Edukacja dofinansowana z UE

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS i innych funduszy zewnętrznych. Obecnie realizuje, bądź zrealizowała ponad 40 projektów o łącznej wartości ponad 56 mln złotych.

Obecnie Uczelnia realizuje projekty:

 • STAŻ PRZEPUSTKĄ DO KARIERY! - staże zawodowe dla studentów Turystyki i Rekreacji oraz Pedagogiki WSB w Toruniu więcej informacji
 • STUDIUJ I PRAKTYKUJ - wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów czterech kierunków studiów stacjonarnych WSB w Toruniu więcej informacji
 • Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy więcej informacji

Od października 2017 roku Uczelnia realizować będzie projekty:

 • Informatyka w Biznesie I stopień - zmodyfikowany program kształcenia WSB w Toruniu spełniający potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa więcej informacji
 • Dostosowanie i realizacja kształcenia na kierunku Inżynieria Zarządzania I st. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu więcej informacji
 • Zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Desing w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako odpowiedź na zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy więcej informacji

W roku ubiegłym Uczelnia zakończyła realizację następujących projektów:

 • Finanse bez tajemnic - cykl szkoleń dla osób po 50 roku życia więcej informacji
 • Trening Umiejętności Zarządczych - gra decyzyjna jako skuteczna metoda kształtowania umiejętności miękkich przyszłego menadżera więcej informacji
 • Socjologia w Bankowej - poszerzenie profilu kształcenia WSB w Toruniu o wymiar społeczny więcej informacji
 • Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego - studia podyplomowe dla pracowników naukowych więcej informacji
 • Zgrana firma więcej informacji
 • PI-PWP Gra w studia podyplomowe więcej informacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Centrum Kształcenia Logistycznego więcej informacji
 • Logistyka w nowoczesnej gospodarce - nowe kierunki studiów podyplomowych w WSB w Toruniu więcej informacji
 • Akademia Eko Marki więcej informacji
 • Fabryka młodych kadr więcej informacji
 • Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro - VI edycja więcej informacji
 • NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ - TWÓJ KLUCZ DO KARIERY – program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie więcej informacji
 • Finanse pod kontrolą – cykl szkoleń przygotowujących do zarządzania finansami osobistymi więcej informacji

W II kwartale 2017 roku dzięki możliwości pozyskania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przed przedsiębiorstwami otworzy się droga do podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Na uczestnictwie w studiach i szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS zyskają zarówno firmy, jak i ich pracownicy, dla których zdobywanie wiedzy wiązało się dotychczas z dużymi inwestycjami.