Wyszukiwarka kierunków studiów I stopnia | WSB Chorzowie

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Administracja publiczna  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja podatkowa
Administracja samorządowa
E-administracja
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
PR w administracji publicznej
Zarządzanie w administracji publicznej
Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo informacyjne
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Ochrona osób i mienia oraz imprez masowych
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby policyjne
System bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Kierunek: Finanse i rachunkowość  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i usługi finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
International business
Podatki i finanse publiczne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Kierunek: Informatyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznych
Bazy danych
Cloud developer
Computer Graphics and Multimedia
E-commerce
Inżynieria testów oprogramowania
Inżynieria urządzeń inteligentnych i mobile developer
Menedżer projektów IT
Multimedia i grafika komputerowa
Programming
Programowanie
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Kierunek: Inżynieria zarządzania  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezji
Inżynieria jakości w procesach i usługach
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania środowiskiem
Inżynieria zarządzania transportem drogowym
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Kierunek: Język angielski w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business English with French/German/Spanish – angielski z francuskim/niemieckim/hiszpańskim
Business English – nauczanie języka biznesu
Business translation - tłumaczenia biznesowe
International business – biznes międzynarodowy
Legal and financial English – angielski w prawie i finansach
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Logistics and International Forwarding
Logistics of Trade and Distribution
Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Logistyka w organizacji
Zarządzanie usługami logistycznymi
Kierunek: Marketing i sprzedaż  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Content marketing – tworzenie treści marketingowych
Customer care – zarządzanie relacjami z klientem
E-handel i sprzedaż w nowych mediach
Innowacyjny marketing
Marketing i nowe media
Public relations i nowoczesna komunikacja
Strategie i techniki sprzedaży
Kierunek: Pedagogika  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Asystent rodziny i asystent osoby niepełnosprawnej
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
Terapia pedagogiczna z socjoterapią
Kierunek: Prawo w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Mediacja i arbitraż
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Zabezpieczenia i windykacja w działalności gospodarczej
Kierunek: Psychologia w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
HR Business Partner
Psychologia menedżera
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia pozytywna
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Psychologia w Public Relations
Psychologia zarządzania sprzedażą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kierunek: Turystyka i rekreacja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Hotelarstwo
Menedżer sportu
Obsługa ruchu lotniczego
Obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczek
Turystyka międzynarodowa
Turystyka regionalna
Turystyka senioralna
Turystyka uzdrowiskowa, SPA i wellness
Zarządzanie gastronomią i dietetyka
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Biznes międzynarodowy
Ekonomia menedżerska
Gospodarowanie nieruchomościami
International business
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer projektów IT
Menedżer sportu
Menedżer sprzedaży
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi