Zobacz inny kierunek

Doradztwo zawodowe i coaching kariery


WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Doradztwo zawodowe i coaching kariery - studia podyplomowe w WSB w Toruniu

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli profesjonalnego doradcy zawodowego, coacha kariery, specjalisty kierującego rozwojem pracowników oraz nabycie umiejętności interpersonalnych wymaganych przy kierowaniu karierą. Studia mają warsztatowy charakter, zajęcia prowadzone są przez praktyków.

ewa_korecka_0.jpg „Doradztwo zawodowe i coaching kariery to kierunek przyszłości. Prowadzony przez doświadczonych dydaktyków, trenerów i praktyków biznesu, stanowi praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Ukończenie studiów to możliwość podjęcia pracy w urzędach, ośrodkach kariery, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, jednostkach służb mundurowych czy bezpośrednio w biznesie w działach HR”.
Ewa Korecka,
opiekun kierunku

Cel studiów:
Najważniejszym celem jest zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesnych sposobów funkcjonowania modelu doradcy zawodowego i coacha kariery oraz nabycie niezbędnych umiejętności interpersonalnych tak aby wspomóc kierowanie karierą swoich klientów. Studia posiadają warsztatowy charakter dzięki wykorzystaniu interaktywnych metod szkolenia, prowadzonych przez doświadczonych praktyków. Dodatkowo studenci będą mieli okazję doskonalić umiejętności pracy zespołowej, wymienić się doświadczeniami lub nawiązać nowe kontakty.

Korzyści:
Absolwenci kierunku nabędą wiedzę z zakresu funkcjonowania profesjonalnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych co do kwalifikacji zawodowych, zmian w zawodzie doradcy zawodowego,  metod i technik pracy z grupą, obszaru motywowania, komunikacji, coachingu i negocjacji. Program studiów stanowi opcję zintegrowanego z pracą zawodową aktywnego uczenia się głównie w formie warsztatowej przy udziale wysokiej klasy praktyków.
Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnicy będą:

 • rozumieć swoją rolę  - doradcy zawodowego /coacha kariery / specjalisty do spraw kierowania rozwojem kariery -  w procesie diagnozowania, projektowania i zarządzania kapitałem ludzkim
 • trafnie opisywać funkcjonowanie  i problematykę rynku pracy
 • budować wizerunek,  zarówno podczas wystąpień publicznych, jak i w ramach indywidualnych rozmów doradczych
 • stosować coaching jako metodę wspomagania rozwoju kompetencji
 • umiejętnie porozumiewać się z ludźmi oraz przekazywania trudnych decyzji, kierować emocjami swoich rozmówców
 • komunikować się w sposób przekonywujący do koncepcji, jak również budujący wewnętrzną motywację do działania,
 • stosować różnorodne techniki NLP 

Uczestnicy:
Studia podyplomowe to cykl warsztatów przeznaczonych zarówno dla początkujących jak i  zaawansowanych doradców, pracowników działów HR, osób zainteresowanych coachingiem kariery, a także dla wszystkich zmotywowanych do pogłębiania i rozwijania własnych kompetencji i kierowania karierą. Kierowane są do osób zajmujących się doradztwem w różnych strukturach firm z sektora publicznego i niepublicznego.
 
Partner programu:
flex-hr-logo-1.jpg
 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo zawodowe i coaching kariery w WSB Toruń

Doradztwo zawodowe (50 godzin)

 • Rola, cechy, postawa, etyka doradcy zawodowego
 • Metody, narzędzia i techniki pracy doradcy zawodowego
 • Zadania doradcy zawodowego w zależności od potrzeb klientów
 • Zawodoznawstwo: możliwości kształcenia zawodowego,  charakterystyka zawodów
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zwalnianych
 • ABC przedsiębiorczości
 • Aktywizacja zawodowa osób  z niepełnosprawnością
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego
 • Ochrona danych osobowych

Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie funkcjonowania nowoczesnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych co do kwalifikacji zawodowych, zmian w zawodzie doradcy zawodowego, prowadzenie indywidualnej  rozmowy  doradczej, wykorzystanie  testów predyspozycji i  kompetencji zawodowych.

Umiejętności osobiste i zawodowe doradcy, metody pracy z grupą (50 godzin)

 • Umiejętności interpersonalne – osobiste i zawodowe doradcy zawodowego
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Metody pracy z grupą
 • Techniki pracy trenera
 • Motywowanie klienta trudnego (z wykorzystaniem technik NLP)
 • Wystąpienia publiczne, marketing personalny
 • Inteligencja emocjonalna, motywacja, stres i wypalenie zawodowe
 • Biznesowe i marketingowe podejście w procesie doradztwa
 • Kanały  percepcji

Uczestnicy udoskonalą i rozwiną umiejętności  posługiwania się narzędziami komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz  identyfikowania  technik NLP. Będą potrafili  zaktywizować  i zmotywować grupę do działania dzięki zastosowaniu poznanych metod. Nabędą wiedzę przydatną przy wystąpieniach publicznych.

Rynek pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi (30 godzin)

 • Analiza rynku pracy
 • Instytucje rynku pracy , elastyczne formy zatrudnienia
 • Planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja i zatrudnianie pracowników
 • Ocena i rozwój kompetencji zawodowych
 • Motywowanie i wynagradzanie
 • Zwolnienia i outplacement; Indywidulany Plan Działania
 • Strategia i techniki poszukiwania pracy
 • Dokumenty aplikacyjne i autoprezentacja

Uczestnicy uporządkują wiedzę problematyki rynku pracy, poprawią diagnozowanie oraz projektowanie nowoczesnych metod zarządzania rozwojem zasobów ludzkich od planowania do oceny efektywności,  pracy z różnymi klientami (wybór i zmiana zawodu, utrata pracy), poznają metody poszukiwania pracy – rynek jawny i ukryty.

Audyt  i coaching kariery (30 godzin)

 • Autoanaliza – narzędzia, diagram autoanalizy, analiza SWOT
 • Zarządzanie karierą, plan kariery zawodowej
 • Wprowadzenie do coachingu
 • Techniki i metody pracy coacha kariery
 • Proces coachingowy
 • Sesja coachingowa

Uczestnicy nauczą się jak diagnozować potencjał zawodowy klienta, definiować cele rozwojowe. Podczas zajęć uczestnicy przećwiczą techniki pracy z barierami oraz ograniczającymi przekonaniami klientów. Efektem zajęć będzie samodzielne opracowanie indywidualnego planu rozwoju kariery zawodowej.

Przygotowanie projektu (10 godzin)

Forma zaliczenia:
Przygotowanie pracy zaliczeniowej. Praca będzie miała charakter projektu lub/i analizy przypadku. Projekty mogą być opracowane w zespołach dwu osobowych.

 

 

 

 

Wykładowcy: 

ewa_korecka_0.jpgEWA KORECKA 

 

menadżer, doradca zawodowy, od kilkunastu lat związana z  rynkiem pracy. Prowadzi własną firmę FlexHR Doradztwo Personalne. Głównie: zarządzanie karierą, talentami, outplacement,  szkolenia. Specjalizuje się w obszarze poruszania się po rynku pracy, aktywizacji zawodowej, reorientacji zawodowej i rozwoju kariery. A także on-boarding (wprowadzenie do organizacji), mentoring, dobór, analiza, rozwój i ocena pracowników,  zarządzanie talentami, elastyczne formy zatrudnienia; praca w międzynarodowym środowisku. Posiada ogromne doświadczenie w budowie HR (również zewnętrznego) w firmach typu greenfield oraz MŚP. Cechuje ją zorientowanie na cele i nastawienie na rezultat. 

 

szypryt.jpgEMILIA SZYPRYT  
coach, trener, doradca zawodowy. Ukończyła socjologię oraz studia podyplomowe z psychologii zarządzania, kontroli w administracji publicznej oraz doradztwa zawodowego.Warsztat trenerski zdobyła n a studiach prowadzonych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Najczęściej pracuje z osobami młodymi wchodzącymi na rynek pracy,  z niepełnosprawnością oraz grupą 50+. Jako coach z certyfikacją ICC  zajmuje się głównie coachingiem kariery i coachingiem biznesowym. Pracę trenera łączy z pracą operacyjną menadżera  odpowiedzialnego za rozwój organizacji i politykę szkoleniową. 

 

zdjecie_sylwia_hara_2.jpgSYLWIA HARA NAJDZION
Doradca zawodowy, trener, wykładowca TEB Edukacja. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji, Podyplomowe Menedżerskie oraz Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery. Od wielu lat zawodowo  związana z doradztwem zawodowym, zarówno w publicznych jak i prywatnych instytucjach. Zajmuje się szkoleniami, głównie osób bezrobotnych, realizacją projektów unijnych, oraz indywidualnym coachingem i mentoringem na etapie poszukiwania jak też utrzymania pracy.  Obecnie zaangażowana w realizację Innowacyjnego Programu Rozwoju i Aktywizacji. Jest  trenerem pracy który kocha ludzi i wierzy, że osiągnąć sukces można tylko nigdy się nie poddając.

 

EWA PODLASZEWSKApodlaszewska.jpg

trener, wykładowca. Ukończyła zarządzanie  na Wydziale Ekonomicznym przy UMK oraz Akademię Trenera Biznesu w WSB w Toruniu. Wiedzę teoretyczną wzmocniła certyfikatami: Zarządzanie zmianą; Przywództwo, Coaching menadżerski. „Od zawsze” związana ze szkoleniami i nauczaniem - jako trener wewnętrzny i zewnętrzny, autor narzędzi i artykułów szkoleniowych, twórca wielu ćwiczeń. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Jako trener specjalizuje się w obszarze umiejętności interpersonalnych, negocjacji, komunikacji zespołowej oraz zarządzania , motywacji czy wypalenia zawodowego. Jej atutami są dynamiczna osobowość, komunikatywność i ekspresja w działaniu.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo zawodowe i coaching kariery  w WSB w Bydgoszczy

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

zapisz-sie-onlin.pngZapisując się do 29 kwietnia zyskujesz 1000 zł:

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
435 zł375 zł2125 zł1825 zł4200 zł3600 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

  • ul. Fordońska 74, Gmach główny, pokój nr 017, parter
  • 85-719 Bydgoszcz
  • PON - ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 17:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. (52) 58 29 100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021