Zobacz inny kierunek

Akademia bankowości i finansów


WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego. W momencie zwolnienia się miejsca na danym kierunku niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy. Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl . W treści e-maila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe.

Bankowość - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

Dynamicznie rozwijający się sektor bankowy generuje zapotrzebowanie na profesjonalnych doradców klienta w tej branży. Doradców, którzy będą dla klientów zaufanymi przewodnikami po świecie finansów i pomogą dobrać produkty i usługi finansowe optymalnie do ich potrzeb.

foto233x134_6.jpg

„Działalność banku to nie tylko bieżąca obsługa klienta, lecz także tworzenie produktów, zarządzanie ryzykiem kredytowym, zapewnienie płynności finansowej i wiele innych obszarów, które wymagają wykwalifikowanych kad. Studia w WSB otwierają szerokie drzwi do kariery bankowości i zapewniają udział w dynamicznych przeobrażeniach, które dokonują się w sektorze bankowym w Polsce i na świecie”.

Grzegorz Flanz
Opiekun kierunku, wykładowca WSB, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu

Cel: 
Celem studiów jest poznanie działalność banku z wielu rozmaitych perspektyw. Ukończenie studiów ułatwia zrozumienie procesów zachodzących zarówno w relacjach bank-klient, jak i wewnątrz organizacji bankowej. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności ułatwią uczestnikom skuteczną realizację zadań stawianych pracownikom banku oraz otwierają drzwi do rozwoju kariery w instytucjach finansowych.

Korzyści:
Bankowość to studia podyplomowe pozwalające spojrzeć na działalność banku z różnych perspektyw. Uczestnicy zajęć uzyskają szeroką wiedzę o funkcjonowaniu banku oraz umiejętność właściwego spojrzenia na rolę tych instytucji we współczesnej gospodarce.

Uczestnicy:
Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć lub rozwijać swoją karierę zawodową w bankowości. Program studiów będzie cennym źródłem wiedzy i umiejętności przydatnych nie tylko doradcom w sieci sprzedaży banków, ale także osobom na stanowiskach w oddziałach regionalnych lub centralach banków.

big_0.jpgbik_0.jpgkir_0.jpgzwiazwk-bankow-polskich_0.jpg

Studia zostały objęte programem współpracy szkół wyższych z instytucjami infrastrukturalnymi sektora bankowego - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM.

 

Program kierunku: 

Miesiące nauki: 9 
Liczba godzin: 170 
Liczba zjazdów: 10 
Liczba semestrów: 2

Program

 • Polityka pieniężna i rynek finansowy 8h
 • Podstawy prawne działalności banków 8h
 • Organizacja polskiego systemu bankowego i jego rola w gospodarce 8h
 • Nowoczesne technologie w działalności banku 12h
 • Bankowe systemy informacyjne, informatyka bankowa 12h
 • Marketing bankowy 8h
 • Zarządzanie zespołem pracowników bankowych 12h
 • Bankowa oferta dla klienta indywidualnego 16h
 • Produkty bankowe dla klientów instytucjonalnych 8h
 • Najnowsze trendy rozwoju wybranych kanałów dostępu do usług bankowych 16h
 • Rola doradcy w procesie sprzedaży usług finansowych 12h
 • Normy etyczne w biznesie bankowym 4h
 • Zarządzanie ryzykami 16h
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku 8h
 • Kredyty i windykacja 12h
 • Praca indywidualna - projekt 10h
 • Forma zaliczenia - test + case study

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wymagających i ceniących jakość usług Klientów przygotowaliśmy ofertę na studia podyplomowe przygotowujące do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB to międzynarodowy certyfikat w języku angielskim firmowany przez EBTN - European Banking & Financial Services Training  Association (organizacja non-profit zrzeszająca 26 głównych bankowych instytucji szkoleniowych w wielu krajach Europy), potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności, dzięki któremu można podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Jest brany pod uwagę między innymi w procesach rekrutacyjnych, dlatego posiadanie go zwiększa szansę na znalezienie pracy na rynku finansowym.

Korzyści dla Słuchaczy tego kierunku:

 • podniesienie standardu obsługi klienta oraz kwalifikacji, a w konsekwencji umocnienie pozycji na rynku usług bankowych
 • zdobycie nowoczesnej i kompleksowej wiedzy z zakresu bankowości na poziomie europejskim
 • podniesienie kompetencji zawodowych potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
 •  możliwość zdobycia tytułu zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego
Wykładowcy: 

Wykładowcy na kierunku Bankowość w WSB w Toruniu
Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy, zajmujący stanowiska kierownicze i specjalistyczne w bankach oraz firmach współpracujących z bankami.

Grzego Flanz
foto233x134_6.jpgAbsolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku, gdzie zajmował się problematyką finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz realizacją projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W 2004 roku związał się z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu, w którym kierował Zespołem Polityki Handlowej i Marketingu, pełnił także obowiązki Dyrektora I Oddziału w Toruniu. Obecnie jako Wiceprezes Zarządu nadzoruje Pion Handlowy.

rutkowski.pngPrzemysław Rutkowski
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę w bankowości rozpoczął w 2000 roku. Od początku swojej pracy zawodowej w bankowości zajmuje się zarządzaniem sprzedażą usług finansowych dla klientów detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Kierował jednym z oddziałów detalicznych, pełnił także obowiązki Dyrektora Regionalnego. Aktualnie zajmuje stanowisku Kierującego Departamentem Bankowości Detalicznej w Banku Millennium S.A.

buszko.pngMichał Buszko
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz wykładowca w Wyższej Szkole Bankowe w Toruniu, stypendysta Nottingham Trent University; zajmuje się zarówno praktycznymi jak i teoretycznymi aspektami funkcjonowania finansów przedsiębiorstw, bankowości, rynków kapitałowych, a także inwestowania na rynkach finansowych. Jest autorem kilkudziesięciu profesjonalnych publikacji dotyczącej tematyki finansowej; prowadzi liczne szkolenia z zakresu zarządzania finansami, inwestowania na giełdzie oraz funkcjonowania instrumentów finansowych.

Bartłomiej Gast
gast.pngBusiness Development Director w Blue Media S.A. od ponad 10 lat związany z rozwojem bankowości elektronicznej w Polsce. Z sukcesem wdrażał rozwiązania łączące telekomunikację i usługi finansowe w bankowości elektronicznej. Tworzył w Polsce rynek sprzedaży doładowań telefonów komórkowych w Internecie. Doświadczony w zakresie e-commerce oraz m-commerce, z dużą wiedzą z zakresu bankowości elektronicznej oraz telekomunikacji, z ukierunkowaniem na sprzedaż internetową. Ukończył Politechnikę Gdańską na kierunku Informatyka oraz studnia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami (Project Management - Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni) Posiada również dyplom Praktyka Sprzedaży (Master of Sales Management - Szkoła Zarządzania Sprzedażą).

 

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 17

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON - ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 52 58 29 100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021