Organizacja studiów

Studia podyplomowe - Organizacja studiów - Jola Michałek

Jolanta Michałek
Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to nie tylko inwestycja we własny rozwój. To także możliwość zdobycia nowy...

Wybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu!

Organizacja zjazdów
Program studiów podyplomowych w WSB realizowany jest w trakcie 9-10 weekendowych zjazdów lub 15 w przypadku niektórych kierunków pedagogicznych. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Materiały dydaktyczne
Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Świadectwo i warunki ukończenia
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i na życzenie w języku angielskim uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, napisanej pod kierunkiem promotora lub zdanie egzaminu dyplomowego, który może mieć charakter projektu praktycznego. Na wybranych kierunkach obowiązuje także obrona pracy dyplomowej.

Opiekun studiów

  • Opiekun studiów jest gwarantem, że każdy słuchacz:
  • na bieżąco otrzymuje wszelkie informacje na temat studiów i ich organizacji
  • ma zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
  • ma stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami

Opiekun pomaga też na bieżąco, podczas zjazdów rozwiązywać wszelkie problemy słuchaczy.

Baza dydaktyczna
Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w komfortowych salach WSB

EXTRANET
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do serwisu mogą Państwo sprawdzić m.in.:

  • harmonogram i plan zajęć
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
  • katalog Biblioteki WSB
  • aktualne ogłoszenia, zarządzenia władz Uczelni
  • stan opłat za studia.

extranet.png

sp_mba_programy_1.png

sp_przyjaznej_1_0.png