Zobacz inny kierunek

Ochrona informacji niejawnych w praktyce


WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zimowanowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Ochrona informacji niejawnych - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

Ochrona informacji niejawnych staje się coraz ważniejszym obszarem działań w instytucjach publicznych oraz firmach prywatnych. Obieg dokumentów, ochrona posiadanych informacji, ochrona i bieżące przechowywanie informacji mających duże znaczenie dla instytucji publicznych oraz prywatnych posiadających certyfikaty przemysłowe wymaga posiadania wyspecjalizowanej kadry w tym zakresie oraz systematycznego podnoszenia kompetencji. Rozumiejąc ww. potrzeby WSB w Toruniu przygotowało studia podyplomowe z zakresu Ochrony informacji niejawnych w praktyce.

Cel:
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dyrektorów, menedżerów, przedsiębiorców i urzędników oraz pełnomocników ochrony informacji niejawnych, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu stworzono możliwość podjęcia studiów podyplomowych w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych I Danych Osobowych. Studia trwają 2 semestry (1 rok).
Proces dydaktyczny na Podyplomowych Studiach Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, przygotowania, przechowywania bieżącego i archiwizowania dokumentów i informacji niejawnych i danych osobowych zgodnie z wymogami organizacyjnymi obowiązującymi w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwa, przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego.
Podczas wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez praktyków z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki studiów, słuchacze będą mogli poznać systemy ochrony informacji stosowane w Polsce oraz wybranych państwach i organizacjach np. NATO i UE.

Korzyści :
Po ukończeniu studiów absolwenci będą:
a) dysponowali wiedzą z zakresu:

 • obowiązujących uregulowań prawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa danych osobowych, wytwarzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów, bezpieczeństwa teleinformatycznego, przemysłowego oraz organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych, postępowania z bazami danych;
 • wymagań krajowych władz bezpieczeństwa w zakresie nadzoru nad obiegiem dokumentów i informacji niejawnych;
 • specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy zawodowej;
 • podstawowych obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

b) rozumieli:

 • rolę i znaczenie bezpieczeństwa informacji niejawnych i danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy zawodowej;
 • różnicę w zakresie postępowania z informacjami niejawnymi, tajemnicą branżową i zawodową oraz danymi osobowymi;

c) posiadali umiejętność:

 • postępowania z dokumentami i informacjami niejawnymi, danymi osobowymi i informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową, branżową i przedsiębiorstwa;
 • opracowywania dokumentacji związanej z postępowaniem z dokumentami i informacjami niejawnymi;
 • zorganizowania pracy i prowadzenia kancelarii tajnej w jednostce administracji państwowej i przedsiębiorstwie;
 •  prowadzenia dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych.

Uczestnicy:
Program studiów adresowany jest do szerokiego grona odbiorców:

 • osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, sądach, jednostkach i instytucjach administracji państwowej (urzędach dzielnicowych, gminnych, powiatowych itp.), służbach specjalnych oraz przedsiębiorstwach, w których są lub będą przetwarzane informacje niejawne, dane osobowe oraz inne informacje wymagające ochrony.
 • pracowników firm, którym zależy na wprowadzeniu standardu ochrony posiadanych informacji w firmie.
 • osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych i danych osobowych: kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony i ich zastępców, kierowników i kancelistów kancelarii tajnych, bibliotek i sekretariatów; administratorów systemów teleinformatycznych i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów informatycznych.osób przygotowujących się do pracy (służby) w tych instytucjach.
 •  
Program kierunku: 

Ilośc godzin: 180 
Ilość semestrów: 2
miesiace nauki: 9

Program kierunku:

 • Bezpieczeństwo informacji - 5 godz.
 • Bezpieczeństwo dokumentów - 10 godz.
 • Bezpieczeństwo osobowe - 8 godz.
 • Kancelarie tajne - 10 godz.
 • Obieg dokumentów niejawnych - 10 godz.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne - 10 godz. 
 • Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych - 10 godz.
 • Ochrona fizyczna informacji niejawnych - 10 godz.
 •  Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych - 8 godz.
 • Ochrona danych osobowych - 10 godz. 
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych - 10 godz. 
 • Bezpieczeństwo przemysłowe - 10 godz. 
 • Ochrona informacji niejawnych w stanach kryzysowych i nadzwyczajnych - 10 godz.
 •  Polityka i strategia bezpieczeństwa - 10 godz.
 • Etyka zawodowa - 6 godz.
 • Ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa - 10 godz.
 • Historia ochrony informacji niejawnych - 10 god.
 • Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia - 10 godz.
 • Bezpieczeństwo państwa - 8 godz.

 

Wykładowcy: 
Zajęcia prowadzić będą eksperci oraz pracownicy takich instytucji jak:
 • Pracownik Biura Ochrony Informacji Niejawnych -  Komenda   Główna Straży Granicznej
 • Pracownik Departamentu  Ochrony Informacji Niejawnych MON
 • Pracownik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych - Dowództwo Wojsk Lądowych
 • Pracownik Biura Ochrony Informacji Niejawnych  - Komenda Główna Policji
 • Starszy Specjalista - Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON
 • Szef Oddziału - Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON
 • Zastępca Dyrektora Biura - Komenda Główna Straży Granicznej
 • Główny Specjalista - Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON
 • Zastępca Dyrektora - Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON
 • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 
 
10 RAT2 RATY1 RATA
425 zł2075 zł4100 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

  • ul. Fordońska 74, Gmach główny, pokój nr 017, parter
  • 85-719 Bydgoszcz
  • PON:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. (52) 58 29 100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021