Rekrutacja i dokumenty

Wybierz studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy!

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy rozpoczyna rekrutację zimową na studia!

Dołącz do studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy.

Kto może zostać słuchaczem?

Słuchaczem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackie, inżynierskich lub magisterskie). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra. Już po studiach I stopnia możesz studiować na studiach podyplomowych.

Jak się zapisać na studia?
Możesz to zrobić online za pośrednictwem formularza zapisów, kóry poprowadzi Ciebie przez etapy rekrutacji lub w Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową i miłą obsługę.

zapisz-sie-onlin.png

Jak się zapisać na studia podyplomowe w kilku krokach:

 • Wybierz interesujący Ciebie kierunek
 • Wypełnij formularz zapisów online
 • Wygenerowane przez system druki wraz z pozostałymi  wymaganymi dokumentami dostarcz do Biura Rekrutacji pocztą lub osobiście w ciągu 7 dni od daty zapisu online
 • O terminie rozpoczęcia zajęć zostaniesz powiadomiony tydzień przed planowanym zjazdem.

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy  - otrzymasz go na skrzynkę mailową po zapisie on-line,
 • dowód osobisty - kserokopia oraz oryginał do wglądu,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał lub odpis do wglądu, 
 • dodatkowe zaświadczenie, jeśli wymaga tego specyfika kierunku,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych - w dwóch egzemplarzach
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.

Wyniki rekrutacji
Sprawdź wyniki rekrutacji

Świadectwo ukończenia studiów
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i na życzenie w języku angielskim wg wzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z napisanej pod kierunkiem promotora pracy końcowej (na wybranych kierunkach obowiązuje również obrona pracy) lub zdanie egzaminu końcowego.

Dokumenty do wglądu:

Warunkiem przyjęcia na studia w WSB jest:

 • złożenie kompletu dokumentów
 • uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej - (zwracanej w przypadku nieprzyjęcia z powodu braku miejsc lub nie otwarcia kierunku)
 • podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Zasady płatności
Opłata za naukę składa się z:

 • bezzwrotnej opłaty wpisowej - 400 zł (poza promocją)

                     (nr konta: 09 9511 0000 0007 8009 2000 0020 Bank Spółdzielczy)

 • czesnego.

Uczelnia wystawia faktury VAT.

Kontakt:

 Godziny otwarcia:                      

 •     poniedziałek: 8:00 - 16:00
 •     wtorek: 8:00-16:00
 •     środa: 8:00-16:00
 •     czwartek: 11:00-17:00
 •     piątek: 8:00-16:00

Zachęcamy do kontaku z Biurem Informacji i Rekrutacji
ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz

Telefon: 52 58 29 131

Email: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
gg:  10329268

Zapraszamy!