Płatne staże zawodowe za granicą dla studentów i absolwentów kierunku turystyka i rekreacja

Dział Współpracy z Zagranicą oraz Dział Projektów zapraszają do cho_20160614_2805.jpgudziału w płatnych stażach zagranicznych na Malcie w branży turystycznej. Czas trwania staży: 3 miesiące.

Staże można zrealizować już podczas najbliższych wakacji lub do 3 miesięcy po zakończeniu studiów i obronie.

Dla kogo?

  • studenci III roku kierunku turystyka i rekreacja
  • absolwenci kierunku turystyka i rekreacja (do 3 mc-y po obronie trzeba rozpocząć staż)

Co oferujemy?

  • stypendium stażowe w wysokości 1 654,80 zł brutto = netto za 120 godzin pracy, wypłacane przez WSB ze środków UE POWER
  • 120 godzin pracy miesięcznie (łącznie 360 godzin), warunkiem zaliczenia stażu jest 100% frekwencja studenta na stażu
  • zwrot kosztów dojazdu na miejsce stażu i powrót do wysokości: 1 800 zł
  • zwrot za zakwaterowanie za granicą w wysokości do 3131 zł za 1 miesiąc (łącznie za staż 9 393 zł)
  • koszty ubezpieczenia i wstępne badania lekarskie pokryte ze środków projektu
  • staż na słonecznej Malcie, gdzie łatwo połączyć pracę z odpoczynkiem
  • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.

Studenci aplikujący o staż powinni wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie minimum A2. Będzie brane pod uwagę zaświadczenie wydane przez Studium Języków Obcych w WSB w Chorzowie.

Zgłoszenia prosimy kierować do Działu Współpracy z Zagranicą, pok. 18, dwz@chorzow.wsb.pl , tel. 32 34 98 421.

Zapraszamy!

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego UE.

12-06-2017
Podziel się: