Studia dofinansowane z EFS

Skorzystaj z szansy dofinansowania studiów  i weź udział w jednym z projektów realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową, w ramach których możesz rozpocząć naukę na wybranych specjalnościach, które dzięki dofinansowaniu z EFS są tańsze. Są to:

specjalnosci_dofiansowane.png

Kierunek: Informatyka w biznesie, specjalności:

Oferta skierowana jest do tegorocznych maturzystów oraz osób, które zdały maturę wcześniej. Kandydaci na studia będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty wyników z egzaminu maturalnego pisemnego. Ponadto Komisja Rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty:

 • osobom z niepełnosprawnościami (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności): + 5 pkt.
 • osobom z obszarów wiejskich (na podstawie kwestionariusza), tj. osobom zamieszkującym gminy słabo zaludnione (wiejskie), zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA (kategoria 3.): + 2 pkt.

Szczegółowe warunki oraz tryb rekrutacji na studia dofinansowane określa uchwała Senatu  Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
W przypadku uzyskania przez kandydatów identycznej – liczby punktów, pierwszeństwo będzie miała osoba, która jako pierwsza dokonała zapisu online.

Etapy wstępnej rekrutacji  na studia:

1. Zapis przez internet

2. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia  oraz odesłania mailem w ciągu 7 dni  na adres: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl

3. Dostarczenie dokumentów w ciągu 7 dni do Biura Rekrutacji

Dokumenty :

 1. Formularz zgłoszenia (plik excel) - wymagany oprócz zapisu on-line
 2. Zasady rekrutacji na kierunki dofinansowane z EFS
 3. Regulamin opłat
 4. Wzór umowy

 

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, te brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć je osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 11:00-17:00
 • piątek: 7:00-15:00
 • sobota: 10:00-14:00

Adres Biura Rekrutacji

Infolinia rekrutacyjna: 52 523 34 60

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Biuro Rekrutacji, pok. 17

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz