Wyszukiwarka kierunków studiów I stopnia | WSB Chorzowie

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Administracja publiczna  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja podatkowa
Administracja samorządowa
E-administracja
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
PR w administracji publicznej
Zarządzanie w administracji publicznej
Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Ochrona osób i mienia
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby policyjne
Wywiad i kontrwywiad biznesowy
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Kierunek: Finanse i rachunkowość  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i usługi finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
International business
Outsourcing usług finansowych
Podatki i finanse publiczne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Kierunek: Informatyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznych
Bazy danych
Cloud developer
E-commerce
Inżynieria testów oprogramowania
Inżynieria urządzeń inteligentnych i mobile developer
Menedżer projektów IT
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Kierunek: Inżynieria zarządzania  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezji
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania środowiskiem
Inżynieria zarządzania transportem drogowym
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Kierunek: Język angielski w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business English with French/German/Spanish – angielski z francuskim/niemieckim/hiszpańskim
Business English – język angielski biznesu
Business translation - tłumaczenia biznesowe
International business – biznes międzynarodowy
Legal and financial English – angielski w prawie i finansach
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Informatyka w logistyce
Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Logistyka w organizacji
Zarządzanie usługami logistycznymi
Kierunek: Pedagogika  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Opieka nad osobami starszymi z elementami rehabilitacji
Pedagogika i psychologia człowieka
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Kierunek: Prawo w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Mediacja i arbitraż
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Zabezpieczenia i windykacja w działalności gospodarczej
Kierunek: Psychologia w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Psychologia menedżera
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia pozytywna
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Psychologia w Public Relations
Psychologia zarządzania sprzedażą
Kierunek: Turystyka i rekreacja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Hotelarstwo
Menedżer sportu
Obsługa ruchu turystycznego
Pilotaż i przewodnictwo wycieczek
Turystyka międzynarodowa
Turystyka regionalna
Turystyka śródziemnomorska
Turystyka uzdrowiskowa, SPA i wellness
Zarządzanie gastronomią i dietetyka
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gospodarowanie nieruchomościami
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Biznes międzynarodowy
Ekonomia menedżerska
International business
Nowe media w biznesie
Zarządzanie projektami