Zobacz inną specjalność:

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych


WSB Chorzów - Studia I stopnia
Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

W dzisiejszych czasach coraz trudniej dostosować się do częstych zmian zachodzących w społeczeństwie. Dlatego na rynku rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą w stanie przeciwdziałać nowym problemom.

Wybrałam studia w chorzowskiej WSB, żeby dobrze przygotować się do pracy zawodowej. Oprócz zdobywania wiedzy dbam też o sprawność fizyczną. Od ponad roku działam w Klubie Uczelnianym AZS i z sukcesami reprezentuję swoją uczelnię podczas zawodów pływackich. Jest to moja pasja, która daje mi wiele satysfakcji.

Iveta Gałka
Studentka I stopnia

Twoja wiedza i umiejętności

 • prawne, organizacyjne i logistyczne podstawy imprez masowych
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i obiektów oraz ubezpieczanie imprez masowych
 • opisywanie i analizowanie pozytywnych przykładów imprez masowych
 • zasady obowiązujące organizatora imprez masowych
 • stosowanie metod animacji dużych grup
 • dobieranie i stosowanie adekwetnych do założonych celów form aktywności uczestników
 • opracowywanie dokumentacji imprezy masowej i planu promocji imprezy masowej
 • organizowanie przestrzeni i logistyki imprezy masowej
 • świadomość odpowiedzialności za uczestników imprezy masowej
 • organizowanie przestrzeni i logistyki imprezy masowej.

Praca dla Ciebie

Przykładowe miejsca pracy:

 • firma przeprowadzająca audyt bezpieczeństwa w obiektach sportowych
 • organizacja (stowarzyszenie sportowe) wydająca licencję na obiekty sportowe
 • firma projektujące systemy bezpieczeństwa w obiektach sportowych
 • firma sektora prywatnego zajmujące się organizacją imprez masowych, m.in. kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego
 • firma zajmująca się organizacją imprez masowych.

Przykładowe stanowiska:

 • pracownik ośrodka sportowego
 • event manager
 • specjalista ds. organizacji imprez
 • pracownik lokalu rozrywkowego
 • funkcjonariusz policji.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Program studiów obejmuje zakres wiedzy niezbędnej do właściwego zorganizowania i zabezpieczenia imprez masowych, szczególnie pod kątem właściwej identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka ich wystąpienia, a także wprowadzenia właściwych mechanizmów zapobiegawczych.

Program studiów specjalności Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych w WSB w Chorzowiemasz-to-w-czesnym_0.png

Przedmioty specjalnościowe:

 • komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • organy administracji państwowej i samorządowej w procesie organizacji imprezy masowej
 • prawne podstawy organizacji imprez masowych
 • promocja i PR imprez masowych
 • psychologia społeczna i psychologia tłumu
 • rodzaje i specyfika imprez masowych - studium przypadku
 • zasady i praktyka bezpieczeństwa imprezy masowej
 • zasady i praktyka organizowania imprezy masowej
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

Ceny studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w WSB w Chorzowie

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
zapisz-sie-onlin.pngZapisując się do 15 lutgo zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu zniżki w czesnym. Promocja odliczana jest tylko na pierwszym roku studiów.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018.

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
250 zł200 zł285 zł225 zł1425 zł1125 zł2850 zł2250 złI rok
345 zł400 zł2000 zł4000 złII rok
490 zł2450 zł4900 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł285 zł385 zł325 zł1925 zł1625 zł3850 zł3250 złI rok
335 zł385 zł1925 zł3850 złII rok
385 zł1925 zł3850 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349