchanie, empatyczne czucie.

3. Coaching wielopoziomowy  10 godz.
Ten warsztat to poznanie fundamentalnych modeli, za pomocą których „spoglądasz na świat”. Rozpoznawanie tych modeli daje wiele wskazówek do wspierania w rozwoju. Nauczysz się: dobierać narzędzia coachingowe adekwatne do poziomu neurologicznego, na jakim przeprowadzasz Klienta przez zmianę - praktycznych metod pracy na poziomie środowiska, zachowań, umiejętności, przekonań, wartości i tożsamości.

4. Modele sesji, narzędzia i kompetencje coacha  20 godz.
Dowiesz się, jak powinna wyglądać sesja coachingowa i jak ją prowadzić, by coaching był skuteczny. Poznasz strukturę i poszczególne etapy rozmowy. Poznasz modele pracy z celem. Odkryjesz co cię wspiera w słuchaniu innych, jak zadawać pytania i jakim językiem się posługiwać. Poszerzysz obecność coachingową, wyrażanie uznania i komunikację bezpośrednią. Przyjrzysz się narzędziom coachingowym w kontekście pracy mózgu.

5.Coaching menedżerski  20 godz.
Dowiesz się na czym polega coaching w organizacjach, na czym polega rola coacha wewnętrznego i zewnętrznego, jak wspierać liderów we wdrażaniu elementów coachingu w ich codziennej pracy tak aby podnosić efektywność działań i motywację pracowników.

6. Coaching zespołow TCI 20 godz.
Odkryjesz, co odróżnia zespoły przynoszące wyniki od tych, które są mniej skuteczne. Zapoznasz się z zagadnieniami toksyn komunikacyjnych, faz procesu grupowego oraz matrycy kompetencji zespołu. Ćwiczenia wprowadzą Cię w tajniki Team Coachingu, jego założenia i sposoby pracy.

7.Coaching rodzicielski  (Parent Coaching) i wprowadzenie do Zen coachingu 20 godz.
Dowiesz się i doświadczysz jak stosować coaching w obszarze rodzicielstwa, jak pracować z rodzicami jako klientami i jak inspirować innych w stosowaniu podejścia coachingowego. Poznasz podstawowe zasady Zen coachingu i dowiesz się  co wyróżnia ten styl pracy.

8. Coaching Wellness 20 godz.
Poznasz główne aspekty Wellness coachingu, dowiesz się jaka jest rola równowagi w procesie zmian i jak ją tworzyć. Na własnym przykładzie odkryjesz metody regeneracji i wprowadzania większej świadomości w różne aspekty swojego życia, aby móc wspierać potem swoich klientów. Poznasz filozofię Kaizen i Action Wellness Plan.

9. Integracja umiejętności coacha  10 godz.
Test wiedzy, inspirujące prezentacje, integracja Twoich mocnych stron.

10. Superwizje i metoring  10 godz.
Sesja integrująca nabytą wiedzę i umiejętności. Podczas tego spotkania otrzymasz wysokiej jakości informację zwrotną od trenerów prowadzących studia na temat Twojego potencjału jako coacha.

Forma zaliczenia:
Raporty z praktyki coachingowej, nagranie sesji coachingowej, test wiedzy na zakończenie, superwizja umiejętności, prezentacja na forum

Dla słuchaczy , którzy  chcą otrzymać certyfikat ukończenia  kursu ACSTH pozwalający na przystąpienie do egzaminu  wymagana jest dodatkowo  obowiązkowa obecność na 1,2,3 i 8 zjeździe.

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Coaching - Akademia Coacha w WSB w Chorzowie

Wykładowcy to zespół ekspertów-praktyków w dziedzinie coachingu. Doświadczenie zdobywali i cały czas doskonalą w pracy doradczej dla firm oraz w life coachingu indywidualnym. Wypracowali w ten sposób warsztat pracy skutecznego coacha i chcą się podzielić swoim doświadczeniem. Różnorodność ich stylów pozwala poznać różne sposoby podejścia do coachingu.

Zajęcia prowadzą między innymi:

kubiak.jpgIwona Kubiak
akredytowany coach ACC, mentor, członek ICF, absolwentka Coach U Graduate oraz trenerka biznesu oraz licencjonowana trenerka „Coaching Clinic – coachingowe przywództwo”. Posiada dyplom oraz ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching Program). Od 8 lat prowadzi studia podyplomowe z zakresu coachingu, posiada 15-letnie doświadczenie w rozwoju potencjału osobistego i bogatą praktykę w różnorodnych metodach holistycznych, jak: Breath Integration, NLP, Voice Dialogue, ustawienia systemowe, podejście ericksonowskie (Instytut Ericksonowski) czy Emotional Freedom Technique. Założycielka i partner Centrum Life Coaching Polska. Z wykształcenia mgr psychologii UW.

kozlowska.jpgKaja Kozłowska
akredytowany coach ACC, członek ICF oraz Zen Coach, licencjonowany trener „Coaching Clinic – Coachingowe przywództwo”. Z wykształcenia socjolog (UW 1997), absolwentka dwuletniego, wstępnego szkolenia w Studium Psychoterapii POP oraz Coach U Graduate. Założycielka oraz Partner Zarządzający w Centrum Life Coaching Polska. Pracuje jako life coach, prowadzi zajęcia coachingu rodzicielskiego oraz programy rozwojowe kierowane do kobiet. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny marketingu, promocji oraz public relation. Jest członkiem Zarządu Fundacji PORTA – wspierającej mniejszości społeczne i etniczne. Współtworzy audycję poświęconą coachingowi „Człowiek i może” w Radio Wnet.

Grzegorz Piotr Pawłowski
certyfikowany coach ICC, trener rozwoju osobistego, trener biznesu, praktyk NLP, z wykształcenia mgr fizyki. Od 2000 roku prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. Założyciel Nowej Szkoły Oddechu szkolącej coachów oddechu. We współpracy z uczelniami szkoli trenerów i coachów. Ma bogate doświadczenie w zakresie sesji indywidualnych i warsztatów rozwojowych. W swej pracy kładzie nacisk na równowagę wewnętrzną, na głębokie spotkania ze sobą, z własną misją, zgodę w własnymi wartościami i działanie.

 

 

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Coaching - Akademia Coacha w WSB w Chorzowie

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

 

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
460 zł535 zł2675 zł5350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349