Zobacz inny kierunek

Coaching


WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego. W momencie zwolnienia się miejsca na danym kierunku niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy. Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl . W treści e-maila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe.

Coaching - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

Coaching to studia, które przygotują Ciebie do nowego, coraz intensywniej poszukiwanego na rynku zawodu. Otrzymasz skuteczne narzędzie wspierania innych w ich rozwoju i osiągania przez nich wymarzonych celów.

foto_233x134_33.jpg

 foto233x134_7.jpgfoto233x134_7.jpgfoto233x134_7.jpg„Dynamika rozwoju rynku, tempo zmian, które nam towarzyszy, prowokuje każdego z nas do własnego rozwoju. Studia coachingu to z jednej strony roczna przygoda edukacyjna dająca możliwość rozwoju takich swoich umiejętności, które efektywnie przekładają się na rozwój firm i wzrost ich konkurencyjności na rynku, a z drugiej to okazja do osiągnięcia własnych (osobistych lub zawodowych) celów, poprzez udział w własnym procesie coachingowym”.

dr Joanna Rajang,
Opiekun kierunku, wykładowca WSB, certyfikowany business coach ICC, właścicielka firmy szkoleniowej Personel System

Zajęcia prowadzą uznani akredytowani coachowie z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy dla biznesu, administracji publicznej i samorządowej. Autorzy książek o coachingu. Przekazujemy kompleksową praktyczną wiedzę, jak prowadzić procesy coachingowe odA do Z, aby zagwarantować naszym absolwentom szybki i pewny start w zawodzie.

Korzyści ze studiów:

 • W trakcie studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia procesów coachingu, zarówno w biznesie, jak i lifecoachingu.
 • Wyposażysz się w różnorodne narzędzia, dzięki którym prowadzone przez Ciebie procesy coachingowe będą efektywne dla Klientów a Tobie dające poczucie komfortu pracy
 • Otrzymasz własny proces coachingowy, a dzięki temu oprócz nabycia rzemiosła coacha, w ciągu roku, osiągniesz inne życiowe cele.
 • Przygotujesz się do indywidualnej akredytacji międzynarodowej w International Coach Federation
 • Będziesz mógł skorzystać z superwizji doświadczonych coachów
 • Jeden z modułów zrealizowanych w ciągu studiów zaliczy Tobie 16 z 60-u wymaganych godzin do zdobycia przez Ciebie uznawanego na całym świecie międzynarodowego certyfikatu ICF.

Cel:

 • Studia coachingu wyposażają w narzędzia i umiejętności do wykorzystania zarówno w pracy coachingowej z podległymi pracownikami, jak i w pracy coacha zewnętrznego - prowadzącego coaching dla osób z innych organizacji oraz dla osób, które poszukują dla siebie coacha.
 • Program studiów daje możliwość sukcesywnego nabywania nowych umiejętności coachingowych oraz ich dokładnego przećwiczenia miedzy innymi w formie samodzielnie prowadzonych sesji. 
 • Studia prowadzone są w 90% w formie interaktywnej: ćwiczeń, studia przypadków, analizy, obserwacje, prowadzenie procesu coachingu w trakcie całego okresu studiów.

„Polecam ze względu na kontakt z praktykami, którzy mają do czynienia z coachingiem w swoim codziennym życiu. Za to, że miałam dostęp do świata, o którym do tej pory nie miałam pojęcia, że istnieje. I za to, że zmieniają człowieka na lepsze”.
Dominika Warska, słuchaczka WSB

Wykładać będą min:

 •     Joanna Rajang
 •     Radosław Ścibek
 •     Wioletta Sobieszek
 •     Anna Szyniszewska-Łukasik

Uczestnicy:

 • Studia na kierunku Coaching w WSB w Toruniu  kierowane są do wszystkich osób, które zajmują się rozwojem kadr, menedżerów zarządzających ludźmi, HR- menadżerów, trenerów, doradców czy mentorów.
 • Studia te kierujemy do osób, które są gotowe doświadczyć coachingu zarówno w roli coacha jak i coachee (Klienta).

Dodatkowe warunki przyjęcia na studia:

Z uwagi na specyfikę kierunku, studia kierowane są do osób, które posiadają predyspozycje interpersonalne do pracy z innymi ludźmi. Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz zgoda na realizowanie studiów zgodnie z zasadami coachingu.

 

Partner programu:

personel_system.jpg

 

 

 

Program kierunku: 

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10

Program:

Coaching jako narzędzie rozwoju (32 godz.):

 • Definicja coachingu/ czym coachingu jest a czym nie - 6 godz.
 • Założenia procesu coachingu indywidualnego czyli jak maksymalizować efektywność procesu - 8 godz.
 • Coachingu jako proces - 4 godz.
 • Specyfika coachingu jako procesu rozwoju człowieka i inne narzędzia rozwoju pracownika - 8 godz.
 • Co może być obszarem pracy coachingowej a co nie - 2 godz.
 • Coaching operacyjny a coachingu holistyczny - 4 godz.

Coaching krok po kroku, czyli jak realizować proces cochaingu (32 godz.):

 • Struktura rozmowy coachingowej – 4godz.
 • Jak określać z klientem cel w coachingu/ struktura DOC – 8 godz.
 • Obserwacja w coachingu - 8 godz.
 • Błędy badacza - 2 godz.
 • Jak uzyskać wyniki obiektywne – 6 godz.
 • Kontrakt i etyka pracy coacha - 4 godz.

Narzędzia pracy coacha i trening ich użycia (56 godz.):

 • Narzędzia komunikacyjne w coachingu – 6 godz.
 • Pytania coachingowe - 16 godz.
 • Metody pracy z ograniczającymi przekonaniami – 6 godz.
 • Narzędzia pracy z wartościami Klienta/ system wartości/ hierarchia/ konflikt wartości – 6 godz.
 • Narzędzia diagnostyczne w coachingu - 16 godz.
 • Narzędzia interwencji w coachingu - 6 godz.

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w coachingu (12 godz.):

 • Trudny klient. Czyli jaki? Diagnostyka – 4 godz.
 • Narzędzia pracy w sytuacjach trudnych pracy z klientem – 8 godz.

Trening prowadzenia rozmów coachingowych (28 godz.):

 • Sesje indywidualne/ trening coachingu z trzech perspektyw – 16 godz.
 • Trening w grupach, parach, na forum – 12 godz.

Praca indywidualna – projekt (10 godz.):

 • Opracowanie jednego narzędzia coachingowego

Forma zaliczenia:

 • Zapis przeprowadzonych sesji, opracowanie jednego narzędzia coachingowego (BUW),
 • Egzamin – sesja coachingowa przy egzaminatorach,
 • Aktywne i zgodne z kodeksem etycznym coacha udział w zajęciach.
Wykładowcy: 
 • dr Joanna Rajang
 • Elżbieta Weyna
 • Artur Krupa
 • Wioletta Sobieszek

dr Joanna Rajang
foto233x134_7.jpgDyrektor zarządzający w firmie Personel System. Certyfikowany Coach ICC, certyfikowany Biznes Coach ICC (numer licencji 198), Konsultant i Trener biznesu od 16 lat. Practitioner in the Art of Neuro-Linguistic Programming, Doktor psychologii. Współpracuje z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Realizuje projekty szkoleniowe, opracowuje i wdraża systemy motywacyjne i systemy rozwoju pracowników, programy naprawcze i rozwojowe dla firm, procesy wdrażania standardów obsługi klienta. Ponadto od 2004r. współpracuje z firmami w charakterze coacha dla pracowników średniej i wyższej kadry menadżerskiej (zakontraktowanych ponad 1100 godzin pracy). Specjalizuje się w biznes i executive coaching. Realizuje coachingi dla kadry polskiej i cudzoziemców (w języku angielskim). W roku 2006 z sukcesem wdrożyła program coachingu dla wyższej kadry menadżerskiej w jednej z wiodących firm branży budowlanej, w 2007 roku wdrożyła projekt coachingu indywidualnego dla menedżerów PTK Centertel w ramach programu rozwoju talentów. Jest autorką i pomysłodawcą kilku unikatowych programów rozwoju kadr. Pracuje również w roli mediatora, rozwiązuje konflikty pracownicze oraz wdraża narzędzia zarządzania zmianą w organizacji. Jest trenerem kadry menadżerskiej kilku wiodących firm na rynku polskim. Przeszkoliła kilka tysięcy menedżerów. Jest pracownikiem akademickim, związana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego oraz z Katedrą Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Obecnie WSB realizuje dwa kierunki studiów podyplomowych jej autorstwa: Coaching biznesowy oraz Psychologia Zarzadzania. Nadzoruje realizację obu kierunków pod względem merytorycznym, również sama realizuje niektóre z zagadnień przewidzianych programami tych studiów. Zajęcia z zakresu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich prowadzi również dla innych kierunków studiów (studia menadżerskie, zarządzanie zmianą) i dla innych uczelni wyższych. Wykłada też na MBA dla kadry HR.
Jest autorką kilku książek i kilkudziesięciu mniejszych publikacji naukowych. Obecnie Dyrektor firmy szkoleniowej Personel System. Zarządza pracą zespołu trenerów, coachów, doradców.
Prywatnie: pisze bajki dla dorosłych, projektuje wnętrza, szuka sposobów na rozciąganie czasu, szuka dowodów na to, że slowa mają moc większą niż myślimy....

Radosław Ścibek
scibek.pngTrener, Certyfikowany Biznes Coach ICC. Posiada 12 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń. Autor i realizator projektów szkoleniowych między innymi z zakresu zarządzania zmianą, profesjonalnej obsługi klienta, technik sprzedaży, sztuki prezentacji, sztuki budowania profesjonalnego wizerunku, sztuki perswazji, coachingu, zarządzania czasem, zarządzania zmianą i innych. Współautor programu wdrożenia coachingu jako jednej podstawowych metod zarządzania personelem w PTK Centertel. Trener kadry menadżerskiej sieci sprzedaży w zakresie skutecznych rozmów rozwojowych _ również rozmów coachingowych w modelu GROW. Specjalizuje się w projektach wdrażania zmian w organizacjach. Towarzyszył kilkunastu firmom, w tym dużym korporacjom w procesach wdrażania zmian na każdym ich etapie. Psychoterapeuta - absolwent Instytutu Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej, absolwent Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, Instytutu Stowarzyszonego w EAGT i FORGE. Poza pracą: Psychologia, literatura i szachy.

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego. W momencie zwolnienia się miejsca na danym kierunku niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy. Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl . W treści e-maila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Coaching w WSB w Bydgoszczy

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

zapisz-sie-onlin.pngZapisując się do 30 listopada zyskujesz 250 zł:

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
635 zł3125 zł6200 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27.12.17 -01.01.18 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON - ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 15:00
  • tel. 52 58 29 100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021