Oferta edukacyjna dla firm

Specjalna oferta edukacyjna dla firm

Wyższa Szkoła Bankowa posiada  kompleksową ofertę doskonalenia kompetencji dla pracowników różnych branż. Bogaty wybór specjalności i obszarów realizowanych na:

 • studiach licencjackich
 • magisterskich
 • podyplomowych
 • MBA
 • kursach językowych
 • szkoleniach                                                                                                                                                                

sprawia, że specjaliści i menedżerowie z Państwa firmy mogą uzupełnić wiedzę nie tylko w zakresie finansów, ekonomii i zarządzania, ale też logistyki, marketingu i PR, prawa, administracji i innych biznesowych dziedzin.

Doradca edukacyjnybutton_de.png
Osoby, które chciałyby wybrać studia precyzyjnie pod kątem swojej kariery, potrzeb i oczekiwań rynku pracy, zachęcamy do spotkania z doradcą edukacyjnym. Rozmowa z doradcą to również świetny sposób na dobranie odpowiedniej oferty dla firm i grup.

Programy studiów
Programy studiów podyplomowych przygotowane są przez koordynatorów merytorycznych, którzy posiadają praktyczne doświadczenia związane z tematem studiów. Programy podlegają cyklicznym przeglądom i modyfikacjom w oparciu o monitoring potrzeb pracodawców oraz konsultacje z praktykami biznesu.

Wykładowcy-praktycy
Od lat bardzo restrykcyjnie podchodzimy do rekrutacji i selekcji wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych. Wykładowcy studiów podyplomowego posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie wykładanych przedmiotów. Doświadczenia te opierają się na zaangażowaniu w liczne projekty konsultingowe, pełnione aktualnie lub w przeszłości stanowiska menadżerskie. Ich wysokie kompetencje dydaktyczne potwierdzają stopnie naukowe, aktualne zaangażowanie w proces kształcenia w szkołach wyższych jak również wieloletnie doświadczenie trenerskie.

Organizacja studiów
W zależności od studiów program nauczania realizowany jest w trakcie 8-15 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy  w miesiącu, w przedziale godzinowym: piątki 16.00 - 21.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 16.00. Dzięki temu pracownik może podnosić kompetencje zawodowe. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Studia i szkolenia na zamówienie
Firmy zainteresowane szkoleniem lub studiami dla większej ilości osób mają możliwość utworzenie studiów lub szkoleń na zamówienie. Program zajęć przygotowywany jest zgodnie z potrzebami słuchaczy.  Zajęcia, w zależności od decyzji firmy, odbywają się na terenie uczelni lub w siedzibie firmy.

Program FIRMA
Gwarantuje system specjalnych upustów cenowych oraz elastyczne podejście, zarówno do konstruowania programu i metodologii nauczania.
System upustów gwarantuje przedsiębiorcom kształcącym lub kierującym na studia swoich pracowników stałe oraz negocjowane zniżki na studia podyplomowe we wszystkich WSB.

Studia na zamówienie - in company
Wyższa Szkoła Bankowa organizuje również studia na zamówienie dla firm oraz instytucji. Program studiów opracowują nasi konsultanci wspólnie z zamawiającym. Gwarantuje to:

 • wnikliwą analizę potrzeb klienta i dopasowanie pod ich kątem programów studiów oraz metodologii kształcenia
 • możliwość czynnego współtworzenia programów
 • skuteczność realizowanych programów
 • oszczędność czasu i środków.
 • Organizacja oraz tryb prowadzenia zajęć jest dopasowana do specyficznych potrzeb klienta.

Wzajemne korzyści
Potrzeby generowane przez obie strony bardzo się uzupełniają: WSB jako Uczelnie kształcące przyszłe kadry dla biznesu pragną dostarczać swym słuchaczom aktualną i praktyczną wiedzę. Z drugiej strony firmy poszukują profesjonalnie wykształconych pracowników. W ramach współpracy Uczelnie proponują:

 • możliwość dokształcania na kursach na preferencyjnych warunkach*
 • udział w bezpłatnych szkoleniach i seminariach
 • pomoc w budowaniu programu szkoleń dla całych firm i ich pracowników
 • współpracę w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz staży
 • promocję firm, poprzez wspólne organizowanie wykładów i seminariów otwartych, współorganizowanie konferencji lub konkursów mających na celu promocję praktycznej wiedzy i rozwoju.

Szczegółowe informacje:

Grzegorz Signerski
Doradca Edukacyjny
tel. 784 374 468
e-mail: grzegorz.signerski@wsb.bydgoszcz.pl