Program VIS

Program VIS - Majster Joanna

Joanna Majster
Absolwentka, studia II stopnia, Politologia
„W chorzowskiej WSB każdy student może być VIP-em – to nie ściema! Program VIS dał mi niepowtarzalną szansę studiowania za darm...

Wybierasz właśnie uczelnie wyższą i zastanawiasz się dlaczego z wszystkich innych uczelni na rynku masz wybrać Wyższą Szkołę Bankową. Odpowiedz jest prosta! Ponieważ WSB nie poprzestaje na kształceniu biznesowych umiejętności, stawia także na rozwój osobisty studentów. Zapewnia bezpieczeństwo, pomaga rozwijać pasje i ułatwia zdobywanie praktycznych umiejętności. Przekonaj się sam co zyskujesz więcej w ramach Programu Very Important Student.

Program VIS, dla studentów studiów wyższych, składa się z następujących elementów:

vis_glowa.jpg

studiuj_za_darmo.gifProgram Studiuj za darmo pozwala młodym, ambitnym ludziom na bezpłatne studia lub znaczne obniżenie kosztów nauki.
 

„Zawsze byłam osobą ambitną i wytrwale dążącą do celu. Pozwoliło mi to osiągnąć wysoką średnią ocen, co zostało docenione przez WSB. Na pierwszym roku studiowałam za darmo dzięki programowi VIS a na drugim roku otrzymywałam stypendium naukowe”.

Aneta Tautz
Studentka kierunku Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia
 

„Ambicja i zaangażowanie są przez WSB doceniane. Otrzymuję od Uczelni stypendium za wyniki w nauce, dzięki któremu studiuję za darmo”.

Ewa Sornek
Studentka kierunku Logistyka, studia I stopnia

Kto może studiować za darmo
Z programu mogą skorzystać:

Maturzyści którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z wyróżnieniem lub świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem
 • należą do 10 najlepszych laureatów olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
 • są laureatami konkursu zorganizowanego pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej.

Studenci, którzy:

 • w pierwszym semestrze uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75

Jak zgłosić swój udział w programie
Jeżeli kandydat spełnia wszystkie warunki zgłasza swój udział w programie w trakcie składania dokumentów na studia w Biurze Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie.

Zobacz więcej:  rozbudowany system stypendialny.

studiuj_za_granica.gifDzięki Programowi Studiuj za granicą, możesz podszkolić język, zdobyć cenne na rynku pracy doświadczenie i przeżyć przygodę życia. WSB posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus „Uczenie się przez całe życie”.

„Dzięki WSB mogę studiować na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Mając takie porównanie wiem, że studia na WZ w Chorzowie WSB w Poznaniu nie odbiegają standardem od tych w innych krajach UE”.

Agnieszka Pryca
Studentka na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), studia II stopnia
 

„Studenci! Nie bójcie się wyjeżdżać za granicę! To świetne doświadczenie i wspomnienia do końca życia”.

Oliwia Kurda
Stypendystka programu Erasmus, Universidad de Jaen (Hiszpania), studia I stopnia

Kto może skorzystać z programu
Z programu może skorzystać każdy student WSB.

Jak zgłosić swój udział w programie
Student spełniający warunki zgłasza swój udział w programie w Dziale Współpracy z Zagranicą.

Zagraniczni Partnerzy
31 uczelni partnerskich współpracuje z WSB w Chorzowie w ramach programu Erasmus. Dlatego możesz studiować w takich państwach jak Niemcy, Dania, Norwegia, Francja, Słowacja, Włochy, Szwecja, Belgia, Grecja, Turcja, Czechy czy Portugalia.

Studia bez dodatkowych opłat
Studenci WSB w trakcie studiów za granicą:

 • są zwolnieni z opłat czesnego w WSB
 • otrzymują dodatkowo stypendium
 • nie płacą za studia w uczelni zagraniczne
 • mogą skorzystać z bezpłatnego kursu językowego.

Praktyki zagraniczne
W ramach Erasmusa studenci WSB mają możliwość wyjazdu nie tylko na studia na zagraniczną uczelnię, ale także na praktyki w instytucjach nieakademickich: firmach, placówkach naukowo-badawczych lub organizacjach non-profit, które mogą wypłacać
wynagrodzenia. Sprawę wynagrodzeń dla studentów reguluje wówczas umowa Erasmusa. Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca praktyk.

Wykładowcy za granicą
Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu na zagraniczne uczelnie partnerskie w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych, a także uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i programach tematycznych. Wyjazdy w ramach programu są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjują interesującą współpracę z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

Forum wymiany doświadczeń
Program Erasmus oferuje pracownikom nieprowadzącym zajęć dydaktycznych wyjazdy na zagraniczne uczelnie i do innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji. Jest to dobra okazja, aby mogli oni poznać wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania czy technologie informacyjno-komunikacyjne szkół partnerskich, a następnie ciekawe, dobre rozwiązania przenieść na rodzimy grunt.

Zagraniczni wykładowcy
Ciekawym urozmaiceniem zajęć w WSB są wykłady gościnne realizowane w ramach programu Erasmus, a prowadzone w języku angielskim przez profesorów z uczelni partnerskich. Takie wykłady poprowadzili wykładowcy z Belgii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie wykładowcy etatowi Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku wyjeżdżają z cyklami wykładów na uczelnie partnerskie. Odwiedzili m.in uczelnie we Francji, Belgii, Portugalii i Niemczech.

gwarancja_stalego_czesnego.gifPrzy wyborze szkoły wyższej, w jakiej chce się kontynuować naukę, warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki uczelnia nalicza czesne na poszczególnych latach studiów. Warto wybrać uczelnię, która od początku ustala jasne reguły.

Wyższe Szkoły Bankowe gwarantują osobom, które zapiszą się na studia I stopnia, że podczas trzech lat studiów ich czesne nie ulegnie zmianie. Uczelnia zobowiązuje się do tego umową zawieraną z kandydatem przy zapisie na studia.

Kto może skorzystać z programu:
Z elastycznego systemu płatności może skorzystać każdy student WSB.

Jak zgłosić swój wybór płatności
Wybór formy płatności zgłasza się w Biurze Rekrutacji podczas składania dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku zmiany systemu opłat zgłasza się podanie do Działu Obsługi Finansowej Studentów.

klucz_do_kariery.gifJeżeli szukasz uczelni, która uzbroi Cię w gruntowną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, a nawet ułatwi znalezienie pracy – ten element programu powstał z myślą o Tobie!
 

„Bardzo często współpracuję z Biurem Karier, nie tylko jako student WSB, ale także jako właściciel Studia Reklamy Art4Me. Studia na tej Uczelni dały mi wiedzę i odwagę, by rozpocząć własną działalność gospodarczą. Teraz mogę zatrudnić swoich kolegów”.

Łukasz Lis
Student specjalności Media i Komunikowanie Społeczne, studia I stopnia
 

„Biuro Karier zorganizowało mi praktyki zawodowe m.in. w Radiu eM. Tam nauczyłem się wiele. Jak nagrywać, rozmawiać, montować, mówić na antenie. Widziałem jak to robią profesjonaliści. Pracownicy w każdej chwili byli mi pomocni. Pracowałem dużo, a tematy do reportaży musiałem wymyślać sam. A co do parzenia kawy - to robiłem ją, ale tylko dla siebie”.

Mateusz Kordyka
Student kierunku Politologia, studia I stopnia

Kto może skorzystać z programu
Studenci WSB w Chorzowie.

Jak zgłosić swój udział w programie
Zainteresowani studenci mogą się zgłosić do Biura Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie.

Współpraca z biznesem
Wyższe Szkoły Bankowe aktywnie współpracują z firmami. Korzystają z ich pomocy nie tylko przy organizacji praktyk i staży, ale i podczas przygotowywania programu studiów. Dzięki temu studenci zdobywają zawodowe doświadczenie w trakcie nauki, a po zdobyciu dyplomu często mają już zapewnioną pracę.

paszport_wsb.gifSpecyfika czasów wymaga od ludzi elastyczności. Teraz pewnie się nad tym nie zastanawiasz, ale może zdarzyć się tak, że otrzymasz atrakcyjną ofertę pracy w innym mieście. Może Twój przyszły pracodawca zaproponuje Ci awans wymagający zmiany miejsca zamieszkania. Właśnie wtedy docenisz Paszport WSB.

Z Paszportem WSB możesz:

 • podjąć studia w Wyższych Szkołach Bankowych w całej Polsce
 • ubiegać się o zniżki w opłatach za studia II stopnia oraz podyplomowe w każdej z 11 WSB w Polsce
 • skorzystać z ofert pracy Biur Karier wszystkich WSB
 • skorzystać z księgozbiorów czytelni w każdej Wyższej Szkole Bankowej.

Kto może skorzystać z programu
Studenci WSB w Chorzowie.

Jak zgłosić swój udział w programie
Student zgłasza swój udział w działach, które mogą spełnić jego oczekiwania np. jeżeli chcą wypożyczyć książkę z WSB w innym mieście zgłaszają to w bibliotece, przedstawiając stosowny dokument potwierdzający, że są studentami WSB w Chorzowie  np. legitymację studencką.

elastyczny_system_oplat.gifNauka w Wyższej Szkole Bankowej jest odpłatna. Aby udogodnić formę płatności, WSB wprowadziła Program elastyczny system opłat , który umożliwi Ci wybór w jaki sposób chcesz płacić czesne.

Czesne w WSB możesz płacić w:

 • 12 ratach
 • 10 ratach
 • 2 ratach
 • jednorazowo za cały rok z góry

Kto może skorzystać z programu:
Z elastycznego systemu płatności może skorzystać każdy student WSB.

Jak zgłosić swój wybór płatności.
Wybór formy płatności zgłasza się w Biurze Rekrutacji podczas składania dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku zmiany systemu opłat zgłasza się podanie do Działu Obsługi Finansowej Studentów.

Sprawdź wysokość czesnego na interesujących Ciebie studiach:

fpg.gifProgram Forum Praktyki Gospodarczej to zajęcia dla studentów prowadzone przez praktyków lub wykłady otwarte prowadzone przez wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego. Ich celem jest stworzenie studentom możliwości kontaktu z ludźmi działającymi na polskim rynku, znającymi dobrze realia i problemy makro i mikroekonomiczne.

Współpraca ze środowiskiem gospodarczym sprawia, że programy są dostosowane do warunków rynku pracy, a studenci i słuchacze mają szansę nawiązania kontaktów biznesowych. Wiele zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów, dyskusji, gier biznesowych, co sprawia, że studenci zdobywają nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale też niezbędne umiejętności praktyczne.

Kto może skorzystać z programu
W programie mogą wziąć udział:

 • studenci Wyższej Szkoły Bankowej (mają pierwszeństwo przed zgłoszeniami studentów z innych uczelni)
 • studenci innych uczelni
 • osoby zainteresowane z zewnątrz.

W gronie sławnych i docenianych
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu odwiedzili m.in.:

 • prof. dr hab. Jerzy Buzek, były premier RP był gościem III Chorzowskiej Konferencji Bankowości i Finansów
 • Kamil Durczok, dziennikarz telewizyjny wygłosił wykład "Globalizacja informacji we współczesnym świecie", podczas III Forum Bibliotekarzy Sekcji Bibliotek Polskich
 • Maciej Orłoś, dziennikarz telewizyjny był gościem specjalnym Drzwi Otwartych 2005, w czasie których wygłosił wykład pt. "Autoprezentacja, jak budować wizerunek człowieka sukcesu"
 • Jacek Żakowski, dziennikarz i publicysta wygłosił wykład "Jak żywić innych informacją?" w czasie seminarium pod tytułem "Jak przekazywanie informacji kształtuje naszą rzeczywistość"
 • Marek Kopel, Prezydent Miasta Chorzowa, był gościem honorowym spotkania nt. "750-lecia Chorzowa", w ramach cyklu "Oko w oko z VIP-em"
 • Agnieszka Martyna, topmodelka, wygłosiła wykład "Wizerunek człowieka sukcesu" w czasie Inauguracji Festiwalu Przedsiębiorczości 2007
 • ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, autor książki pt. "Księża wobec bezpieki", był uczestnikiem spotkania ze studentami w ramach cyklu "Oko w oko z VIP-em"
 • Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, zaprezentował swoją nową książkę Redaktora "W poszukiwaniu utraconego sensu".